2017-01-17 17:09

ECONOMIE


România riscă să piardă 2,5 miliarde de euro pentru Coridorul IV paneuropean. Comisia Europeană a respins documentaţia pentru reabilitarea căii ferate Curtici-Simeria

 |  18:16
România riscă să piardă 2,5 miliarde de euro pentru Coridorul IV paneuropean. Comisia Europeană a respins documentaţia pentru reabilitarea căii ferate Curtici-Simeria
România riscă să piardă 2,5 miliarde de euro,fonduri europene pentru reabilitarea sistemului feroviar de pe Coridorul IVpaneuropean, ne-au declarat surse guvernamentale. Comisia Europeană (CE) asistat finanţările pentru reabilitarea căii ferate de pe tronsonulCurtici-Simeria, întrucât documentaţia transmisă de partea română conţine graveinadvertenţe şi încercări de „umflare” a unor lucrări cu sumeconsiderabile. Astfel, CE reclamăinadvertenţe legate de tehnică, analiză financiară,cost-beneficiu şiaspectele demediu.

Indolenţa directorilor şi a consilierilor „înrădăcinaţi”în CFR SA, care lucrează cu fonduri externe şi care au transmis în bătaie dejoc documentaţia cerută de CE, precum şi jocurile de culise ale producătorilor demateriale de cale ferată protejaţi de actuala putere au condus, încă o dată, laratarea finanţării imediate pentru cel mai important proiect feroviar deimportanţă naţională şi europeană. Odată cu blocarea acestor proiecte, celetrei companii feroviare ar putea disponibiliza încă peste 10.000 de ceferişticare urmau să lucreze pe tronsoanele ce urmau să fie reabilitate.

Conducerea Ministerului Transporturilor şidirectorii din CFR aruncă din nou România în zona neagră a absorbţiei defonduri europene. Deoarece angajaţii pe banii publici din CFR refuză să apliceprevederile legislaţiei comunitare şi încearcă să impună tehnologii care facjocurile de casă a unor protejaţi politic, licitaţiile de pe Coridorul IVferoviar sunt din nou amânate pe termen nedefinit. Conform unui documentincendiar aflat în posesia ziarului nostru, legătura feroviară cu Europa este „dinamitată”pentru o lungă perioadă. După ce lipsa de viziune a conducerii CFR a condus larealocarea fondurilor europene de pe secţiunea de 400 km dintre Curtici şiBraşov, pe o secţiune de numai 200 km, se pare că anul 2013 va veni fără caRomânia să poată atrage fondurile de 2,5 miliarde de euro din sectorul de caleferată.

CFR nuştie câţi kilometri de cale ferată administrează

Jean-MarieSyler, oficial din cadrul CE pentru politicăregională privind Bulgaria, Cipru, Greciu, Ungaria şi România, a transmis o scrisoare MinisteruluiTransporturilor (respectiv directorului responsabil, Şerban Cucu) în legăturăcuproiectul“Reabilitarea liniei de cale feratăde frontieră-Curtici-Simeria,componentăaPA22TEN-Т”.Documentul precizează că procedura deevaluarepentruacestproiect a fost întreruptă de CE, din cauza unoraspecte tehnice, financiare şi de mediu. “ Informaţiile despre proiectşidescriereasuntincompleteşiuneori incoerente.(…) Proiectultrebuie săaibălaambelecapeteostaţie decale feratăprincipală,pentru a asigurape deplin funcţionalitateadinsecţiuneamodernizată,cumafost adeseaindicat autorităţilornaţionale.Aceastăcerinţănuparesă fieîndeplinităînproiectulcurent(...),proiectul trebuiemodificatîn consecinţă.Înanexa XXIlapunctulB.4.1semenţioneazăcă liniade cale feratăpe lângă frontieramaghiarălakm614estede31,635kmcaledublă, cu excepţiaa 9,55km, careestecalesimplă.LapunctulB.4.2principalii indicatorisunt35,624 km pentru pista dubluinteroperabilăreabilitatăşi5,561 kmpentru cale simplăinteroperabilă reabilitată”, sunt inadvertenţe constatate de CE.

Potrivit documentului semnat de Jean-Marie Syler,“serviciileCEconsiderăcăprogramul prezentatestenerealist, având învedere trecutul şiexperienţacurentăpentruacesttipdeproiecte”.“Vărugăm sădetaliaţimodul în careterminaleledemarfăvorfimodernizate şi să întocmiţi o hartă a proiectului,la o scară adecvată. În privinţa număruluidestaţii,la fel caînanexaXXI,se facetrimiterela5 gări, iarîn JASPERS (n.r. - asistenţăcomună pentru susţinerea proiectelor în regiunile europene),la6 gări.Vă rugăm să clarificaţi”, se mai arată îndocumentul citat.

CFR a „umflat” cu 500.000 de euro costulaparatelor de cale

Unul din punctelecontestate de oficialii Comisiei Europene în documentaţia transmisă de România sereferă la introducerea în proiect a unoraparate de cale mai scumpe cu 500.000 de euro decât cele pentru tipul de liniecare se reconstuieşte în UE. “Vă rugăm săexplicaţisoluţiile tehnice alesecu privire lamacazuri:înnota JASPERS estesubliniatfaptul căutilizareademacazuricubroaştemobileareun cost suplimentardeaproximativ 500.000 euro,costulsistemuluide centralizare electronică,şiar duce la creşterea suplimentară a întreţinerii de care un mecanismare nevoie şiareunriscmai marededefecte. Instalareade macazuricubroaştemobileesterecomandat numaipentru liniilecuovitezămaimare de 160 kilometri pe oră. Astfel,utilizarealorpentruacestproiectar trebuisă fieexplicat, având în vederecosturilemai ridicate”, se mai arată în documentul semnat de oficialul CE. Surprinzător, unul dintre producătorii de material rulant,respectiv firma VAE Apcarom, care produce astfel de macazuri, a raportat unprofit de aproximativ 30% în an de criză.

Deficienţeconstatate şi la Telecomunicaţii CFR

Pe lângăaparatele de cale şi neclarităţile legate de proiect, oficialii CE precizeazăcă explicaţiile oferite la capitolul “Telecomunicaţii”şi „ERTMS /ETCS2” sunt „vagi şinestructurate”. „Avemnevoiedeinformaţii clare cu privirelaarhitecturade ansamblua sistemului,oexplicaţiecu privire labaza de dateARGUS,IRISşi asubsistemelorşidacă upgrade-urilelorsuntdeimportanţănaţionalăşi făcutelanivelcentralsau local/regional. Conceptul decablu cu fibrăopticăşicapacitate se pare că ar avea redundanţe planificate. Legăturaîntrezonelede centralizareelectronicăşistaţiise va facecu2cabluridin fibre optice.Aşa cuma subliniatJASPERS,compania TelecomunicaţiiCFR deja opereazăcu cabluridin fibre opticede-a lungullinieişiarfidispusă săalocefibregratuite pentru servicii desemnalizare.Aceastăredundanţă, prin urmare, parenejustificatăşio referire generală lasiguranţănuoferăo explicaţiesuficientă”, se mai arată în document.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-07-08Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

BECCARIA
16 Mar 2011

sunt de acord ?i înc? a sta e doar o mic? parte a problemei

Adauga un comentariu

Random image