2017-01-18 14:34

ECONOMIE


Nuclearelectrica: Centrala de la Cernavodă ar rezista unui cutremur de gradul 8 pe scara Richter

 |  13:51
Nuclearelectrica: Centrala de la Cernavodă ar rezista unui cutremur de gradul 8 pe scara Richter

Centrala nucleară de la Cernavodă afost proiectată să reziste la un cutremur de gradul 8 pe scara Richter, înRomânia neexistând riscul unor cutremure de mărimea celui produs vinereatrecută în Japonia (8,9), se arată într-un comunicat emis marţi deNuclearelectrica. "Alegerea amplasamentului centralei de la Cernavodă aavut la baza studii complexe privind riscul seismic.În România nu existăriscul producerii unui cutremur cu o magnitudine atât de mare ca a celui produsîn Japonia, magnitudinea maximă la noi fiind între 7 şi 7,5 grade pe Richter.Centrala nucleară de la Cernavodă a fost proiectată să reziste la cutremure cuo acceleraţie terestră de 0,2 G, intensitatea maximă de apariţie a unuicutremur major luată în calcul pentru proiect pentru zona Cernavodă este deunul la 1.000 de ani, adica 10 - 3, care corespunde aproximativ la gradul 8 pe scaraRichter", informează Nuclearelectrica. Potrivit sursei citate, în cazulunui seism, centrala se opreşte "în condiţii de securitate nucleară",asigurându-se oprirea reactorului, răcirea zonei active şi monitorizareaparametrilor de securitate nucleară. "Pentru oprirea în siguranţă areactorului şi îndepărtarea căldurii reziduale în situaţii de urgenţă în urmaunor evenimente seismice extreme, Centrala Nucleară de la Cernavodă, careutilizează tehnologie CANDU 6, are prevăzute două grupe de sisteme specialecare sunt proiectate pe principii de acţionare diferite, amplasate în locaţiidistincte, având surse de acţionare independente", informeazăNuclearelectrica.

Grupa de sisteme nr. 1 opreştereactorul prin căderea liberă a unor bare metalice- care nu au nevoie desurse de energie -iar răcirea se efectuează utilizând circuitul secundar,prin alimentarea generatoarelor de abur cu apa din circuitul secundar. În cazulunor pierderi masive de agent primar există un sistem special SRAZA (Sistemulde Răcire la Avarie a Zonei Active) care injectează în trepte apă în zonaactivă a reactorului, o colectează la subsolul clădirii reactoruluişi orăceşte printr-un sistem independent de racire. Grupa de sisteme nr. 2 opreştereactorul prin injecţia de nitrat de gadoliniu, sub acţiunea aeruluicomprimat - fărăa fi necesară o sursă de alimentare electrică -,răcirea efectuându-seîn acelaşi mod cala prima grupă, potrivitcomunicatului. "Comanda acestor sisteme se face din Camera de ComandăPrincipală, iar dacă aceasta este avariată de efectele unui seism există o adoua Cameră de Comandă calificată seismic. Alimentarea cu energie electrică apompelor necesare pentru răcire, în ambele cazuri, se face dintr-un grupelectrogen de 1 Mw cu sursă cu rezervă 100% calificat la grad maximseismic", precizează Nuclearelectrica. Pe lângă sistemele de oprirerapidă, centrala este prevăzută cu încă două sisteme speciale de securitate:sistemul de răcire la avarie a zonei active, care are în componenţăschimbătoare de căldură şisistemul anvelopei, compus din anvelopa deprotecţie realizată din beton precomprimat, cu o grosime de aproximativ unmetru, care împiedică scurgerea în atmosferă a produselor radioactive in cazulunei avarii, se arată în document.

Potrivit Nuclearelectrica,"tehnologia CANDU are un mare avantaj faţă de celelalte tehnologii,deoarece cantitatea de energie potenţială înmagazinată în reactor este cu multmai mică decât a celorlalte tipuri de reactoare răcite cu apă uşoară şi aremari rezerve de apă de răcire în vasul reactorului (200 tone apa grea), iar inchesonul reactorului (care înconjoară vasul reactorului) se află aproximativ500 de tone de apă, care poate să asigure o răcire confortabilă până larestaurarea răcirii normale în caz că aceasta se pierde.În cazulacumulării de vapori de apă în clădirea reactorului, în vederea reduceriipresiunii şi evitarea degradării pereţilor anvelopei, există un sistem destropire cu apă cu o rezervă de cca 2.500 metri cubide apă, careacţionează la valori stabilite în vederea protejării clădirii. În situaţia încare, în urma proceselor de radioliză, apare acumulare de hidrogen, sub cupolainterioară a clădirii reactorului există un sistem special de ardere ahidrogenului". Nuclearelectrica precizează că aceste caracteristici desecuritate, specifice proiectului CNE Cernavodă, conferă suficiente argumentepentru continuarea proiectului Unităţilor 3şi 4 şi drept urmarecontinuarea strategiei energetice a României.

Compania de stat Nuclearelectrica acumpărat cu 4 milioane de euro acţiunile pe care societăţile RWE, Iberdrola şiGDF Suez le deţineau în societatea de proiect EnergoNuclear, care urmează săconstruiască reactoarele nucleare 3 şi 4 de la Cernavodă, adeclarat,săptămâna trecută,pentru NewsIn, Pompiliu Budulan, directorulgeneral al Nuclearelectrica. Acesta a precizat că a primit mai multe scrisoride intenţie de la investitori interesaţi de proiectul celor două reactoare,inclusiv de la Fondul Proprietatea.

Totodată, Pompiliu Budulan a afirmatcă Guvernul a aprobat deja din luna decembrie un Memorandum prin careNuclearelectrica nu poate coborî sub 40% acţiunile deţinute la EnergoNuclear.

În prezent, România are două unităţinucleare la centrala de la Cernavodă, fiecare cu o putere instalată de câte 720MW, centrală aflată în administrarea companiei de stat Nuclearelectrica, aldoilea producător de electricitate din ţară.

Potrivit Strategiei Energetice aRomâniei, centrala din Cernavodă urma să aibă alte două reactoare nucleare, cuo putere instalată asemănătoare, proiectul fiind estimat la peste 4 miliardeeuro.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-07-08Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image