2019-01-24 05:00


Proiect de lege iniţiat de Ministerul Muncii: Pensiile private vor fi plătite până la deces, până la o anumită dată sau pe o perioadă de 5-10 ani

 |  19:30
Proiect de lege iniţiat de Ministerul Muncii: Pensiile private vor fi plătite până la deces, până la o anumită dată sau pe o perioadă de 5-10 ani

Participanţii la fondurile de pensii privatevor putea opta, după încetarea perioadei active, între mai multe modalităţi deîncasare a banilor, cum ar fi o sumă lunară până la deces sau până la o anumitădată, o altă variantă fiind stabilirea unui interval de plată cuprins între 5şi 10 ani. Modalităţile de plată se regăsesc într-un proiect de lege alMinisterului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care va reglementa platapensiilor private pentru cei peste 5,3 milioane de participanţi care contribuieîn prezent la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) şifacultative (Pilonul III).

Încazul Pilonul II, sumele acumulate în contul individual al fiecărui participantvor fi încasate la data ieşirii la pensie din sistemul de stat (Pilonul I),respectiv la 57 de ani şi 10 luni pentru femei şi la 62 de ani şi 10 lunipentru bărbaţi. Legislaţia va fi însă modificată, astfel încât vârsta depensionare va ajunge la 63 de ani pentru femei şi 65 de ani în cazulbărbaţilor. La Pilonul III, plata pensiei se va face după ce participantul laun fond de profil a împlinit 60 de ani şi a efectuat un stagiu minim decotizare de 90 de luni. Potrivit poiectului de lege citat de Mediafax,administratorii de pe Pilonul II şi III se obligă să îi notifice peparticipanţi în scris, cu 30 de zile calendaristice înainte de îndeplinireacondiţiilor de pensionare, valoarea contribuţiilor brute plătite, valoareaactivului personal net, precum şi obligativitatea de a opta pentru un fond defurnizare a pensiilor private. "De la data îndeplinirii condiţiilor depensionare, participantul unui fond de pensii administrate privat şi/sau alunui fond de pensii facultative alege furnizorul pensiei private. Participanţiila fondurile de pensii private care împlinesc vârsta de 70 de ani şi nu aleg unfurnizor de pensii private sunt repartizaţi aleatoriu de către CSSPP", searată în document. Furnizorul de pensii private stabileşte cuantumul pensieiprivate, pe baza calculului actuarial şi activului personal net, aflat încontul participantului. Pensia privată poate fi achitată sub forma uneianuităţi (sumă platită la intervale regulate de timp) viagere, anuităţilimitate sau altor tipuri de anuităţi, reglementate prin normele Comisiei deSupraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

Prin anuitatea viageră pentru o singură persoanăse înţelege plata lunară a unei sume fixe datorată şi efectuată până la decesulmembrului fondului de furnizare a pensiei private. Totodată, anuitatea limitatăreprezintă plata lunară a unei sume fixe datorată şi efectuată pe o perioadăcuprinsă între 5 şi 10 ani.

Aparut in:

Ultima modificare in data de :638952-02-02
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri

loading...