2017-01-24 09:13


Raport oficial al ANAF. Companiile petroliere au mărit nejustificat preţurile. Preţul benzinei nu va scădea

 |  20:26
Raport oficial al ANAF. Companiile petroliere au mărit nejustificat preţurile. Preţul benzinei nu va scădea

Companiile petroliere au majorat nejustificatpreţul carburanţilor anul trecut, arată un raport întocmit de Agenţia Naţionalăde Administrare Fiscală (ANAF). Documentul aratăcă fimele din domeniul petrolier care activează în România au practicat preţurimari la pompă, “încondiţiile în care categoriile de cheltuieli privind costurile de producţie şidistribuţie (cu excepţia TVA şi accize) au rămas relativ constante sau auprezentat evoluţii nesemnificative”. Fiscul precizează că, în mod normal, dinpunct de vedere fiscal “aceastăsituaţie ar fi trebuit să genereze profituri mult mai mari şi, prin urmare,impozit pe profit mai mare”. Analiştii financiari consideră “apă de ploaie” raportul ANAF şi anunţă majorarea preţuluibenzinei cu 10% pe an, în următorii doi ani. Principalele companii caredistribuie carburanţi în România sunt OMV Petrom, Rompetrol, LukOil, MOL şiOMV.

După ce transportatorii şi şoferii au începutsă protesteze din cauza scumpirii peste măsură a carburanţilor, premierul Boc acerut inspectorilor ANAF un control în cazul producătorilor şi distribuitorilorde benzină şi motorină. Raportul, întocmit în numai trei săptămâni şi aflat pemasa premierului, relevă faptul că preţul carburanţilor la pompă a fost majoratnejustificat pe parcursul anului 2010, fără a fi fost determinat de evoluţiacotaţiilor bursiere la ţiţei şi nici de cursul valutar şi taxele percepute destat. Totodată, în pofida scumpirilor, aproape toate companiile au raportatpierderi semnificative, câştigurile nefiind reflectate corespunzător. PremierulEmil Boc a precizat că majorarea preţuluila carburanţi nu se poate justifica “prinpovara fiscală impusă de stat prin taxele percepute companiilor petroliere”.Acesta a cerut ANAF să iniţieze inspecţia fiscală generală în cazul companiilorpetroliere, precum şi Consiliului Concurenţei să efectueze verificărisuplimentare pentru identificarea eventualelor cazuri de monopol. "SolicitANAF declanşarea inspecţiilor fiscale generale la societăţile în cauză, pentrua vedea dacă veniturile realizate din creşterea preţurilor la combustibili suntrespectate în profiturile firmelor şi, implicit, în impozite şi taxe plătite labugetul de stat. De asemenea, solicit Consiliului Concurenţei o analizăsuplimentară, pentru a observa dacă a existat sau nu o practică de monopol,având în vedere faptul că, practic, concomitent, toate societăţile din domeniuau majorat în acelaşi procent preţul carburanţilor. Aştept această analizăpentru a vedea, din perspectiva Guvernului şi în limita atribuţiilor pe care leare, alte soluţii pe care le putem avea în vedere”, a spus Boc, citat de Mediafax.

Surse din Guvern au precizat că toate companiilepetroliere vizate vor fi supuse unei inspecţii fiscale generale, prin careautorităţile vor verifica dacă structura cheltuielilor din bilanţ nu este"încărcată" prin costuri nejustificate, pentru reducerea profituluireal, precum şi cauza pierderii fiscale declarate. „Se va verifica şi dacă nucumva profiturile au fost mutate în străinătate, prin procedura preţurilor detransfer”, au arătat sursele. Preţurile de transfer reprezintă valorile plătitede o firmă pentru un bun, serviciu sau împrumut preluat de la o altă firmă dinacelaşi grup. Preţurile de transfer pot fi şi o variantă de realocare aprofiturilor sau pierderilor.

Blănculescu: “Preţurilede transfer ca metodă de evaziune fiscală sunt imposibil de dovedit”

