2017-01-24 17:20


Peste 34.000 de companii sunt în insolvenţă. Datoriile către stat îngroapă zeci de mii de firme

 |  18:28
Peste 34.000 de companii sunt în insolvenţă. Datoriile către stat îngroapă zeci de mii de firme

Piaţalocală de insolvenţă se situează la circa 25 milioane de euro, peste 34.000 decompanii fiind în insolvenţă, în timp ce numărul procedurilor de reorganizareeste mult mai redus de cât cel al falimentelor, arată o analiză a Casei deInsolvenţă Transilvania.

Compania atrage atenţia asupra faptului că în România, înmedie, se alocă unei proceduri de insolvenţă circa 60 euro lunar, fără ainclude costurile de conservare a activelor societăţilor debitoare. Calcululare la bază estimările CITR, potrivit cărora piaţa locală de insolvenţă sesituează în jurul valorii de 25 milioane de euro, iar în prezent 34.000 decompanii se află în proces de insolvenţă. Totodată, apariţia crizeifinanciare, precum şi creşterea numărul procedurilor de insolvenţă aflate perolul instanţelor au făcut ca din ce în ce mai mulţi specialişti ai dreptului să-şiîndrepte atenţia spre acest domeniu de activitate. Astfel s-a ajuns ca înprezent Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă să numere 3.153 demembri.Fondurile alocate unei proceduri de insolvenţă sunt destinate acopeririicosturilor de conservare şi administrare a activelor societăţii aflate în insolvenţăşi acoperirii cheltuielilor “de procedură,” care au ca finalitate aplicarea cusucces a procedurii şi remunerarea persoanelor ce asigură bunul mers alprocedurii.”Nivelul scăzut al fondurilor investite în proceduri de insolvenţă determină canumărul procedurilor de reorganizare să fie destul de redus faţă de acela alfalimentelor. Astfel, un procent de 96 din procedurile aflate pe rolul instanţelorsunt proceduri de faliment. Valoarea scăzută a fondurilor implicate în finanţareasocietăţilor aflate în insolvenţă şi reticienţa cu care se confruntă debitoriiaflaţi în procedură pentru a accesa fonduri pentru finanţarea activităţiilordetermină mulţi dintre debitori să opteze pentru o procedură de faliment îndetrimentul uneia de reorganizare”, a declarat Andrei Cionca, managing partnerCITR.Potrivit CITR, factorii care sunt de natură a determina creştereafondurilor alocate procedurilor de insolvenţă sunt legaţi de complexitateaprocedurilor de insolvenţă deschise şi de evoluţia mediului economic îngeneral.Astfel, în prezent, una dintre principalele probleme cu care se confruntăpracticienii în insolvenţă este dificultatea valorificării activelor societăţiloraflate în procedură şi scăderea cererii pentru activele imobiliare.În condiţiile în care aceste tendinţe ale pieţei vor continua să se menţină şi înperioada următoare costurile alocate pentru conservarea activelor în cauză şicele legate de expunerea pe piaţă a acestora vor continua să crească, majorândfondurile alocate procedurilor de insolvenţă.În ceea ce priveşte alocarea fondurilor în vederea realizării de investiţii înactive aflate în procedură de insolvenţă, aceasta depinde foarte mult de evoluţiamediului economic şi de apetitul investitorilor pentru risc. În acest sens,conform CITR , cristalizarea unei practici unitare şi profesionalizarea practicienilorîn insolvenţă sunt de natură a spori încrederea investitorilor în derulareaunor astfel de proceduri.De asemenea, recentele proceduri de reorganizare finalizate cu preluareaunor active de către investitori în cadrul unor proceduri de insolvenţă sunt denatură a contribui la creşterea apetitului de a investi în societăţi aflate înprocedură de insolvenţă, conform reprezentanţilor CITR.CITR a gestionat până în prezent un număr aproximativ de 500 de dosare deinsolvenţă sau lichidare voluntară, la nivelul întregii ţări.

Agathon: „Pe celemai multe din cele 34.000 de companii le paşte falimentul”

În opinia vicepreşedintelui Alianţei ConfederaţiilorPatronale din România (ACPR), Dan Matei Agathon, “motivul acestei situaţii estesimplu. În cazul unei datorii la stat neplătită, se blochează conturilecompaniei respective. Din acel moment, nici o bancă nu îi va mai acorda uncredit, chiar dacă firma respectivă îşi plăteşte datoria chiar în ziua în carei-au fost blocate conturile. Din momentul acela intră pe o listă neagră. Dinacest motiv pot spune oarecum sigur că, din nefericire, pe cele mai multe dintrecele 34.000 de companii le paşte falimentul”, ne-a declarat Dan MateiAgathon.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639253-01-24Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image