2017-01-19 04:23

ECONOMIE


Populaţia avea în bănci 106,5 miliarde de lei, la finele lui 2011

 |  12:51
Populaţia avea în bănci 106,5 miliarde de lei, la finele lui 2011

Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDB) anunţă că la 31 decembrie 2011 depozitele garantate ale populaţiei însumau 106,5 miliarde lei, reprezentând 99,8% din valoarea totală a depozitelor populaţiei la instituţiile de credit participante la Fond.

Ultimele trei luni ale anului 2011 constituie cel de-al treilea trimestru consecutiv de creştere a valorii totale a depozitelor la instituţiile de credit din România, aceasta atingând vârful ultimilor ani, respectiv 309,4 miliarde lei (+3,7%).

Dinamica pozitivă a valorii totale a depozitelor pe ansamblul sistemului bancar a fost determinată de evoluţia ascendentă înregistrată la nivelul instituţiilor de credit participante la Fond, cu o variaţie trimestrială de +4,1%. În schimb, valoarea depozitelor la sucursalele băncilor străine din România a cunoscut un declin cu 2,1%.

Cele 33 de instituţii de credit participante la Fond concentrau, la 31 decembrie 2011, 92,5% din valoarea totală a depozitelor pe ansamblul sistemului bancar din România.

Cea mai mare influenţă la majorarea valorii totale a depozitelor la instituţiile de credit participante la Fond revine depozitelor negarantate ale persoanelor juridice (+2,4 puncte procentuale).

Valoarea depozitelor garantate, care reprezenta 50% din valoarea totală a depozitelor la instituţiile de credit participante la Fond, s-a mărit cu 3,5% în trimestrul IV 2011, respectiv cu 8,1% faţă de aceeasi perioadă a anului precedent.

Pe categorii de deponenţi, persoanele fizice si cele juridice au contribuit cu 54,2%, respectiv 45,8% la sporul depozitelor garantate în ultimul trimestru al anului.

Avansul depozitelor în lei, peste al celor în valută

Din punct de vedere al monedei de denominare, depozitele garantate denominate în lei au avansat mai rapid decât depozitele în valută (+5,1% faţă de +0,6%), acestea din urmă crescând doar în cazul categoriei persoanelor juridice. În raport cu valoarea depozitelor garantate, suma acoperită efectiv de Fond la toate instituţiile de credit participante reprezenta 79,1%.

Faţă de trimestrul anterior, suma acoperită de Fond la finele anului 2011, în ipoteza indisponibilizării depozitelor la instituţiile de credit participante, s-a mărit cu 3,1%, ajungând la 113,2 miliarde lei.

Cel mai mare aport la această majorare l-au avut depozitele în lei de valori sub 100.000 euro (în echivalent lei) deţinute de populaţie la instituţiile de credit participante la Fond.

Depozitele populaţiei la instituţiile de credit participante la Fond s-au majorat cu 2,5% în ultimul trimestru al anului 2011, respectiv cu 7,9% faţă de 31 decembrie 2010.

La 31 decembrie 2011, 70,6% din valoarea totală a depozitelor garantate corespundea depozitelor de valori sub plafonul de garantare, acestea fiind acoperite integral (valoarea cumulată a compensaţiilor potenţiale pentru această categorie de depozite este egală cu valoarea depozitelor garantate de valori cel mult egale cu 100.000 euro).

Pentru depozitele de valori mai mari, compensaţia este limitată la plafonul de garantare, în acest caz valoarea cumulată a compensaţiilor potenţiale reprezentând 29,3% din valoarea totală a depozitelor garantate ce depăseau echivalentul în lei al 100.000 euro la 31 decembrie 2011.

Numărul deponenţilor garantaţi din evidenţele instituţiilor de credit participante la Fond cunoaşte prima creştere după o perioadă de doi ani de contracţie. Faţă de 30 septembrie 2011, numărul total al deponenţilor garantaţi s-a mărit cu 2,4%, ajungând la 15.608.720 persoane, din care 99,8% sunt acoperiţi integral.

Valoarea depozitelor populaţiei pe ansamblul sistemului bancar a continuat să crească, ajungând la 114,6 miliarde lei (+2,3% faţă de 30 septembrie 2011 şi +8,2% comparativ cu acelaşi moment al anului precedent).

Depozitele în lei deţin în continuare ponderea cea mai mare în valoarea totală a depozitelor garantate, respectiv 62,2% la 31 decembrie 2011. Din totalul depozitelor garantate ale populaţiei, 83,8% reprezintă valoarea cumulată a depozitelor cel mult egale cu plafonul de garantare. La 31 decembrie 2011, în sfera de garantare a Fondului intrau 14.694.393 persoane fizice, potenţiali beneficiari de compensaţii în cazul producerii evenimentului indisponibilizării depozitelor la instituţiile de credit participante la Fond. Aceştia reprezentau 99,99% din numărul total al deponenţilor persoane fizice, doar 1.587 persoane fiind excluse de la garantare (în principal, persoane aflate în relaţii speciale cu banca la care au depozite).

Valoarea depozitelor garantate ale persoanelor juridice la 31 decembrie 2011, în sumă de 36,6 miliarde lei, reprezenta 20,4% din valoarea totală a depozitelor persoanelor juridice la instituţiile de credit participante la Fond.

În ultimul trimestru din 2011, valoarea depozitelor persoanelor juridice la instituţiile de credit din România a crescut cu 4,3%, ajungând la 194,7 miliarde lei.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639551-04-29

TAGURI: depozite bancare 2011, FGDB date depoziteComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image