2017-01-23 08:38


Veniturile la buget au urcat în 2010 din accize şi TVA; cele din impozite şi contribuţii au scăzut

 |  19:20
Veniturile la buget au urcat în 2010 din accize şi TVA; cele din impozite şi contribuţii au scăzut

Încasările din TVA, accize şi veniturinefiscale au avut cea mai mare contribuţie la creşterea veniturilor bugetareanul trecut, avans temperat de diminuarea încasărilor din impozitul pe venit,impozitul pe profit şi contribuţiile la asigurări sociale, potrivit datelorMinisterului Finanţelor. Deficitul bugetar înregistrat la finele anului trecuta fost 33,3 miliarde de lei, respectiv 6,5% din PIB, sub limita stabilită înacordul cu FMI, de 34,6 miliarde lei. "Deficitul bugetar s-a diminuat faţăde anul 2009 de la 7,4% la 6,5% din PIB ca urmare a creşterii încasărilor, încondiţiile unor cheltuieli obligatorii suplimentare înregistrate la dobânzi,ajutoare pentru şomaj, plata arieratelor, finanţarea proiectelor din programelecu finanţare UE", se arată într-un comunicat al Finanţelor, citat deMediafax.

Veniturileîncasate la bugetul general consolidat au totalizat 168,6 miliarde lei şi aufost cu 7,2% mai mari, în termeni nominali, faţă de anul precedent. Creşterea încasărilor s-a înregistrat înprincipal la impozitele pe bunuri şi servicii, respectiv taxa pe valoareadăugată (+14,3%) şi accize (+11,5%), precum şi la venituri nefiscale (+18,5%).Discrepanţele faţă de anul precedent, deşi au avut un trend descendent, auînregistrat valori importante la impozitul pe venit (-3,2%), impozitul peprofit (-4,9%), şi contribuţii de asigurări sociale (-4,5%). Sumele primite dela Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate au înregistrat o creştere cu181% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, respectiv 5,4 miliarde leifaţă de 1,9 miliarde lei. Cheltuielile bugetului general consolidat au însumat201,9 miliarde lei, în cerştere în termeni nominali cu 4,2% faţă de anulprecedent. Creşterea s-a înregistrat în principal la proiectele cu finanţare UE(+170%), dobânzi (+20%) ca urmare a finanţării deficitelor bugetare acumulatedin anii precedenţi, asistenţă socială (+7,3%) ca urmare a creşteriicheltuielilor cu ajutorul de şomaj. De asemenea, cheltuielile cu bunuri şiservicii au crescut cu 5,2% faţă de anul 2009, în principal ca urmare amajorării cheltuielilor bugetului Fondului national unic de asigurări socialede sănătate pentru plata arieratelor.

Lanivelul administraţiilor locale, creşterea cheltuielilor cu bunuri şi serviciifaţă de aceeaşi perioadă a anului precedent se datorează preluării finanţăriiactivităţii Camerelor Agricole, începând cu luna martie 2010, precum şi ca urmarea descentralizării unităţilor sanitare prin preluarea acestora începând cu lunaiulie 2010 de către autorităţile administraţiei publice locale.

Cheltuielilede personal s-au menţinut sub cele înregistrate în aceeaşi perioadă din anulprecedent cu 8,6%.

Cheltuielilepentru investiţii care includ cheltuielile de capital, precum şi programe dedezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost pe anul 2010 în sumăde 33,7 miliarde lei, respectiv 6,6% din PIB.

Pentru acest an, autorităţile îşi propun săreducă deficitul bugetar la 4,4% din PIB.

Aparut in:

Ultima modificare in data de :639234-07-24Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image