2017-01-22 03:57

ECONOMIE


Reducerea programului de lucru nu va salva situaţia CNPR. Salariile din Poşta Română ar putea fi tăiate cu 15%

 |  17:44
Reducerea programului de lucru nu va salva situaţia CNPR. Salariile din Poşta Română ar putea fi tăiate cu 15%

CompaniaNaţională Poşta Română (CNPR) este aproape de intrarea în incapacitate deplată, ca urmare a pierderilor financiare acumulate în ultimii doi ani şijumătate şi a decapitalizării continue. Managementul coordonat politic a condusla un adevărat dezastru financiar, astfel că, în prezent, din cauza deficituluide numerar, Poşta decontează cu întârziere sumele colectate către entităţile cucare are încheiate contrate, riscând rezilierea acestora. Principala cauzăpentru pierderile uriaşe acumulate din 2009 până în prezent o reprezintă oserie de contracte care s-au dovedit extrem de păguboase pentru companie.

Poşta Română înregistrează în acest momentpierderi financiare de 72 milioane de euro, respectiv 43 milioane de euro(181.523 mii de lei) în 2009 şi 29 milioane de euro (circa 121.000 mii de lei)anul trecut. Pierderile au continuat şi în prima parte a acestui an, numai peprimul trimestru nivelul acestora ridicându-se la 3,5 milioane de euro (14,8 milioane delei), similare cu cele din aceeaşi perioadă a anului trecut. Cifra de afaceris-a redus cu 8%, până la 80 milioane de euro. Mergând pe urmele dezastrului seconstată că, în 2009, deşi veniturile din exploatare au crescut comparativ cucele din 2008 cu circa 41.921 mii lei, cheltuielile de exploatare au depăşit cu241.589 mii lei nivelul înregistrat în anul 2008. Motivul? Încheierea unorcontracte generatoare de mari cheltuieli, între care cel încheiat cu societateaG4 pentru transport şi procesare de numerar, chirii şi monitorizare sisteme dealarmă; contractul cu Blue Air pentru transport aviatic; contractul cu Porschepentru leasing auto; contractul cu Romconsult pentru managementul cash-ului;contractul cu Datatech pentru licenţe informatice.

În 2010, pe fondul agravării crizei economice, veniturile din exploatarerealizate de Poşta Română au scăzut comparativ cu anul precedent cu 65.898 mii delei, iar cheltuielile de exploatare au scăzut cu 154.157 mii de lei. Reducereacheltuielilor s-a datorat măsurilor luate de noua conducere a Poştei dereziliere sau de renegociere a unor contracte, precum: Romconsult - 4.800 mii delei, G4 transport de numerar - 51.844 mii de lei (economie pe perioadaseptembrie-decembrie 2010, respectiv 119.126 mii de lei faţă de anul 2009), G4verificare corespondenţă cu raze X - 6.484 mii de lei, G4 monitorizare cu GPSfactori poştali - 10.188 mii de lei, G4 procesare numerar - 11.050 mii de leieconomie pe perioada septembrie-decembrie 2010, respectiv 33.971 mii de leifaţă de anul 2009), G4 pază (reducere tarif şi scădere număr de obiective –7.766 mii de lei).

În acest an, veniturile, respectiv încasările Poştei Române au fostreduse prin scăderea comisionului încasat pentru transmiterea şi achitareapensiilor şi altor drepturi sociale cu circa 48.000 mii de lei. În schimb, aufost încheiate o serie de noi contracte, în special cu sucursale aleDirecţiilor Finanţelor Publice locale, care să asigure o creştere a veniturilor.

Creştereapierderilor ar aduce Poşta în faliment

În cazul în care pierderile financiare nu vor fi stopate, Poşta nu-şi vamai putea plăti furnizorii, obligaţiile către bugetul de stat sau chiarsalariile către angajaţi. Mai mult, compania are contractate două linii decredit a câte 20 milioane de lei fiecare, la Citibank şi Banca Transilvania. Lasfârşitul lunii februarie a.c., Poşta înregistra creanţe de 47,2 milioane delei şi datorii de 101,5 milioane de lei, din care 38,4 milioane de lei cătrebugetul de stat (achitate deja) şi 63 milioane de lei către furnizori, înspecial către G4 şi STS. Din totalul datoriilor către furnizori, în acest an sevor achita 12,5 milioane de lei reprezentând datoria către G4 Security,diferenţa de 50,5 milioane de lei (către G4 Cash şi STS) urmând a fi achitatăîn anul 2012, în funcţie de pronunţarea instanţelor.

„Bombona pe colivă” o reprezintă amenda în valoare de 103.375.320 de lei,primită de la Consiliul Concurenţei la sfârşitul anului trecut pentru practicineconcurenţiale în acordarea unor discounturi în anul 2005.

Managerii încheiecontracte, salariaţii plătesc

În disperare de cauză, la începutul lunii iunie a.c., conducerea Poşteia decis să micşoreze cheltuielile de personal prin reducerea programului delucru de la 5 la 4 zile pe săptămână, de două ori pe lună, cu reducereacorespunzătoare a salariilor. Potrivit Deciziei 185/02.06.2011 a directoruluigeneral al Poştei Române, Daniel Neagoe, aplicarea reducerii programului de lucruse stabileşte de către şefii de departamente, în mod eşalonat, aceştia avândobligaţia de a-şi organiza activitatea astfel încât să asigure continuitateaserviciilor. Potrivit deciziei, reducerea programului de lucru va afecta înperioada iunie-noiembrie 2011 salariaţii din categoriile conducere şifuncţional administrativ, iar în perioada iulie-decembrie 2011 salariaţii dincategoriile operativ şi auxiliar.

Pe de altă parte, având în vedere că cea mai mare pondere în venituriledin exploatare a Poştei o reprezintă cheltuielile cu personalul (de la 62,24%în 2009 la 66,80% în 2010), conducerea Poştei analizează o serie de măsuri dereducere a acestora, care ar putea să se aplice pentru tot personalul companieipână la sfârşitul anului. Între acestea se numără reducerea cu 15% a salariilorde încadrare, suspendarea acordării tichetelor de masă, suspendarea acordăriicontribuţiei Poştei Române pentru biletele de odihnă şi tratament şi reducereanumărului de personal, după efectuarea normării activităţii subunităţilorpoştale (măsură cu efecte pe termen lung).


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639250-05-28Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image