2017-01-17 23:37

ECONOMIE


Răzgândirea unui director. Cum se fac dublele concesionări la ADS

 |  16:26
Răzgândirea unui director. Cum se fac dublele concesionări la ADS
Ziarul“Puterea” continuă demascarea abuzurilordirectorului general al Agenţiei DomeniilorStatului (ADS), Radu Cristescu, cu terenuri deja concesionate. Înainte cu treiluni de concesionarea abuzivă a terenului de 8.500 de hectare din Stelnica,judeţul Ialomiţa – caz relatat recent de cotidianul nostru - Radu Cristescu,din poziţia de director Administrare Patrimoniu, a recunoscut că societateaVitifam nu se încadrează în cadrul legal aplicabil pentru concesionarea suprafeţeide teren agricol.

Preşedintele Agenţiei Domeniilor Statului (ADS), RaduCristescu, fratele controversatei procuroare Adriana Cristescu din dosarelePatriciu şi Hayssam, “jonglează”cu deciziile legate de concesionarea terenurilor agricole aflate în proprietatepublică.

Cu toate că firma A&S International administra, din2004, un teren de aproximativ 8.500 de hectare în Stelnica, judeţul Ialomiţa,la sfârşitul lunii mai, societatea Vitifam, administrată de Ştefan Poienaru, asemnat un contract cu Agenţia Domeniilor Statului privind concesiunea aceleiaşisuprafeaţe agricole, pe motiv că deţine active pe terenurile respective.

La începutul lunii februarie, acelaşi Radu Cristescu, careocupa la acel moment postul de şef al direcţiei Adiministrare Patrimoniu dincadrul ADS, a semnat o notă internă către Direcţia Contencios, LegislaţieExecutări, care “aruncă în aer” decizia din 27 mai privind concesionareaterenului de 8.500 de hectare către Vitifam, administrată de Ştefan Poienaru. Îndocumentul semnat de Radu Cristescu este precizat faptul că Vitifam nu poateprimi în concesiune terenul de 8.500 ha din Stelnica, judeţulIalomiţa. “Vitifam are depusă solicitarea la ADS privind concesionareaterenului cu destinaţie agricolă în suprafaţă de 8.546 ha ce s-a aflat înexploatarea Agrozootehnica Stelnica, însă aceasta nu se încadrează în cadrullegal aplicabil momentan. Concesionarea prin atribuire directă către deţinătoriide active de tipul «îmbunătăţirilor funciare»nu este reglementată momentan”, se arată în documentul semnat de Radu Cristescu.

Cererea de subvenţie, respinsă

După semnarea contractului de concesiune dintre ADS şi Vitifam,noul concesionar, Ştefan Poienaru, a depus dosarul de subvenţie la Agenţia dePlăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). Numai că luna trecută APIA,Centrul Judeţean Ialomiţa, a precizat că procesul-verbal de predare-primire aterenului care face obiectul concesiunii nu a fost depus la data-limită de 10iunie. “Prinadresa nr. 303/10.06.2011 ne informaţi că nu puteţi pune ladispoziţia APIAprocesul-verbal de predare-preluare a terenului, invocând forţa majoră. (...)În concluzie, potrivit prevederilor legale incidente, a instrucţiunilor privindprimirea cererilor unice de plată pe suprafaţă în anul 2011 şi a Manualului deprocedură privind administrarea cererilor unice de plată pe suprafaţă-versiunea8.0, toate formularele de modificare a declaraţiei de suprafaţă de tipul M2,depuse incomplet, fără documente doveditoare, (...) sunt considerateinadmisibile (neacceptate la plată) conform art. 23, alin. 2, paragraful 3 din Regulamentul CE 1122/2009”, se arată într-o notă transmisă de APIA Ialomiţa către Vitifam.

O încearcare de a explica dubla concesiune

Agenţia Domeniilor Statului afirmă că a semnat contractulde concesiune cu Vitifam în baza unei hotărâri judecătoreşti. “În cursul anului 2003, SC Vitifam SRL aachiziţionat fermele şi activele de irigaţii/desecări, precum şi drumurile aferente suprafeţei de 8.546 ha, ce auaparţinut SC Agrozootehnica Stelnica SA, aflată sub incidenţa Legii 64/1995. Înbaza Legii nr. 249/2003, SC Vitifam SRL, având în vedere calitatea de deţinătorde active, a solicitat concesionarea suprafeţei respective prin metodaatribuirii directe. În ciuda faptului că legea impunea concesionarea suprafeţeicătre SC Vitifam SRL, suprafaţa respectivă a fost concesionată către SC A&SInternational 2000 SRL, în baza Contractului de concesiune nr.10/05.08.2004”,se arată într-un răspuns al ADS.

Din explicaţiile ADS rezultă că a semnat contractul deconcesiune cu Vitifam în baza unei sentinţe suspendate. “Împotriva acestei sentinţe ADS a formulat apel înregistrat pe rolul Curţii deApel Bucureşti - Secţia V-a Comercială sub nr. 20367/2/2004. Totodată, ADS aformulat şi o cerere de suspendare a executării Sentinţei Civile nr.7786/09.06.2004.

Cererea de suspendare a fost admisă de Curtea de ApelBucureşti, dispunând suspendarea executării sentinţei civile nr.7786/09.06.2004 a Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI - a Comercială, până lasoluţionarea prezentului apel,Încheierea din 14.01.2005, pronunţată în Dosarul nr. 1605/2005”, se maiarată în răspunsul ADS.

Mai mult, conducerea ADS ne-a explicat că a cerut oredevenţă mai mare societăţii Vitifam, faţă de A&S International.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639253-01-13Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image