2017-01-17 06:53

ECONOMIE


Tabără propune o ordonanţă ilegală

 |  21:00
Tabără propune o ordonanţă ilegală

“Mafia” din jurul Ministerului Agriculturii vânează acerb activele Societăţii Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare (SNIF), instituţie care administrează un întreg patrimoniu naţional, de interes public şi securitate naţională. Pentru a facilita accesul la aceste active, însuşi ministrul Valeriu Tabără promovează un proiect de odonanţă de urgenţă prin care vrea să treacă activele din administrarea SNIF (terenuri, canale, sedii şi toate utilajele de pompare) la Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF), care urmeză să fie transformată într-o direcţie aflată în subordinea şefului de la Agricultură. Actul normativ iniţiat de Tabără încalcă legislaţia fiscală prin trecerea datoriilor înregistrate financiar-contabil de la SNIF la datoria publică.

Ministerul Agriculturii a înaintat la Guvern un proiect de ordonanţă de urgenţă privind reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri mobile şi  imobile aflate în patrimoniul unor instituţii din domeniul îmbunătăţirilor funciare. Prin acest act normativ, toate activele SNIF vor treceîn administrarea ANIF, iar odată cu această mutare, Ministerul Agriculturii va scoate de sub sechestrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) toate bunurile SNIF. “Se aprobă transmiterea din domeniul privat al statului şi din administrarea SNIF SA în domeniul public al statului şi în administrarea ANIF a bunurilor imobile. (…) Atelierele mecanice şi secţiile de întreţinere se vor transmite împreună cu  maşinile-unelte, utilajele, agregatele de pompare aflate în depozitare şi sculele aflate în dotarea ori în starea de fixaţie a acestora, în conformitate cu evidenţele contabile şi listele de inventariere întocmite. Măsurile de sechestru asigurător instituite asupra bunurilor prevăzute la art. 1 se desfiinţează, odată cu transmiterea acestora către noul administrator”, se arată în proiectul citat.

Ordonanţa încalcă legislaţia comunitară

Surse sindicale au declarat pentru ziarul „Puterea“ că ordonanţa de urgenţă privind reglementarea situaţiei juridice a bunurilor SNIF nu respectă reglementările Uniunii Europene. “Interesant este că activele SNIF sunt momentan sub sechestrul ANAF. Practic, ei vor ca premierul să semneze un act ilegal, transferul activelor de la SNIF la ANIF neputând fi făcut dacă respectivele active sunt puse sub sechestru. Prin acest transfer, Ministerul Agriculturii vrea să acopere toate hoţiile şi nesimţirile făcute în ultimii 10 ani. Ordonanţa nu descriere situaţia actuală, schimbările preconizate, impactul socio-economic al proiectului de act normativ, impactul asupra mediului. De asemenea, actul normativ nu conţine date despre impactul financiar asupra bugetului general consolidat, pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung, minimum 5 ani. Nu se face referire la regimul juridic actual al SNIF SA, aflat în administrare specială conform Legii 137/2002 şi HG 577/2002”, ne-au explicat sursele citate.

 Legislaţia fiscală, făcută harcea-parcea

Potrivit surselor,  “prevederile articolului 2 din actul normativ încalcă legislaţia fiscală. Odată cu desfiinţarea măsurilor de sechestru, datoriile înregistrate financiar-contabil la SNIF trec la datoria publică într-un mod ilegal. Avându-se în vedere Hotărârea nr. 9/14.04.2010 adoptată de Camera Deputaţilor, care a aprobat concluziile şi propunerile formulate de Comisia Parlamentară, nu se face o trimitere la capitolul referitor la privatizarea SNIF, dar şi la reorganizarea naţională a sectorului de îmbunătăţiri funciare. Se poate constata că trimiterea la prevederile Legii 218/2008 a iniţiatorilor reflectă forţarea trecerii prin Guvern a unui act normativ ce poate crea probleme administrative, bugetare şi socio-economice greu de previzionat”, ne-au mai spus sursele citate. Potrivit acestora, proiectul de ordonanţă de urgenţă nu rezolvă “problematica pe fond a sectorului de îmbunătăţiri funciare”.

“Recomandările UE şi ale FMI referitor la parteneriate public private, cât şi la managementul acestor entităţi juridice, ignorate de iniţiatori, pot genera suspiciuni, relevând incompetenţa şi interese personale posibil transpartinice, avându-se în vedere administrarea politică la ANIF, SNIF - şi ADS sub patronajul Ministerului Agriculturii din ultimii ani”, ne-au mai explicat sindicaliştii. 


