2018-12-12 01:28


Magistraţii au pus cruce megacompaniilor din energie. Înfiinţarea Hidroenergetica, respinsă irevocabil de Curtea de Apel Bucureşti

 |  18:28
Magistraţii au pus cruce megacompaniilor din energie. Înfiinţarea Hidroenergetica, respinsă irevocabil de Curtea de Apel Bucureşti

Curteade Apel Bucureşti a respins, în 14 aprilie, recursul formulat de societateaHidroelectrica împotriva hotărârii pronunţate de Tribunalul Bucureşti îndosarul nr. 49977/3/2010, rămânând astfel irevocabilă respingerea înregistrăriiProiectului de constituire a companiei naţionale Hidroenergetica. Îndecembrie2010, la solicitarea salariaţilor din Hidroelectrica, TribunalulBucureşti declarase nelegal Proiectul de divizare a Hidroelectrica şi defuziune în vederea constituirii CN Hidroenergetica, apreciind că fuziuneasocietăţilor din energie, concomitent cu divizarea Hidroelectrica, nu poateavea loc. Anterior pronunţării Curţii de Apel asupra recursului înaintat deHidroelectrica, în luna martie 2011, instanţa a decis în mod irevocabil că nupoate fi înregistrat nici Proiectul de fuziune în vederea constituirii CNElectra. "La acel moment, Ministerul Economiei, care prin societăţileimplicate a plătit sume cel puţin exagerate pentru întocmirea proiectelor şipentru susţinerea lor în instanţă, a declarat public că va solicita anulareahotărârii irevocabile a Curţii de Apel Bucureşti, invocând o greşeală materială.Noua hotărâre a Curţii de Apel confirmă că nu a fost vorba de o eroarematerială, aşa cum pretindea ministerul, care refuza să înţeleagă şi să accepteefectele deciziilor puterii judecătoreşti", se arată într-uncomunicattransmis duminică de Federaţia Sindicală a Hidroelectrica,Hidrosind.

PotrivitHidrosind, în deciziile pronunţate, instanţele de judecată au împărtăşitcriticile sindicatelor cu privire la nelegalitatea proiectelor,atât în ceea ce priveşte nerespectarea dispoziţiilor imperative ale Legiisocietăţilor comerciale, prin prisma încercării nelegale a Guvernului de adiviza Hidroelectrica concomitent cu înfiinţarea prin proceduri de fuziune adouă noi companii, cât şi în ceea ce priveşte neevidenţierea corectă, înconţinutul proiectelor, a elementelor de activ şi pasiv ce ar fi urmat săcompună patrimoniul celor două noi societăţi.

"Înatare situaţie, cele două mari companii energetice propuse de actualul guvernnu vor mai lua fiinţă, actualul proiect de restructurare a sistemului energeticfiind irevocabil desfiinţat", se mai arată în comunicat.

MinisterulEconomiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri preciza, în 24 martie, căvacontinua demersurile pentru înfiinţarea companiei Electra, apreciind că deciziaCurţii de Apel Bucureşti, prin care constituirea Electra era respinsă, nu ducela blocarea proiectului. Totuşi, Tudor Şerban, consilierul personal alministrului economiei, Ion Ariton, admitea, la 23 februarie, că este posibil caElectra şi Hidroenergetica să nu se mai înfiinţeze. "Este posibil să seînfiinţeze, este posibil să nu se înfiinţeze. Scenariul optimist este să fie unsistem energetic funcţional, în nişte limite tehnice bune, la nişte preţuri şitarife suportabile de către populaţie şi economie, suficient pentru România şicare să-i asigure siguranţa şi securitatea naţională. Restul sunt poveşti.Companiile au şi ele un rol dar nu este nici esenţial, nici cel maiimportant", spunea atunci Tudor Şerban. Termenul iniţial de punere înfuncţiune al celor două mari companii energetice fusese anunţat de autorităţipentru 1 iulie 2010, iar ulterior a fost amânat pentru 1 ianuarie 2011.

Guvernul ar vrea să înlocuiascămegacompaniile cu două complexuri energetice

Pentru că instanţele au respins cererileMinisterului Economiei de creare a Electraşi Hidroenergetica, Guvernul ia în calcul înfiinţarea a două complexurienergetice, unul pe lignit şi unul pe huilă, în Valea Jiului şi în Oltenia,care să concentreze o serie de companii din domeniu. Săptămâna trecută, şefulDirecţiei de politici energetice din cadrul Ministerului Economiei, Alexandru Săndulescu,a declarat că se discută mai multe soluţii alternative la cele două maricompanii energetice care urmau să fie înfiinţate, respectiv Electra şiHidroenergetica. „O soluţie viabilă ar fi crearea a două complexuri energetice,în cazul în care cei doi mari giganţi energetici nu vor fi înfiinţaţi până lasfârşitul acestui an. Primul complex energetic ar urma să fie bazat pe lignit,incluzând Societatea Naţională a Lignitului Oltenia (SNLO), dar şi cele treicomplexuri energetice din Oltenia (Turceni, Rovinari şi Craiova), iar cel de-aldoilea ar viza zona de huilă şi ar putea fi alcătuit din Compania Naţională aHuilei (CNH) Petroşani şi termocentralele Deva şi Paroşeni. Unul din complexuriar fi pe lignit şi celălalt pe huilă, ca proiect intermediar pentru creareacelor două companii”, a explicat Săndulescu.El a anunţat că această variantă urmează să fie prezentată FMI. “Este nevoie, de asemenea, şide o nouă hotărâre de guvern care să prevadă acest lucru”, a spus Săndulescu.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639243-10-02
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


loading...