2018-12-15 13:30


Propuneri de actualizare a preţului gazelor şi electricităţii. Francezii vor să relanseze sectorul energetic românesc

 |  18:49
Propuneri de actualizare a preţului gazelor şi electricităţii. Francezii vor să relanseze sectorul energetic românesc

Autorităţile franceze propun Guvernului Boc, prinreprezenţii acestui stat la Bucureşti, o serie de măsuri în vederea relansăriisectorului energetic. Printre acestea se numără actualizarea preţului gazelor, stabilireaunui contract tip de gestionare a energiei la nivelul clădirilor şi construireaunui program operaţional dedicat eficienţei energetice a clădirilor. Deasemenea, francezii au recomandat şi actualizarea tarifelor la electricitate, platadatoriilor şi dezvoltarea unei burse de energie la Bucureşti.

Ambasada Franţei şi CameraFranceză de Comerţ şi Industrie din România (CCIFER) sugerează Guvernului zece măsuride eficientizare a sectorului energetic, printre care dezvoltarea producţieisimultane de electricitate şi căldură, reunirea Autorităţii Naţionale deReglementare în domeniul Energiei şi Autoritatea Naţională de Reglementarepentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice sau garantarea accesuluitransparent şi echitabil pentru operatori la gazele din producţia internă. “Dacă România vrea să fie unjucător la nivel regional şi european pe piaţa energiei, dacă autorităţile vorsă reducă facturile la energie pentru consumatorul privat şi economic şi săprotejeze mediul înconjurător, dacă vor să atragă investiţii serioase şi săconsolideze securitatea şi independenţa energetică, trebuie să aplice 10 soluţiicuprinse în Cartea Albă a Energiei. Sunt măsuri de bază care vor permiterelansarea sectorului energetic românesc şi care pot fi puse în practicăimediat”, a declarat administratorul CCIFER şi coordonatorul proiectului CărţiiAlbe, Yvonnick David, citat de Agerpres.

Francezii recomandă stabilirea unui contracttip de gestionare a energiei la nivelul clădirilor, încheiat între proprietarulşi administratorul clădirii, pentru creşterea eficienţei energetice şireducerea facturii consumatorului final. “Propunem,de asemenea, construirea unui program operaţional dedicat eficienţei energeticea clădirilor. Potrivit normelor europene, România poate să creeze un programoperaţional, prin care să aloce 4% din Fondul European pentru DezvoltareRegională, adică 359 milioane de euro până în 2013, pentru proiecte privindcreşterea eficienţei energetice a clădirilor”, a precizat Yvonnick David.

Cartea Albă cuprinde o măsură referitoare ladezvoltarea cogenerării de înaltă eficienţă printr-un program naţional demodernizare a centralelor de producţie de energie termică în cogenerare. “România este a treia piaţădin Europa în ceea ce priveşte sistemele centralizate de încălzire urbană, dar96% din reţelele de termoficare urbane sunt într-o situaţie economică şitehnică deficitară. România are aproximativ 30 de instalaţii majore decogenerare în stare de funcţionare, amplasate în cele mai mari 30 de oraşe dinţară şi aproximativ 100 de reţele de termoficare. Cea mai mare parte a acestorinstalaţii sunt învechite. Astfel, soluţiile sunt realizarea unui programnaţional care să stabilească strategic investiţiile necesare modernizăriicentralelor, pentru a asigura o distribuţie echilibrată a energiei, precum şiintroducerea unui bonus de cogenerare”, a precizat reprezentantul CCIFER.

Se propune scumpirea gazelor din producţia internă

Francezii mai propun definirea, împreună cuoperatorii de reţele electrice şi cu Autoritatea Naţională de Reglementare îndomeniul Energiei a tendinţelor sistemului energetic, esenţiale pentrudezvoltarea energiei regenerabile, precum şi garantarea accesului transparentşi echitabil pentru operatori la gazele din producţie internă. „Aproape 75% dinconsumul anual de gaze al României este asigurat din resurse interne. Preţulgazului de producţie internă este mai mic decât cel de pe plan european. Înaceste condiţii, este necesar ca mecanismele de alocare a cantităţilor de gazeşi excepţiile avute în vedere la aplicarea acestora să se înscrie într-un cadrude nediscriminare şi de transparenţă, în concordanţă cu legislaţia europeană”,a adăugat oficialul francez.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639243-08-16
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


loading...