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639256-08-13Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

POVESTITORU
23 Aug 2011

La Galati s-au furat doua pompe uriase si onorata SNIF habar nu avea nici l a doua saptamani de la ev eniment. Este doar un exe mplu. Sa inteleg ca dorit i sa continue aceasta sta re de lucruri ? Acum patr u luni se pretindea in to ate materialele ca seches trele instituite de ANAF la SNIF sunt ILEGALE, mot ivand tot cei vocali ca n u se facuse partajul patr imoniului intre SNIF si A NIF. Acum observ ca ati s chimbat-o. Oricum, pentru cei care nu stiu sau se fac ca nu stiu legea, afl ati ca la solicitarea adm inistratorului special al unei societati comercial e aflate in administrare speciala - situatie in ca re se afla si SNIF - cred itorii ridica sechestrele instituite. Cu ce deranj eaza ca se (re)strang la un loc principalele activ e care concura la imbunat atirile funciare ? Cumva faptul ca diversii cumpar atori pe doi lei ai dator iilor societatii (a se ve dea din nou Galatiul) nu o sa mai aiba ce sa execu te silit ? Probabil ca va incanta ca la ora actual a sunt mii de oameni care -si primesc leafa de la s tat pentru munca prestata (?) la imbunatatiri func iare, iar saptamanal (poa te) mai pleaca acasa cu u na, alta. Sa inteleg ca d eranjeaza faptul ca se ca m termina cu situatia ast a in care nimeni - de la cei mai mari sefi pana la magazioner, nu face nim ic, acceptand sa creasca datoriile si urmarind doa r micile invarteli ?!
CITITOR
23 Aug 2011

Cum puteti sa dati asemen ea articol ?! Faptul ca s e trec activele in admini strarea unei societati a statului ce urmeaza sa fi e in subordinea directa a unui minister, dumneavoa stra considerati aceasta a fi in interesul unei as a zise mafii care ar vana respectivele active ? In plus, in ceea ce privest e activitatea de imbunata tiri funciare, autorii ar ticolului au idee de cat reprezinta ANIF si cat SN IF ? Care-i institutia de care ziceti dumneavoastr a ca - administrează un întreg patrimoniu naţi onal, de interes public i securitate naţională - ? Sa fim seriosi si s a faca bine domnii de la SNIF (nici cu cei de la A NIF nu mi-e rusine) si sa mai puna osul la treaba.
AURICA
23 Aug 2011

Curios, de sase luni se c hinuie niste parlamentari sa treaca o lege prin ca re patrimoniul snif se im pare gratuit la diversi u tilizatori (spre cinstea lui, guvernul nu a fost d e acord cu aceasta) si nu vi s-a parut si nu vi se pare mafie, dar cand se pune problema ca acest pa trimoniu sa ramana la sta t sariti ca arsi si vedet i interese mafiote....
ADI
23 Aug 2011

sa va fie rusine de artic olele pe care le publicat i pe bani. tot patrimoniu snif ar trebui sa fie in domeniul public al statu lui. facti jocuri pentru ca ar trebui sa dispara c ontracte foarte banoase d e i+r. sa va fie rusine
FOST SINDICALIST
23 Aug 2011

daca cei care se plang ca utilaje si terenuri (adi ca instrumentele muncii l or) se reunesc in subordi nea ministerului sunt sin dicalisti, cum spuneti in articol, atunci cu toata responsabilitatea afirm ca aceia nu urmaresc deca t interesul lor personal. ei cred ca varianta imba rliga-i drace poate conti nua la infinit, permitand u-le sa stea la caldurica pe bani fara munca. daca ii intereseaza cu adevar at soarta imbunatatirilor funciare de ce vor sa co ntinue sa stea si sa acum uleze zilnic numei majora ri si penalitati de intar ziere de zeci de mii de e uro.
AURICA
23 Aug 2011

Tot curios, cand s-a facu t public raportul Curtii de Conturi urmare control ului solicitat la SNIF si ANIF nu a sarit nimeni i n sus cand s-a aratat ca de unde pana in 2007 SNIF -ul era pe profit, a ajun s pe pierdere bilantiera pentru ca dupa ce a fost introdus in administrare speciala toata lumea a do rmit linistita, fiind sub protectia respectivei ad ministrari si putea aduna oricate datorii ca nimen i nu avea voie sa o mai e xecute silit. Desteptarea mai baieti, chestia cu t rista mostenire nu poate tine la infinit, s-o gasi sa va intrebe si pe voi cineva "dar voi, voi ce f aceti, cu ce va ocupati ? "
GICA
25 Aug 2011

Imi vine sa rad cand vad "preocuparea" autorului a cestui material pentru un eventual transfer catre datoria publica sau pentr u incalcarea datoriei com unitare. De ce imi vine s a rad? pai domnilor, cred eti ca pe astia ii intere seaza daca legea e respec tata? Sau credeti ca, cu tupeul care il au (sustin ut de functiile pasagere) , le pasa daca modificari le respective incalca leg islatia comunitara? Lor n u cred ca le pasa de 22 d e milioane de suflete, de imensele suprafete ramas e necultivate pentru car e inca nu par sa fii gasi t solutii, de interesele agricultorului romana in detrimentul intereselor l or de grup si vreti sa fi e "sensibili" la o posibi la ILEGALITATE? Cred ca intr-un viitor apropiat i nstitutiile statului isi vor face datoria.

Adauga un comentariu

Random image