2017-01-22 18:26


Noile angajamente ale Guvernului faţă de FMI. Urmează alte 7.000 de concedieri şi scumpirea transportului public

 |  16:57
Noile angajamente ale Guvernului faţă de FMI. Urmează alte 7.000 de concedieri şi scumpirea transportului public
Guvernul s-a angajatîn negocierile cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) că va desfiinţa în varaacestui an peste 7.000 de posturi din societăţile feroviare, companiileenergetice şi Poşta Română şi că va reduce costurile de funcţionare aleacestora prin renegocierea contractelor aflate în derulare. Deasemenea,guvernul a garantat FMI că până cel târziu la finele lunii august va modificalegislaţia astfel încât să permită regiilor detransportCFR Călătorişi Metrorex să majoreze tarifele cu mai mult decâtratainflaţiei.

Posturilevor fi desfiinţate până la sfârşitul lunilor iunie-septembrie, mizându-se înacelaşi timp şi pe "plecări voluntare" din companiile de stat, relevăscrisoarea de intenţie convenită de Guvern cu FMI. Lista defalcată acompaniilor care vor fi obligate să reducă numărul de posturi şi termenul maximpână la care trebuie efectuată această operaţiune a fost inclusă în memorandumultehnic al scrisorii de intenţie. Pe listă au fost introduce Compania Naţionalăde Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (unde vor fi desfiinţate cel puţin 600 de posturipână la jumătatea lunii iulie), CFR Marfă (3.000 de posturi până la sfârşitullunii iunie simultan cu reducerea la jumătate a numărului de centre regionale,de la 8 la 4 unităţi), CFR Călători (cel puţin 1.000 de posturi până lasfârşitul lunii iunie), CFR (minimum 1.500 de posturi până la sfârşitul luniiiunie), Intervenţii Feroviare (cel puţin 30 de posturi până la sfârşitul luniiaugust), Electrificare CFR (cel puţin 250 de posturi până la sfârşitul luniiaugust), Telecomunicaţii CFR (cel puţin 100 de posturi până la sfârşitul luniiaugust), Poşta Română (cel puţin 70 de posturi administrative desfiinţate şireducerea numărului de oficii poştale cu mai mult de 900 de unităţi până lasfârşitul lunii iulie), Termoelectrica (cel puţin 300 de posturi până lasfârşitul lunii iunie) şi complexul energetic Turceni (200 de posturi până lasfârşitul lunii septembrie). Costurile de funcţionare ale companiilor vor fireduse în acelaşi timp prin renegocierea sau terminarea contractelorconsiderate "neperformante" (la CNADNR şi Tarom), dar şi prin"reduceri de personal voluntare" (TAROM).

Se scumpesc din noubiletele CFR şi Metrorex

Guvernuls-a angajat că va modifica legislaţia astfel încât să permită majorareatarifelor cu mai mult decâtratainflaţiei, pentru ca aceste companiisă îşi poată acoperi cheltuielile curente din venituri. Un proiect de ordonanţăde urgenţă deja elaborat de Ministerul Transporturilor prevede însă că tarifelede călătorie cu trenul şi cu metroul vor fi majorate prin ordin al ministruluide resort, şi nu în funcţie de evoluţia inflaţiei, pentru a evita blocajul financiaral Metrorex şi CFR Călători. Ordonanţa relevă că bugetul pe acest an al CFRCălători a fost fundamentat pe o majorare a tarifelor de călătorie cuaproximativ 10%, dar începând cu luna februarie, în timp ce pentru Metrorexeste invocat doar faptul că preţul unei călătorii cu metroul reprezintăaproximativ 30% din preţul minim al unei călătorii similare în ţările europene.

Companiile de stat,obligate să-şi achite arieratele

Toateaceste companii de stat vor fi obligate în acelaşi timp să identifice noisoluţii de creştere a veniturilor şi să îşi achite propriile arierate, relevăscrisoarea de intenţie convenită de Guvern cu FMI în urma misiunii dinaprilie-mai.

Conformdocumentului, pe lista companiilor de stat care se vor îndrepta în perioada imediaturmătoare împotriva clienţilor rău-platnici au fost incluse CFR Marfă, PoştaRomână, Termoelectrica, Electrocentrale Bucureşti, Societatea Naţională aLignitului Oltenia.

Toateaceste companii trebuie să îşi "îmbunătăţească eforturile pentru a colectafacturile foarte mari, inclusiv prin transmiterea de preavize şi dispunerea demăsuri legale împotriva companiilor cu arierate substanţiale", se arată înscrisoare.

CFRMarfă, CFR Călători şi CFR SA vor fi obligate în acelaşi timp să includăstandardele de cost pentru efectuarea lucrărilor publice în toate noilecontracte, până la sfârşitul lunii iunie.

ŞiCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale va trebui să introducă întoate noile contracte, până la sfârşitul lunii septembrie, standardele de costpentru construcţia şi întreţinerea drumurilor, să îşi majoreze veniturile prinextinderea controlului asupra sistemelorelectronicede taxare şi sădiminueze costurile prin renegocierea sau încetarea contractelor considerateneperformante.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639246-11-09Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image