2017-01-20 20:09

ECONOMIE


Normele de aplicare a legii privind controlul averilor. Fiscul va verifica persoanele cu venituri mari fără să le notifice

 |  16:11
Normele de aplicare a legii privind controlul averilor. Fiscul va verifica persoanele cu venituri mari fără să le notifice
Fiscul va verifica,într-o primă etapă, persoanele cu venituri mari fără să le notifice, iar peperioada controlului poate solicita terţilor, inclusiv plătitorilor de venitsau oricăror autorităţi sau instituţii publice, informaţii sau documente pentrustabilirea situaţiei fiscale reale.

Prevederilesunt incluse în normele metodologice de aplicare a procedurii de utilizare ametodelor indirecte de control, incluse într-un proiect de hotărâre de guvern.

Executivula decis, la finele anului trecut, că persoanele fizice ale căror venituri realedepăşesc cu cel puţin 50.000leisumele declarate vor plăti impozitde 16%aplicat la diferenţa dintre cele două valori.

Într-oprimă etapă, organele fiscale vor efectua o analiză pentru a stabili risculprobabil pentru un grup de persoanefizice sau pentru cazuri punctuale, lasolicitarea unor instituţii sau autorităţi publice.

Fiecarepersoană din grupul selectat va fi verificată în prealabil. Procedura deanaliză de risc se va stabili prin norme interne, prin ordin al preşedinteluiANAF.

Persoana fizicăcontrolată nu poate obiecta

Peperioada verificării, organele fiscale pot solicita terţilor, inclusivplătitorilor de venit sau oricăror autorităţi sau instituţii publice,informaţii sau documente pentru stabilirea situaţiei fiscale reale a persoaneifizice supuse verificării.

Persoanaverificată trebuie să colaboreze la constatarea stărilor de fapt fiscale.Aceasta trebuie să dea informaţii, să prezinte înscrisuri relevante pentruverificarea fiscală, precum şi orice alte date necesare clarificăriisituaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.

Rezultatulverificării se va consemna într-un raport scris, în care se vor prezentaconstatările, din punct de vedere faptic şi legal. Raportul va sta la bazaemiterii deciziei de impunere sau, după caz, a unei decizii de încetare aprocedurii de verificare, în cazul în care nu se ajustează baza impozabilă.

Dacăau indicii care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni,organele fiscale pot sesiza organele de urmărire penală.

Pentrustabilirea bazei impozabile, organele fiscale vor folosi metode indirecte,respectiv cea a sursei şi cheltuirii fondului, a fluxurilor de trezorerie şi apatrimoniului.

Rezultateleobţinute din aplicarea metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabileajustate se înscriu în raportul încheiat de organul fiscal la finalizareaverificărilor, împreună cu nominalizarea metodei/metodelor indirecte utilizateşi a tuturor elementelor avute în vedere la stabilirea bazei impozabileajustate pentru impozitul pe venit.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-01-28Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image