Analistul financiar Ionel Blănculescu, fostpreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Bancare şi fostministru al controlului în guvernarea PSD, precizează că prin aceste tipuri de acţiunifiscale, preţul carburanţilor la pompă nu va scădea. “Identificarea utilizării procedurilorde preţuri de transfer ca metodă de evaziune fiscală a companiilor petroliere careprezintă pierderi este binevenită, însă este foarte complicat, dacă nuimposibil, de dovedit în instanţele naţionale şi internaţionale de judecată. Spreexemplu, o companie petrolieră din România achiziţionează ţiţei dintr-o zonăasiatică unde deţine câmpuri petrolifere la un preţ cu mult mai mare decât celde extracţie, plus cheltuielile aferente, plus profitul companiei de acolo. Adică,în loc de 20 de dolari pe baril, cumpără la 90 de dolari/baril, potrivitcotaţiei internaţionale. În ţara de exploatare a ţiţeiului sau într-un offshorese face saltul de la 20 la 90 de dolari/baril. Profitul de 70 de dolari/baril rămâneacolo, la dispoziţia companiei, şi nu în România, pentru a fi impozitat, acolo undede fapt se procesează profitul. Acesta este motivul pentru care aceste mari companiipetroliere care deţin şi zăcăminte în ţările lor preferă să înregistrezeprofitul în ţările respective, iar în România să folosească rafinăriile pe carele deţin aici pentru procesarea produsului şi vânzarea şi distribuirea lui înpierdere. Din acest motiv firmele au pierderi. Procedura preţurilor de transferar viza să identificăm şi să dovedim că acea companie realizează saltul de preţînregistrând profitul în altă parte, şi nu în România. A dovedi asta din punctde vedere legal în instanţele internaţionale şi naţionale de judecată va fi aproapeo misiune imposibilă”, a explicat Blănculescu. Potrivit analistului, orice declaraţie pe aceastătemă - în sensul că preţul benzinei a fost majorat nejustificat - poate atragereacţia fermă a Uniunii Europene, urmată de proceduri de infringement. “Preţul carburantului se aflăpe un trend ascendent. Creşterea cererii la nivel mondial ca urmare adeblocării situaţiei economice mondiale, în special pe relaţia China - India,va conduce la creşterea preţului pe baril la 100-105 dolari/baril. Având învedere că din preţul litrului la pompă 40% din pondere reprezintă preţulmateriei prime, sigur că va conduce la creşteri de preţuri de 10% pe an, înurmătorii doi ani. Ne aşteptăm ca în acest an preţul la pompă să crească cu omarjă de 10%, deci de la 5 lei/l la 5,5 lei/l sau de la 6 lei/l la 6,5 lei/l,în funcţie de produsul respectiv”, a subliniat Ionel Blănculescu.

Şi analistul economic Ilie Şerbănescu apreciazăcă preţurile carburanţilor nu vor scădea. “Guvernulnu are nici o soluţie, este complet nejustificată modalitateade concesiune a resurselor de petrol. Nu există ţară în Europa care să îşi fidat resursele pe mâinile străinilor. Numai Consiliul Concurenţei poate faceceva pe piaţa benzinei. Consiliul Concurenţei nu există în România, nu am auzitsă facă ceva împotriva unor monopoluri străine. În România există OMV,Rompetrol şi LukOil, restul se ţin după ei”,ne-a spus Şerbănescu.

Totodată, preşedintele AsociaţieiBenzinarilor Particulari, Ion Tache, ne-a declarat că nu există metode princare Guvernul să intervină pentru scăderea preţului benzinei. “Preţurile vor creşte şi înacest an. România are cele mai mici salarii şi preţuri la benzină la nivelul ţărilorUniunii Europene. Doar Consiliul Concurenţei poate stopa aceste creşterinejustificate”, a spus Ion Tache.

Prima reacţie.Rompetrol: “Raportul ANAF conţine o serie de neclarităţi”

Raportul inspectorilor ANAF, care relevă omajorare nejustificată a preţului carburanţilor în 2010 de către companiilepetroliere, conţine “oserie de neclarităţi” care nu reflectă situaţia actuală, precum influenţacursului valutar, consideră reprezentanţii Rompetrol. „Rompetrol a pus ladispoziţia ANAF şi a Consiliului Concurenţei toate informaţiile solicitate,oferind şi lămuriri privind modul de formare a preţului şi evoluţia componentelorcare intră în alcătuirea acestuia. Modul de interpretare a datelor rămâne lalatitudinea instituţiilor statului, dar din primele concluzii apărute în presăobservăm că există o serie de neclarităţi care nu reflectă situaţia actuală. Deexemplu, influenţa cursului valutar, în special leu/dolar, în modul de formarea preţului final este semnificativă, ţinând cont că materia primă esteimportată şi plătită în dolari. La acestea, se adăuga şi influenţelemacroeconomice”, a comunicat Rompetrol, citată de Mediafax. Compania arată căpreţul carburanţilor este compus din TVA, accize, costuri financiare,logistice, cu materii prime şi de operare a reţelei de distribuţie şi adaosulcomercial. “Avem încredere în instituţiile competente în vederea soluţionării acestornelămuriri şi în vederea găsirii unei rezoluţii corecte în ceea ce priveştepiaţa distribuitorilor de carburanţi din România. (...) Trebuie să ţinem contcă fiecare companie petrolieră are propriul mod de calcul al preţuluicarburanţilor la pompă, în funcţie de costurile de procesare a ţiţeiului,distribuţie şi operare”, se arată în răspunsul Rompetrol.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639234-07-13Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image