2017-01-21 02:14

EDITORIAL


Cuvânt pentru suflet, de Crăciun

 |  21:00

Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, neamuri, şi plecaţi (Isaia 8, 8-9).

Acesta este cel mai înălţător îndemn pe care ni-l dă Sfânta noastră Biserică astăzi, cel care l-a inspirat pe imnograful cântărilor Naşterii Domnului să exprime lumina bucuriei acestei sărbători astfel: veseliţi-vă drepţilor, ceruri bucuraţi-vă, săltaţi munţilor căci s-a născut Hristos. Fecioara şade asemenea Heruvimilor, purtând în braţe pe Dumnezeu – Cuvântul întrupat. Păstorii slăvesc pe Cel născut; magii aduc daruri Stăpânului; îngerii cântă şi zic: Cel ce eşti de neajuns, Doamne, slavă Ţie (Mineiul pe luna decembrie, p. 304). Cu astfel de vestiri ne întâmpină, în aceste zile scăldate în lumina Betleemului, şi nepreţuitele noastre colinde.

În smerita peşteră din preajma Betleemului o vedem cu ochii minţii pe Preacurata şi Sfânta Fecioară Maria ţinând la pieptu-i preasfânt pe Pruncul Iisus, Dumnezeu cel mai înainte de veci (Ps. 54, 21). Pentru această plinire a vremii (Galateni 4, 4) se rugaseră cu inimă fierbinte toţi drepţii şi Prorocii cei sfinţi ai Vechiului Testament strigând prin psaltirea lui David: Doamne, apleacă cerurile şi Te pogoară (Ps. 142, 5). Dar, pentru a pricepe taina arătării lui Dumnezeu în trup printre noi (I Tim. 3, 16), să-l ascultăm cu luare aminte pe Sfântul Chiril al Ierusalimului, care ne-o tălmăceşte astfel: De cauţi pricina venirii lui Hristos, întoarce-te în prima carte a Scripturilor. Dumnezeu a făcut lumea în şase zile. Lumea s-a făcut însă pentru om... Toate creaturile sunt bune, dar nici una nu este după chipul lui Dumnezeu, ci numai omul... Dar pe această minune a creaturilor, care se desfăta în Paradis, a scos-o de acolo invidia diavolească. Se bucura duşmanul când a căzut cel pizmuit, adică omul. Oare, ai fi voit să se bucure Vrăjmaşul neîncetat?

Aceasta a fost pricina venirii Fiului lui Dumnezeu în lumea noastră: pentru răscumpărarea omului căzut sub păcatul neascultării. Dar motivul pentru care a îmbrăcat Hristos smeritul nostru veşmânt trupesc şi pământesc ni-l dezvăluie acelaşi Sfânt Patriarh al Ierusalimului spunând: Daniel proorocul n-a suportat vederea îngerului şi tu puteai să suporţi vederea Stăpânului îngerilor? (Cateheze, Sf. Chiril al Ierusalimului), căci s-a arătat Gavriil şi Daniel a căzut cu faţa la pământ... Dacă atunci când s-a arătat îngerul, i s-a luat glasul şi tăria profetului, oare ne-ar mai rămâne răsuflare dacă s-ar arăta Dumnezeu (Cateheze, Sf. Chiril al Ierusalimului)?

Prin Întruparea de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria, Mântuitorul Hristos a readus în lumea şi viaţa noastră, sărăcite până atunci, bogăţia harului dumnezeiesc, plinirea vremii (Ioan 10, 10), a readus bucuria împărtăşirii de dumnezeiescul şi nepreţuitul dar al existenţei în sânul minunatelor zidiri ale celui Atotputernic, a redat sensul vieţii noastre, ca răstimp necesar de pregătire şi câştigare – prin credinţă, pocăinţă şi nevoinţă întru iubirea noastră lucrătoare faţă de semeni şi chiar faţă de vrăjmaşi – a adevăratei şi veşnicei vieţi de nesfârşită sporire în virtuţi şi în cunoaştere, prin unirea după har cu Preasfânta Treime. Într-o perioadă de profundă transformare a lumii, copiii, tinerii şi toţi oamenii trebuie să aibă aproape adevăratele modele creştine, pilde vrednice de urmat, care îi pot călăuzi în viaţă, inspirându-le preţuirea şi dragostea faţă de nepieritoarele valori ale credinţei în Dumnezeu, binelui şi frumosului moral, şi astfel îi pot îndrepta spre lumina cea neînserată. În lumina acestei mari sărbători a creştinătăţii şi a întregului Univers, să ne dăruiască Dumnezeu tuturor sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, fericire şi mult ajutor!


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639269-05-21

TAGURI: cuvant, suflet, craciunComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

TITI
26 Dec 2011

Sa ne traiti preacuvioase parinte staret .... doctor eclesiae!
SILE
29 Dec 2011

Intelegeti neamuri si va plecati. Sau faceti parte din categoria ce mi-e plop ce mi-e tei? Aveti textul biblic pe NET verificati inainte de a posta. O zi buna !

Adauga un comentariu

Random image