2017-01-22 05:49

ECONOMIE


MFP nu ştie cât are de plată în urma hotărârilor judecătoreşti

 |  16:16
MFP nu ştie cât are de plată în urma hotărârilor judecătoreşti

Curtea de Conturi atrage atenţia, în Raportul public pe anul 2010, că la nivelul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) nu există aplicaţii informatice care să permită inventarierea tuturor obligaţiilor de plată provenite din hotărâri judecătoreşti definitive.

„S-a constatat că la nivelul MFP nu există o procedură operaţională clară în care să fie prevăzute modul de contabilizare a obligaţiilor instituţiei în urma unor hotărâri judecătoreşti definitive (despăgubiri CEDO, etc.). În prezent, reflectarea în contabilitate a acestor datorii se realizează la momentul demarării procedurii de plată a sumelor solicitate de terţi. În consecinţă, situaţiile financiare întocmite la data de 31.12.2010 nu asigură o reflectare fidelă a cuantumului datoriilor entităţii”, se precizează în Raportul public pe anul 2010 întocmit de Curtea de Conturi.„De altfel, s-a constatat că în prezent nu sunt implementate instrumente (aplicaţii informatice, etc.) care să permită centralizarea şi inventarierea tuturor obligaţiilor de plată provenite din hotărâri judecătoreşti definitive”, se mai precizează în documentul citat de NewsIn.

În aceste condiţii, reprezentanţii Curţii de Conturi arată că „lipsa unei centralizări a tuturor acţiunilor în instanţă la care MFP şi structurile sale subordonate (direcţii generale ale finanţelor publice, etc.) sunt parte în proces şi dificultăţile privind gestionarea şi inventarierea tuturor sumelor solicitate sau pierdute în instanţă conduce la imposibilitatea realizării unor ajustări asupra situaţiilor financiare (de exemplu, provizioane pentru litigii) astfel încât să se asigure reflectarea cu acurateţe a datoriilor şi poziţiei financiare a instituţiei”.

Alte observaţii incluse în raport:

-cheltuieli de deplasare aferente anului 2009 au fost înregistrate în contabilitate în anul 2010, aceste cheltuieli determinând o diminuare a rezultatului patrimonial aferent anului 2010 cu sumă de 28 mii lei.

-nu s-a efectuat inventarierea disponibilităţilor băneşti aflate în conturi la bănci sau la unităţile Trezoreriei Statului la data de 31.12.2010, efectuându-se inventarierea la data de 30.11.2010.

-nu au fost supuse în totalitate verificării şi confirmării, soldurile creditoare şi debitoare ale conturilor de creanţe şi datorii;

-neinventarierea tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, ceea ce nu permite stabilirea situaţiei reale a patrimoniului entităţii auditate în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale.

“Întrucât din misiunea de audit au rezultat abateri de la legalitate şi regularitate privind modul de inventariere a patrimoniului entităţii, iar situaţiile financiare auditate nu oferă o imagine reală şi fidelă a poziţiei financiare a entităţii”, echipa de audit a decis să nu emită certificatul de conformitate pentru contul anual de execuţie a bugetului MFP pe anul 2010.

Curtea de Conturi a exercitat auditul financiar asupra următoarelor situaţii financiare, încheiate la 31 decembrie 2010, situaţiile financiare rezultate prin consolidarea situaţiilor financiare ale următoarelor structuri: Ministerul Finanţelor Publice - aparat propriu; Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică; respectiv Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, în calitate de beneficiar al Programului Operaţional Asistenţă Tehnică.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639550-11-29Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image