2017-01-18 22:53

ECONOMIE


MTI vrea să închidă 1.474 km din infrastructura feroviară de pe 129 de secţii de circulaţie

 |  15:30
MTI vrea să închidă 1.474 km din infrastructura feroviară de pe 129 de secţii de circulaţie

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) vreasă închidă 1.474,448 km din infrastructura feroviară proprietate publică astatului, aflată în administrarea MTI şi dată în concesiune CFR SA, de pe 129 desecţii de circulaţie din ţară, potrivit unui proiect de act normativ.Astfel,MTI vreaînchiderea unor părţi din infrastructura feroviarăproprietate publică a statului, aflată în administrarea sa şi dată înconcesiune Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA şi/sau proprietate privatăa Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, care, din considerente tehnice şicomerciale, nu mai justifică menţinerea în funcţiune. „Închiderea infrastructurii feroviare publice şi privateexcedentare va fi urmată de casare şi dezafectare. Sumele rezultate dinvalorificarea elementelor rezultate în urma casării şi dezmembrării mijloacelorfixe aferente infrastructurii feroviare publice şi private excedentare închisese constituie venituri proprii ale Companiei Naţionale de Cai Ferate CFR SA, care va ţine evidenţa acestor sume înconturi separate şi le va utiliza numai pentru lucrările de întreţinere şireparaţii ale infrastructurii feroviare publice din România", seprecizează în actul normativ. Totodată, în proiect se menţionează că, până laaceastă dată, "o serie de părţi ale infrastructurii feroviare nu prezintăatractivitate pentru operatorii de transport feroviar şi nu sunt utile nicipentru activităţile proprii ale CFR SA. Totodată, părţile de infrastructurăferoviară neexploatate sunt afectate de cele mai multe ori de furturi şidevastări, ceea ce conduce la cheltuieli suplimentare importante pentrucompletarea infrastructurii cu componentele sustrase sau distruse, iarprinreutilizarea elementelor componente ale părţilor de infrastructură feroviarăneexploatate şi devenite excedentare se pot realiza economii importante".Astfel, printre altele, de pe secţia Bucureşti Nord - Bucureşti - Azugasevor închide10,54 km de cale ferată,de pe Bucureşti Nord – Agigea 77,59km, de pe Galaţi – Făurei 48,44 km, de pe Tecuci – Bârlad – Iaşi – Ungheni Prut40,62 km sau de pe secţiaRăzboieni - Episcopia Bihor 62,48 kilometri.

În scrisoarea de intenţie convenită de Guvern cuFMIse menţiona, printre altele, că Guvernul vrea să închidă 1.000km de cale ferată. "Reducerea serviciilor va îmbunătăţi şi perspectivafinanciară pentru CFR Infrastructură. Se vor închide 1.000 km de cale feratăpână în august şi vor fi dezvoltate planuri pentru întreţinerea şieficientizarea a 6.000 km de cale ferată. O alternativă ar fi închiderea şi a acestor6.000 km (30% din sistem). Un plan strategic va ţinti reducerea cu 25% apierderilor şi eliminarea arieratelor noi în 2011", se menţionează înscrisoarea de intenţie.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-11-01Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image