2017-01-23 10:37


Piaţa pensiilor administrate privat creşte, în pofida crizei. Fondurile de Pilon II au colectat 4,3 miliarde de lei în trei ani

 |  19:24
Piaţa pensiilor administrate privat creşte, în pofida crizei. Fondurile de Pilon II au colectat 4,3 miliarde de lei în trei ani
În timp ce sistemul public de pensii abia face faţăplăţilor curente de la o lună la alta,rezultatele obţinute de fondurile private sunt încurajatoare. Astfel, la treiani de la momentul introducerii sistemului de pensii private obligatorii(Pilonul II), societăţile care administrează fondurile au înregistrat unrandament mediu anual de 14,1% (raportat la o inflaţie medie anuală de 6,3%). Totodată,la patru ani de la înfiinţarea sistemului de pensii facultative (Pilonul III),fondurile au înregistrat un randament mediu anual de 8,7%, raportat la oinflaţie medie anuală de 7%, arată datele Asociaţiei pentru Pensiile AdministratePrivat din România (APAPR).

În primii trei ani de funcţionare, fondurile de Pilon II au colectatcontribuţii în valoare totală de 4,3 miliarde de lei, ajungând să administrezeactive nete în valoare de 5,06 miliarde de lei. Profitul net generat pentruparticipanţii la sistem a fost de aproape 757 milioane de lei. Potrivit APAPR, lanivelul unui participant, o simulare folosind salariul mediu pe economie şi 36de luni de contribuţii arată că, în aceşti trei ani, contribuţia medie virată cătrePilonul II este de 1.506 lei, iar câştigul mediu este de 246 de lei, adică16,3% din suma contribuită. „Cel mai important pas următor este finalizarealegislaţiei de plată a pensiilor private, proces legislativ în care APAPR s-aimplicat activ pentru îmbunătăţirea actului normativ”, informează asociaţia.

Activele nete ale fondurilor, în creştere

La sfârşitul lunii aprilie, piaţa pensiilor privateobligatorii (Pilonul II) a ajuns la active nete de 5,06 miliarde de lei (1,24miliarde de euro), în creştere cu 3,58% faţă de luna anterioară, arată unraport recent al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private(CSSPP). Cele nouăfonduri de pensii obligatorii de pe piaţă aveau, lasfârşitul lui aprilie, 5,29 milioane de participanţi la Pilonul II înscrişi laCasa Naţională de Pensii (CNPAS), în creştere cu 0,42% faţă de luna anterioară.

Fondul ING continuă să controleze peste o treime (39,02%)din piaţa pensiilor private de pe Pilonul II, cu active de 1,97 miliarde de leila finalul lui aprilie. Pe locul al doilea se află AZT Viitorul Tău, gestionatde Allianz-Ţiriac Pensii Private, cu active de 1,17 miliarde de lei, şi fondulAripi, gestionat de Generali, cu active de 408,31 milioane de lei.

Guvernul a îngheţat pentru 2009 la 2% contribuţia lapensiile private obligatorii, întârziind schema de majorare treptată acontribuţiilor încă din al doilea an de la lansarea sistemului. În 2010,contribuţia la Pilonul II a fost majorată la 2,5%, urmând ca în acest an să fiede 3%. În programul iniţial, nivelul contribuţiei la pensiile privateobligatorii urma să se majoreze cu 0,5 puncte procentuale în fiecare an,începând din 2009, până ce ajunge la 6% din salariul brut al participanţilorîntr-un interval de opt ani, respectiv 2016.

Pe de altă parte,şi volumul total de active nete administrate de fondurile de pensii facultative(Pilon III) a ajuns la 372,3 milioane de lei (91,38 milioane de euro) lasfârşitul lui aprilie, în creştere cu 2,47% faţă de martie 2011, potrivitdatelor CSSPP. Numărul total de participanţi atraşi de cele 13 fonduri depensii facultative era de 234.942 la sfârşitul lui aprilie, în creştere cu1,89% faţă de luna anterioară.

ING Optim este pe primul loc după numărul de clienţi, cu68.126 de participanţi atraşi. După criteriul activului net, liderul pieţeieste tot ING Optim, cu active nete de 122,6 milioane de lei, urmat de BCRPrudent, care a ajuns la finalul luniiaprilie la un activ net de 64,55milioane de lei.

Potrivit legislaţiei în vigoare, pot contribui lapensiile private facultative salariaţii cu vârsta de cel mult 52 de ani şi şaseluni. Primele contribuţii în sistemul pensiilor private facultative (PilonulIII) au început să fie colectate în mai 2007.

Executivul a aprobat majorarea pragului dedeductibilitate la pensiile private facultative până la 400 de euro/angajat din2009, de la 200 euro.

La acest moment sunt active 13 fonduri de pensiifacultative (Pilonul III): INGActiv şi ING Optim (administrate de INGAsigurări de Viaţă), BCR Prudent (administrat de BCR Asigurări de Viaţă),Pensia Mea (administrat de Aviva Asigurări de Viaţă), AZT Moderato şi AZTVivace (administrate de Allianz-Ţiriac Fond de Pensii Facultative), OTP Strateg(administrat de OTP Garancia Asigurări), Raiffeisen Acumulare (SAI RaiffeisenAsset Management), Concordia Moderat (Asirom-Concordia Societate deAdministrare a Fondurilor de Pensii Facultative SA), Eureko Confort (EurekoSocietate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private), BRD Primo şi BRDMedio (administrate de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de PensiiPrivate) şi Stabil (Generali Societate de Administrare a Fondurilor de PensiiPrivate), potrivit CCSSP.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639247-02-10Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image