2017-01-23 10:38


Prin derogare de la Codul fiscal, o serie de firme vor plăti TVA la încasare

 |  17:22
Prin derogare de la Codul fiscal, o serie de firme vor plăti TVA la încasare

Firmele care execută proiecte din Programulnaţional de dezvoltare a infrastructurii şi au atras credite garantate de statsau Eximbank vor putea achita TVA la încasarea sumelor aferente lucrărilorrealizate, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, potrivit unuiproiect de OUG. Perioada de decontare nu poate depăşi un an, iar data la caresunt considerate efectuate serviciile constituie faptul generator pentru taxape valoarea adăugată.

"Având în vedere că pentru lucrărileefectuate în cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructuriiaprobat prin OUG nr. 105/2010, plata acestora va fi efectuată la acceptareasituaţiilor de lucrări de către beneficiari, respectiv la recepţia finală alucrărilor, iar termenele de acceptare exced perioadei de un an prevăzută deCodul fiscal, pentru a nu obliga prestatorii să colecteze TVA înainte derecepţia finală a lucrărilor, prin prezentul proiect de Ordonanţă de urgenţăstabileşte că exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervine ulteriorfaptului generator de taxă, respectiv la data încasării contrapartidei pentrurespectivele lucrări", se arată în nota de fundamentare aproiectului.

"În principiu, atunci când se derogă de laregulile care stabilesc exigibilitatea TVA, are loc o abatere de la prevederileDirectivei 112 referitoare la regimul comunitar al TVA. Fiind vorba despre oatare abatere şi dat fiind caracterul special al derogării invocat în proiectulde OUG, în opinia mea ar trebui solicitat acordul Comisiei Europene", adeclarat Dan Scwartz, managing partner al firmei de consultanţă Scot &Company Consulting, citat de Mediafax. El a precizat că propunerea încalcă totodatăşi principiul neutralităţii, care impune acelaşi tratament fiscal tuturorcontribuabililor, cu implicaţii negative în ceea ce priveşte respectarearegulilor care stau la baza unei competiţii comerciale corecte.

Cu alte cuvinte, derogarea propusă favorizeazăcompaniile (...) care vor beneficia de posibilitatea de a plăti TVA după dataîncasării contravalorii serviciilor prestate, prin comparaţie cu celelaltecompanii prestatoare de servicii, care datorează şi trebuie să plătească TVA încondiţiile generale impuse de Codul fiscal.

Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-05-11Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image