2017-01-21 21:42

ECONOMIE


Modificări la Codul Fiscal

 |  13:52
Modificări la Codul Fiscal

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a pregătit un proiect de modificare a Codului Fiscal prin care se prevăd măsuri de simplificare şi îmbunătăţire a administrării fiscale, precum şi măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri.

Proiectul de act normativ introduce reguli fiscale pentru contribuabilii din sistemul bancar care aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) şi prevede acordarea deductibilităţii în proporţie de 50% a cheltuielilor privind combustibilul pentru vehiculele rutiere destinate transportului rutier de persoane, care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii direct productive, la calculul impozitului pe profit şi impozitului pe venit precum şi acordarea unei deductibilităţi în proporţie de 50% a TVA-ului la achiziţia acestora şi a combustibilului necesar funcţionării lor, faţă de situaţia actuală când aceste cheltuieli sunt nedeductibile în totalitate.

De asemenea, documentul menţionează crearea posibilităţii de a solicita scoaterea din evidenţă ca plătitori de TVA în tot cursul anului curent şi aplicarea regimului special de scutire pentru contribuabilii care în anul precedent nu au depăşit plafonul de scutire de 119.000 lei cifră de afaceri şi solicitarea prezentării cazierului judiciar la înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari numai pentru asociaţii seminificativi, care deţin cel puţin 5% din capitalul social, în comparaţie cu reglementarea actuală care nu prevede niciun prag de semnificaţie, informează Agerpres.

În ceea ce priveşte îmbunătăţirea administrării fiscale, noul Cod Fiscal prevede instituirea de măsuri drastice de anulare a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu desfăşoară activităţi economice, nu depun deconturi de TVA o anumita perioadă, sau sunt implicate în fapte de evaziune fiscală, instituirea obligaţiei privind trecerea de la determinarea venitului net anual pentru activităţi independente pe baza normelor anuale de venit, la determinarea venitului net anual în sistem real, în cazul contribuabililor care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, pentru asigurarea unui tratament fiscal echitabil comparativ cu cel aplicat persoanelor juridice din categoria microîntreprinderi, precum şi unificarea legislativă şi a administrării fiscale pentru contribuabilii persoane fizice obligaţi la plata contribuţiilor sociale în mod similar cu unificarea realizată în cazul persoanelor juridice începând anul 2011 (Declaraţia 112) prin declararea şi plata acestor contribuţii la o singură instituţie - ANAF.

Ca măsuri pentru simplificarea declarării şi plăţii impozitelor, este reglementată posibilitatea de declarare şi stabilire a impozitului pe baza normelor de venit pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv, fără a mai fi obligatorie autorizarea şi înregistrarea acestora ca PFA. Contribuabilii pot opta pentru stabilirea impozitului şi în sistem real.

De asemenea, în noul Cod Fiscal figurează eliminarea obligaţiei de declarare a veniturilor obţinute de proprietari din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal prin reglementarea mecanismului de percepere a impozitului prin reţinere la sursă şi plata acestuia de către plătitorul de venit (arendaş), impozitul fiind final, precum şi simplificarea modului de stabilire a impozitului pe veniturile din activităţi agricole indiferent de modul de valorificare a produselor agricole vegetale şi de sistemul de impunere ales de contribuabil, pe bază de normă de venit sau sistem real.

Documentul mai prevede şi acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru clădirile concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora.

În cazul clădirilor reevaluate ce aparţin persoanelor juridice, instituţii de credit, care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), la determinarea valorii impozabile se are în vedere valoarea rezultată din raportul de evaluare aprobat de consiliul de administraţie şi depus la compartimentul de specialitate al administraţiei publice locale.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639268-09-08Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image