2018-12-12 09:57


România, ''campioană'' la credite neperformante în Europa Centrală şi de Est

 |  15:54
România, ''campioană'' la credite neperformante în Europa Centrală şi de Est

Unstudiu realizat de EnsightManagement Consulting la începutul acestui an pe piaţa bancară şi aasigurărilor relevă faptul că România a fost a 4-acea mai mare piaţa bancară din ECE în 2009, activele bancare totale (78,1 miliardede euro) depăşind media ECE. După doi ani de criză, România a avut, şi are încontinuare, cel mai ridicat nivel al creditelor neperformante dintre ţările EuropeiCentrale şi de Est (ECE), dar şi cel mai scăzut grad de penetrare a cardurilorbancare.

Avândîn vedere contextul economic şi financiar internaţional, anii 2009 şi 2010 s-aucaracterizat printr-o temperare a activităţii bancare în România, confirmată deevoluţia activelor nete bancare totale, arată documentul citat. În consecinţă,băncile şi-au schimbat orientarea de la expansiune rapidă şi, în principal,obiectivele cantitative, către o orientare preponderent calitativă în ceea cepriveşte strategia, reţeaua de sucursale, portofoliul de produse sau controlulcosturilor. În ceea ce priveşte creditele, repartizarea acestora în funcţie dedestinaţie arată diferenţe între ţările ECE. În timp ce ţări precum Slovenia seconcentrează pe sectorul corporativ, ţări ca România înregistrează un nivel mairidicat al creditelor de consum. De asemenea, conform datelor oficiale, Româniaare cel mai ridicat nivel al creditelor neperformante dintre ţările ECE. Înceea ce priveşte depozitele, valoarea acestora în România este sub media ECE.Din punctul de vedere al segmentului de piaţă al cardurilor de credit şi alplăţilor bancare netradiţionale, România şi Bulgaria ocupă ultimul loc întreţările din ECE. Astfel, în România, numărul cardurilor de credit/locuitor (0,13)este de două ori mai mic decât cel din Polonia (0,25).

71 milioane de europierderi pe piaţa bancară în 2010

Ritmulridicat de creştere a creditelor neguvernamentale (acordate gospodăriilor şisocietăţilor nefinanciare) până în anul 2008 a fost înlocuit de o contracţie în2009 şi 2010, în termeni reali. Astfel, ritmul de creştere a creditelor în leia atins valori negative, în termeni reali, în mai 2009, această tendinţă menţinându-seşi pe parcursul anului 2010. Creditele în valută au avut o dinamică diferită aritmului de creştere în termeni reali şi au atins valori negative în ianurie2010, reluând creşterea pozitivă, dar redusă, către a doua jumătate a anului.

Creştereacreditelor neperformante, cumulată cu veniturile scăzute (ca urmare aactivităţii de creditare redusă) au afectat profitabilitatea sistemului bancar.Astfel, în 2009 profitul net agregat al sistemului bancar a scăzut cu apoximativ 83%, în comparaţie cu 2008, iar lasfârşitului anului 2010, pierderea anuală netă agregată a fost de 71 milioane euro. În consecinţă, înultimii doi ani, băncile au redus cheltuielile operaţionale şi au reexaminatplanurile de extindere a reţelei de sucursale.

Româniaare un potenţial mare de creştere în ceea ce priveşte gradul de penetrare a cardurilorpe piaţă, cu atât mai mult cu cât în ultimii doi ani numărul cardurilor validede credit şi de debit a avut o tendinţă de scădere. Aşadar, numărul de cardurivalide şi valoarea tranzacţiilor de retragere de numerar de la ATM au fost maiscăzute în 2010 decât în 2008, în timp ce valoarea tranzacţiilor de plată cucarduri a crescut.

Profiturile de pe piaţa de asigurăriau scăzut cu 15%

Profiturileînregistrate în 2009 la nivelul pieţei asigurărilor au scăzut cu 15%(comparativ cu 2008), în timp ce pierderile suferite de piaţă s-au dublat înacelaşi interval (103%). Rezultatul net agregat al pieţei de asigurări arată opierdere de 582 mil. lei. Costurile operaţionale (de achiziţie şiadministrative) au crescut la nivelul pieţei cu 2% (creştere calculată în lei).Acest lucru se datorează creşterii costurilor pe segmentul asigurărilorgenerale (6%), în ciuda unei scăderi de 9% a costurilor de administrare şi deachiziţie pe segmentul asigurărilor de viaţă.

În2009, aproape 19% din primele brute subscrise au fost cedate pentru reasigurareîn România, ceea ce reprezintă o scădere de 14%, comparativ cu 2008. Gradul deconcentrare al pieţei de asigurări din România s-a dublat în 2009 (41%)comparativ cu 2008 (17%) după consolidarea mai multor grupuri internaţionaleprezente pe piaţa locală.

Măsurilede reglementare se vor concentra în următorii 2-3 ani pe gestionarea risculuiaferent sectorului de asigurări, iar tendinţele pieţei semnalează consolidareamoderată a pieţei, dezvoltarea produselor inovative, intensificarea activităţiide rebranding şi utilizarea în creştere a bancaassurance ca şi canal dedistribuţie pe piaţa asigurărilor.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639243-05-04
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


loading...