2019-02-20 19:44


Pogonaru(AOAR): România impozitează excesiv munca

 |  18:00
Pogonaru(AOAR): România impozitează excesiv munca

România are ofilozofie fiscală total dezechilibrată, care impozitează excesiv munca, iarcapitalul este impozitat sub limitele europene, a declarat, ieri, preşedinteleAsociaţiei Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Florin Pogonaru, lalansarea raportului Bruegel, la Banca Naţională a României (BNR).

”Atâttimp cât nu vom reuşi să echilibrăm sistemul, vom avea evaziune fiscală în modnatural. Toată lumea va prefera să ia salariul luându-şi dividende şi plătindîn plic decât să plătească în mod stupid un asemenea cost pentru impozitareamuncii”, a spus preşedintele AOAR.Pogonaru s-a referit şi la problemele în absorbţia fondurilor europene,apreciind că atragerea lor depinde de motivarea funcţionarilor din structurileresponsabile. ”Totul trebuie să pornească de la motivarea funcţionarilorpublici care lucrează acolo, să-i faci să zbârnâie luând bani mai mulţi. Apoieste vorba despre simplificarea structurilor care au fost create, extrem decomplicate, şi de adoptarea unor modele în care aceste structuri suntprivatizate aşa cum au făcut alte ţări”, a mai spus reprezentantul AOAR, citatde Mediafax.Acesta a avertizat că „ne îndreptăm cu paşi foarte rapizi către stagflaţie, dincauza distrugerii lanţurilor de creare a valorii în economia românească. Vomajunge să avem importuri ridicate şi şomaj tot mai ridicat”. El a explicat că pe lanţul de creare a valorii către consumatorul final,întreprinderile de la mijlocul lanţului (furnizorii) au fost neglijate şi seconfruntă cu insolvenţa. ”Dacă vom vedea fuziuni şi achiziţii şi în domeniul încare se află firmele care acum sunt în insolvenţă înseamnă că în atenţiacapitalului străin a intrat şi mijlocul lanţurilor de creare a valorii”, a spusreprezentantul AOAR.Deşi economiştii atrag atenţia că România trebuie să îşi schimbe modelul decreştere economică după criză, de la cel bazat pe consum şi intrări masive decapital extern la unul bazat pe creşterea investiţiilor în economie şi aabsorbţiei de fonduri europene, de stimulare a creşterii exporturilor, se parecă în România paşii se repetă. ”Am putea vedea o nouă perioadă de reinvestireîn sectorul imobiliar mai curând decât ne-am aştepta. Sunt investiţii foartemari în domeniul lanţurilor de retail din România. Se repetă paşii, îi repetăcine poate, cine are acces la creditare, multinaţionalele”, a spus Pogonaru. Ela afirmat că modelul de creştere economică a României s-a bazat pe procesul deconvergenţă cu Uniunea Europeană, proces care însă a slăbit în perioada crizei.”Nu mai suntem traşi spre Uniunea Europeană, care are propriile probleme şi s-aîntors spre ea însăşi. Forţa care ne trăgea să creştem a slăbit din intensitate”,a subliniat Pogonaru, care a adăugat că perioada de criză a dus şi la o slăbirea infrastructurii instituţionale în România şi la o scădere a competenţeiacestor instituţii.

KPMG:Cotele decontribuţii sociale pentru salariaţii de top din România, cele mai mari din ECE

Cotele efective de contribuţii sociale din România pentrusalariaţii de top sunt printre cele mai mari din lume şi cele mai mari dinEuropa Centrală şi de Est, conform unui studiu realizat de KPMG. Studiul KPMG „Impozitul pe veniturilepersoanelor fizice şi contribuţiile sociale” este unul transfrontalier privindimpozitarea persoanelor fizice şi cotele de contribuţii sociale, ce includedate istorice din 2005-2010. Raportul acoperă 86 de ţări, concentrându-se pecel mai înalt nivel al impozitului pe venit. Pentru a facilita comparaţia,studiul a exclus, acolo unde a fost posibil, alte taxe, cum ar fi taxelocale/municipale.”În România, nu a intervenit nicio schimbare privind cota de impozit pe venitîn 2010, care rămâne destul de competitivă. Cu toate acestea, adevărata povarăpentru angajatori şi angajaţi o reprezintă contribuţiile sociale, care suntridicate, raportat la avantajele limitate pe care le oferă. Studiul KPMG aratăcă pentru salariaţii de top cotele efective de contribuţii sociale din România,pentru angajatori şi angajaţi, sunt printre cele mai mari din lume şi cele maimari din Europa Centrala şi de Est. În România, contribuţiile sociale ridicatepot acţiona ca un factor descurajator pentru ocuparea forţei de muncă şi aşrecomanda ca guvernul să diminueze acest efect fie prin reducerea cotelorcontribuţiilor sociale fie prin reintroducerea unui plafon al bazei impozabilepentru toate tipurile de contribuţii de asigurări sociale (inclusiv pensii,asigurări medicale şi şomaj). O astfel de decizie ar stimula ocuparea forţei demuncă în special în sectorul privat, lucru necesar pentru a ajuta firmele sădepăşească perioada de recesiune”, a afirmat Mădălina Racoviţan, director încadrul Departamentului Tax şi Coordonatoare a International Executive Servicesdin KPMG România.Studiul arată că majoritatea modificărilor de cote din anul 2010 provin dinEuropa. Cele mai mari impozite pe venit, la nivel global, sunt plătite încontinuare de către cetăţenii Uniunii Europene (UE), unde cota medie deimpozitare a crescut cu 0,3% faţă de anul trecut.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638951-11-13
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri
STARBAG
loading...