2017-01-23 00:32


Programul ‘’Casa verde’’ are un buget de 100 milioane de lei pentru persoane fizice

 |  18:11
Programul ‘’Casa verde’’ are un buget de 100 milioane de lei pentru persoane fizice
AdministraţiaFondului pentru Mediu va lansa astăzi a doua sesiune a Programului privindinstalarea sistemelor de încălzire ce utilizează energie regenerabilă, inclusivînlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, denumit Programul„Casa verde”, care se adresează persoanelor fizice.

"Bugetulalocat Programului, pentru anul 2011, este de 100 de milioane lei, fiinddistribuit la nivelul fiecărui judeţ în funcţie de numărul de locuitori alacestuia. Începând cu data de 1 iunie, persoanele fizice îşi pot depunedosarele de finanţare nerambursabilă la agenţiile judeţene de mediu dinlocalităţile unde domiciliază", se arată într-un comunicat emis marţi deMinisterul Mediului şi Pădurilor.

Solicitantulcare doreşte să aplice în cadrul acestuiprogram trebuie să îndeplineascămai multe condiţii:să fie persoană fizică cu domiciliul pe teritoriulRomâniei, să fie proprietar/coproprietar al imobilului pe care/în care seimplementează proiectul,iar imobilul trebuie să nu facă obiectul unuilitigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreuneirevendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri deexpropriere pentru cauză de utilitate publică.

Deasemenea, solicitantul nu trebuie să aibăobligaţii restante la bugetul destat, bugete locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare, iar înactivitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a încălcatdispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizează activităţicu efect negativ asupra mediului.

"Programul,care se adresează exclusiv persoanelor fizice, constă în acordarea unor sumefixe, din bugetul Fondului pentru mediu, în funcţie de tipul instalaţiei,astfel:până la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare,pânăla 8.000 lei pentru instalarea pompelor de căldură şipână la 6.000 leipentru instalaţie de producere a energiei termice pe bază de peleţi, brichete,tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale,agricole, forestiere, silvice", mai informează comunicatul.

Prinfinanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor privindinstalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă,inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, seîncurajează utilizarea sistemelor care folosesc sursele de energieregenerabilă, nepoluante.

Persoanelefizice, interesate să aplice în cadrul Programului, pot consulta ghidul definanţare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 310/5 mai2011 şi disponibil pe pagina web a Administraţiei Fondului pentru Mediu.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639247-05-13Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image