2017-01-19 15:04

ECONOMIE


Mult zgomot pentru nimic. Strategia pentru IMM-uri, aruncată la coş pentru că nu sunt bani

 |  17:14
Mult zgomot pentru nimic. Strategia pentru IMM-uri, aruncată la coş pentru că nu sunt bani

Măsurile din strategia pentru IMM-uri pentru 2009-2013, aflată în discuţiede aproape doi ani, nu vor putea fi aplicate pentru că nu mai este timp pentrua fi bugetate, a declarat ieri, la seminarul Mediafax Talks about SMES, IoanHidegcuti, preşedintele Fondului Român pentru Contragarantare. Pe de altă parte, profesorulOvidiu Nicolescu, preşedintele Consiliului Naţional pentru ÎntreprinderilePrivate Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) crede că accesul IMM-urilor lacredite se va îmbunătăţi anul acesta.

"Estefoarte târziu pentru această strategie, ea se referă la perioada 2009-2013, iardoi ani şi jumătate au trecut deja şi nici nu a fost aprobată. Ar trebui să oluăm de la capăt cu totul, pentru că oricum nu mai este timp pentru a fibugetate aceste măsuri. Măsurile, deşi bune, nu pot fi susţinute cu bani",a spus Hidegcuti. Strategia este în discuţie de aproape doi ani şi are învedere sprijinirea IMM-urilor, iar printre obiective se numără creştereanumărului de IMM-uri cu 10%, a numărului de salariaţi din sistem cu 10%,avansul investiţiilor cu 15%, a exportului cu 10%. De asemenea, productivitateava creşte cu 5%, iar creşterea contribuţiei la valoarea adăugată cu 5%.

"Dacănu vom îndeplini obiectivele, voi fi prima care voi ieşi şi voi spune căstrategia nu este bună. Dar vor fi îndeplinite, pentru că toate instituţiilesunt la turaţie maximă în vederea atingerii obiectivelor", a declaratAndreea Paul Vass, consilierul primului-ministru Emil Boc.

MinisterulEconomiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a lansat de anul trecut strategiaguvernamentală pentru dezvoltarea sectorului IMM în 2009-2013, elaborată deconsorţiul KPMG şi Finas Consulting. Proiectul a fost contestat dereprezentanţii mediului de afaceri, care au cerut refacerea acestuia.Finanţarea proiectului, de 3,48 milioane lei, este asigurată de UniuneaEuropeană prin Programul Operaţional "Dezvoltarea CapacităţiiAdministrative 2007-2013" (85%) şi bugetul de stat (15%). Bugetulestimativ de implementare a strategiei în 2010-2013 este de 2,4 miliarde euro,din care 1,5 miliarde euro de la bugetul de stat şi 900 milioane de eurocontribuţia UE.

Nicolescu: “Accesul IMM-urilor la credite seva îmbunătăţi anul acesta

“Credemcă este posibilă o uşoară îmbunătăţire a accesului IMM-urilor la credite anulacesta, pentru că pe plan mondial există deja sume disponibile, dar trebuie săstabilim o relaţie reciproc avantajoasă şi pentru bănci, şi pentru IMM-uri.Deocamdată, se manifestă un dezechilibru al acestei relaţii, deoarece băncileau o poziţie care le avantajează net şi nu ţin cont suficient de intereseleIMM-urilor. Sunt însă premise, aşa cum am putut constata şi în discuţiile demiercuri, de la BNR, ca acest lucru să se îmbunătăţească”, a afirmat OvidiuNicolescu. Şeful CNIPMMR a subliniat că“România trebuie să facă eforturi pentru a reuşi să decoleze mai rapid din actualasituaţie economică. Pornind de la uşoarele semne de redresare economică,trebuie să fie stimulate investiţiile şi managementul. Investiţiile trebuie săfie stimulate pentru că una dintre cauzele principale de la care a pornitactuala criză a fost scumpirea resurselor şi creşterea dificultăţii pentrufirme de a obţine finanţare. De aceea investiţiile, care sunt singurele caregenerează creştere economică, trebuie să fie analizate pe termen scurt şilung”, a spus Nicolescu. În acest context, micii investitori cer îmbunătăţirealegii investiţiilor, creşterea absorbţiei fondurilor structurale şi analizareapoliticilor şi atitudinii băncilor care activează în România. Un al doileaelement discutat de reprezentanţii IMM-urilor a fost managementul administraţiei,al instituţiilor şi companiilor private, care este determinant pentruutilizarea tuturor categoriilor de resurse.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639247-03-16Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image