2017-01-18 08:07

ECONOMIE


Restricţiile pentru înfiinţarea hipermarketurilor au fost eliminate de Guvern. Executivul, presat de Comisia Europeană, a pierdut războiul cu marii retaileri

 |  16:17
Restricţiile pentru înfiinţarea hipermarketurilor au fost eliminate de Guvern. Executivul, presat de Comisia Europeană, a pierdut războiul cu marii retaileri
Guvernul s-a obligat,la presiunea Comisiei Europene (CE), să înlăture restricţiile privinddeschiderea marilor lanţuri de retail, prin eliminarea cerinţelor legate deacordul magazinelor concurente la emiterea autorizaţiei şi prezentarea unuistudiu de impact de către investitorul care solicită avizul.

Toateaceste restricţii trebuie eliminate până în luna septembrie, relevămemorandumul de înţelegere convenit de Guvern cu CE în urma evaluării efectuatede Executivul UE în aprilie-mai, împreună cu Fondul Monetar Internaţional.

"Vorfi eliminate restricţiile la înfiinţarea magazinelor de vânzare cuamănuntul.Guvernul trebuie să elimine dispoziţiile legale care impun untest privind necesităţile economice şi implicarea concurenţilor în procedura deautorizare a deschiderii magazinelor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare,până în septembrie 2011, conformând legislaţia relevantă cu directiveleeuropene în domeniu", se arată într-un document oficial, citat de Mediafax.

Legislaţiaîn vigoare, adoptată în 2004, stabileşte că deschiderea structurilor de vânzarecu amănuntul cu suprafaţă mare, de peste 1.000 de metri pătraţi, esteautorizată de către o comisie constituită la nivel autorităţii locale, din careface parte, alături de reprezentanţii autorităţilor locale şi ai asociaţiilorprofesionale, patronale şi de protecţie a consumatorilor, şi un reprezentant alagenţilor economici din imediata vecinătate a centrului comercial pentru careeste cerută autorizaţia.

Înacelaşi timp, solicitările de deschidere a unor astfel de magazine trebuieînsoţite obligatoriu de "un studiu de piaţă şi impact", care săprezinte motivul alegerii locului, respectiv harta comercială a zonei,descrierea tipologică a structurilor de vânzare existente în zonă,caracteristicile demografice şi sociale ale zonei (structura populaţiei,venituri, obiceiuri de consum), impactul deschiderii noului magazin din punctde vedere urbanistic, socio-economicşi comercial, dar şi impactul asupracomerţului existent, respectiv protejarea structurilor de vânzare existente şi"evitarea disfuncţionalităţilor" din mediul concurenţial.

Avocat:Legislaţia actuală protejează marile magazine

CoordonatorulDepartamentului privatizare şi concurenţă al casei de avocatură "Boştinăşi Asociaţii", avocatul asociat Laura Mocanu, a arătat că aceste condiţiisunt valabile numai în cazul deschiderii unor structuri de vânzare cu amănuntulcu suprafaţă mare, nu şi a celor de vânzare cu ridicata sau care realizează comerţde gros tip cash and carry.

"Spreexemplu, pentru deschiderea unui nou centru comercial de tip Metro nu trebuieparcurse aceste etape, întrucât asemenea centre comerciale realizează numaicomerţ de gros/cash and carry. Pe de altă parte, centrele comerciale de tip Metropot face parte din structurile de examinare şi avizare a înfiinţării, înimediata vecinătate, a unei structuri de vânzare cu amănuntul cu suprafaţămare, gen supermarket/hypermarket", a spus Laura Mocanu. Avocatul a arătatastfel că legislaţia actuală pare a proteja în continuare marile magazine dejaexistente, în pofida normelor UE în domeniul concurenţei.

"Practic,deşi concurenţa este un obiectiv esenţial pentru piaţa europeană, legislaţia învigoare în România pare a proteja în continuare structurilede vânzare existente, contravenind reglementărilor europene în domeniulconcurenţei, motiv pentru care se impune revizuirea acesteia", a spusMocanu.

DirectiveleUE în domeniu stabilesc că statele membre nu trebuie să condiţioneze accesul lao activitate de servicii sau exercitarea acesteia pe teritoriul lor prinintervenţia directă sau indirectă a operatorilor concurenţi în acordareaautorizaţiilor, precum şi prin condiţionarea autorizaţiei de un test care săindice o nevoie economică sau o cerere a pieţei.

Dragoş Frumosu: Vor avea de suferit tot micile magazine de cartier”

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din IndustriaAlimentară, Dragoş Frumosu, a declarat pentru „Puterea” că „această măsură arputea avea şi efecte benefice, pentru că ar lăsa mai multe hipermarketuri pepiaţă, şi astfel s-a putea crea o concurenţă ceva mai intensă. Mai mult, ajutăla prevenirea înţelegerilor de tip cartel. Partea proastă ar fi că, dacă s-ar deschidehipermarketuri în oraşe, şi nu la periferie, acest fapt ar putea afecta negativprezenţa şi supravieţuirea micilor magazine de cartier”. Frumosu s-a referit lapresiunea Curţii Europene în această privinţă ca fiind „deranjantă”. „Mi se parfoarte supărătoare aceste cereri ale CE. Vin cu o cerere la adresa prezenţei hipermarketurilorpe piaţa românească, dar nu cer şi reglementarea taxelor şi adaosurilorpracticate de acestea sau la alte lucruri mai serioase cum ar fi egalareasalariilor cu cele din UE, doar suntem şi noi totuşi cetăţeni europeni” amenţionat Dragoş Frumosu.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639247-04-20Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image