2017-01-18 08:18

ECONOMIE


Udrea propune ca proiectele de drumuri locale, apă şi canalizare să treacă la autorităţile locale din 2013

 |  15:54
Udrea propune ca proiectele de drumuri locale, apă şi canalizare să treacă la autorităţile locale din 2013

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MRDT) va susţine trecerea proiectelor de interes local, de la drumuri, proiecte de canalizare sau apă, la autorităţile locale, începând cu 2013, ministerul urmând să se ocupe de programele mari la nivel naţional, a declarat, luni, ministrul Dezvoltării, Elena Udrea, în comisiile reunite pentru industrii şi servicii ale Parlamentului, care discută proiectul de buget pe 2012.

“Un ministru la nivel central nu poate decide la nivel local. În opinia mea, MDRT ar trebui să se limiteze la proiecte de dezvoltare care aduc plus valoare. Cele privind canalizările şi apa sunt programe utile dar, din păcate, oamenii nu se racordează pentru că asta costă, iar de multe ori aceste investiţii se dovedesc nerentabile. Dacă aceste proiecte ar fi în responsabilitatea autorităţilor locale, acestea ar fi mult mai responsabile în ceea ce priveşte utilitatea unor proiecte”, a spus ministrul Dezvoltării.

Elena Udrea a subliniat că speră ca din 2013 aceste proiecte să treacă a nivel local, subliniind că acest deziderat nu poate fi realizat anul viitor.

În ceea ce priveşte Planul Naţional pentru Dezvoltarea Infrastructurii (PNDI), ministrul a subliniat că la nivel local au fost atribuite doar cinci pachete cu o valoare de 500 milioane de euro, deoarece nu sunt atâtea companii de construcţii pregătite să susţină programul, atât ca lucrări, cât şi financiar. Pentru a fi convingătoare în ceea ce priveşte importanţa administrării proiectelor la nivel local, ministrul Udrea a dat un argument mai colorat, notează Agerpres. “Doar cinci pachete cu 100 milioane de euro fiecare am reuşit să contractăm. Nu sunt firme care să vină cu fonduri pentru acest program. Dacă mama mea ar avea 100 milione de euro să vină să investească, i-aş da să facă un contract pe PNDI”, a spus Elena Udrea.

Comisiile parlamentare reunite pentru industrii şi servicii ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au avizat, luni, bugetul pentru 2012 al MDRT, care se ridică la 3,45 miliarde lei, în creştere cu 0,28% (circa 300 milioane lei), faţă de bugetul din anul 2011, dar în scădere cu 11% în comparaţie cu ultima rectificare bugetară. Bugetul MDRT şi cele 1.644 de amendamente depuse au fost avizate favorabil, primind 26 voturi “pentru”şi 15 voturi “împotrivă”.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639268-09-20

TAGURI: Udrea, buget MRDT 2012, proiecte de interes localComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

PREDA
06 Dec 2011

Ca şi în cazul Sălii P olivalente, Samsung este un partener de încredere pentru realizarea acesto r investiţii. Tot respe ctul pentru doamna Udrea , dansa are merit 100% pe ntru aceste realizari
BOGDAN
06 Dec 2011

Foarte bine că Elena Udr ea reuşeşte să facă t oate astea prin parteneri at public-privat şi nu p rin finanţări exclusiv de la bugetul public.
DAN
06 Dec 2011

Problema e alta : Dacă n u vine Samsung să se ocu pe de cadastru, e greu de crezut că România are fonduri pentru a face ace st lucru.
ILIE
06 Dec 2011

Exact cum a fost si la Sa la Polivalenta, si eu cre d de asemeni ca SAMSUNG e ste un partener pe care t e poti baza in realizare astfelor de investitii... In acest caz cum putem sa nu o laudam pe doamna El ena Udrea....
VASI
06 Dec 2011

Vreau sa observe cei ce o critica pe doamna Elena Udrea ca aceasta reuşeş te să facă toate astea prin parteneriat public-p rivat şi nu prin finanţ ări exclusiv de la buget ul public.
LILI
06 Dec 2011

Meritul Elenei Udrea este că i-a atras pe cei de la Samsung în România
COSTI
06 Dec 2011

Elena Udrea este singurul ministru al turismului c are a făcut ceva după 1 990: a investit în staţ iuni, a făcut pârtii de ski, telegondole, telesc aune şi telecabine, a de molat construcţiile de p e plajă, a amplasat indi catoare turistice şi a f ăcut o campanie de promo vare turistică bună.
FELICIA
06 Dec 2011

In realizarea acestor inv estitii Samsung este un p artener de incredere, cum a fost si in cazul Salii Polivalente.
RALUCA
06 Dec 2011

Este un lucru bun ca Udre a nu face toate astea pri n finantari exclusiv de l a bugetul public ci prin parteneriat public-privat . Bravo!
MIHAI
06 Dec 2011

Bravo Ministrului ca i-a atras pe cei de la Samsun g in Romania, deoarece nu cred ca Romania are fond uri pentru a se ocupa de cadastru.
DRAGOS
06 Dec 2011

Femeia asta este extraord inara! Reuşeşte să fac ă atatea lucruri nu prin finanţări de la bugetu l de stat ci prin atrager ea de parteneri straini. Parteneriatele public-pri vate sunt solutia in aces t moment in Romania pentr u derularea de proiecte, altfel fiind greu de crez ut ca in contextul actual al crizei economice guve rnul poate suporta aceste investitii!
ALECA
08 Dec 2011

TITLUL ASTA SUNA ASA DE P ARCA ASTIA DE LA SAMSUNG SUNT PROST VAZUTI. Din p unctul meu de vedere Sam sung este un partener de încredere pentru realiza rea acestor investiţii.
TEEA
08 Dec 2011

Udrea a plecat pe un drum pe care ar trebui sa-l u rmeze cat mai multi : reu şeşte să facă toate a stea prin parteneriat pub lic-privat şi nu prin fi nanţări exclusiv de la bugetul public.
ALEXA06
08 Dec 2011

Trebuie sa ii recunoastem meritul Elenei Udrea pt că i-a atras pe cei de l a Samsung în România si se fac niste proiecte im portante pentru tara si p rin implicarea lor.
RALUCA
08 Dec 2011

E greu de crezut ca Roman ia ar avea fonduri daca n u vine Samsung sa se ocup e de cadastru. In plus, a dovedit ca este un parte ner de incredere.
GEORGIANA D
08 Dec 2011

Este meritul Elenei ca i- a atras pe cei de la Sams ung in Romania.

Adauga un comentariu

Random image