2017-01-23 18:59


Statul scoate luni pe bursă 9,84% din acţiunile Petrom

 |  17:00
Statul scoate luni pe bursă 9,84% din acţiunile Petrom

Oferta prin care statul vrea să vândă9,84% din acţiunile Petrom va începe luni şi va avea un preţ maxim de 0,46lei/titlu, cu 15% peste cotaţia de la bursă. Preţul minim va fi anunţat întimpul ofertei, urmând să fie calculat pe baza cotaţiilor propuse deinvestitori în ordinele de subscriere. Valoarea maximă a ofertei este de circa 2,564milioane de lei, conform anunţului publicat pe site-ul Bursei de ValoriBucureşti.

Ofertapublică secundară de vânzare de acţiuni OMV Petrom este lansată de MinisterulEconomiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA). Instituţia scoate la vânzare5.573.780.260 acţiuni nominative, cu o valoare de 0,1 lei/acţiune. Volumulminim de subscriere este de 3.000 acţiuni. Perioada de derulare a ofertei este11 iulie-22 iulie 2011. Subscrierea se realizează prin completarea decătre investitori a formularelor de subscriere puse la dispoziţie deintermediarii ofertei sau de membrii grupului de distribuţie. Plata acţiunilorse va efectua prin virament bancar.Oferta constă în două tranşe: tranşa de retail - acţiunile sunt oferiteexclusiv persoanelor fizice şi reprezintă 15% din numărul total al acţiuniloroferite; tranşa instituţională - acţiunile sunt oferite investitorilor, alţiidecât persoanele fizice şi reprezintă 85% din totalul ofertei.În cazul în care o tranşă este insuficient subscrisă, acţiunile rămase se alocăceleilalte tranşe.Oferta va fi considerată finalizată în cazul în care, la data închiderii saleau fost subscrise în mod valabil minimum 80% din acţiunile oferite. Deasemenea, oferta poate fi închisă anticipat dacă este subscrisă în întregimeînainte de expirarea termenului.Oferta va fi derulată prin intermediul sindicatului de intermediere format dinRenaissance Capital Limited, SSIF EFG Eurobank Securities, SSIF BT Securitiesşi SSIF Romcapital.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639252-12-09Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image