2017-01-18 14:53

EDITORIAL


Dezvoltare fără educaţie?

 |  21:00

Într-o dezamăgire aproape generalizată, cetăţenii români constată căderea economică a ţării şi resimt gradul ridicat de sărăcie. Cum a ajuns România în această situaţie, după două decenii de eforturi şi căutări? În tot acest timp, cei mai mulţi dintre noi am asistatpasiv la un proces de degradare continuă a educaţiei şi de dezindustrializare a țării, iar cei care au glăsuit, ori au făcut-o apatic, fără vlagă, ori nu au fost luaţi în seamă. S-au închis fabrici reprezentative şi s-au pierdut sute de mii de locuri de muncă. Unele branduri naţionale din industrie au fost salvate prin privatizare, altele nu. Capitalul străin a ajuns să realizeze peste 80% din cifra de afaceri din industrie, un factor de progres care nu se regăseşte însă şi în statistica balanţei comerciale, care rămâne profund dezechilibrată.

De 22 de ani, România fuge de politica industrială, care, în prezent, peste tot în lume, este bazată pe educație și inovare. Importăm aproape tot şi ne rezumăm la a realiza servicii pe produse create de alţii. Oare chiar nu putem crea şi produce în ţară măcar 100 de produse de bază pe care acum le importăm plătindu-le cu bani împrumutaţi?

Acum este clar că România nu a avut un proiect propriu care să îndrepte ţara către o economie bazată pe educaţie, inovare şi ştiinţă.

Scăderea investiţiilor în educaţie, lipsa unei viziuni pe termen lung asupra învăţământului românesc, imobilitatea mediului academic și economic în ceea ce priveşte realizarea unui parteneriat profitabil, uşurinţa obţinerii unor diplome universitare ca urmare a apariţiei şi dezvoltării necontrolate a unor instituţii de învăţământ superior, furnizoare de diplome şi generatoare de resursă umană slab calificată, instabilitatea sistemului educaţional, diluarea semnificativă a calităţii corpului didactic din şcoli, plecarea către zări mai bune a multor semeni, mai ales a valorilor noastre, reprezintă doar câteva dintre cauzele care au contribuit la decăderea educațională și economică a țării.

Pe acest fond, rolul formativ al familiei s-a diminuat, aceasta nu a mai colaborat cu şcoala, ceea ce a determinat o tulburare puternică a mentalităţii elevului şi studentului, care nu mai au o motivaţie certă privind drumul în viaţă şi care nu mai sunt dornici, cu unele excepţii, să aloce toată energia şi timpul pentru învăţare şi pentru performanţă.

Pseudomodelele oferite de societate, substituţia exagerată şi fără discernământ a actului pedagogic cu tehnologia internetului, lipsa unei oferte atractive şi educative de petrecere a timpului liber, lipsa unei viziuni asupra căilor de dezvoltare viitoare a ţării - generatoare de perspective privind alegerea unui drum în viaţă au contribuit şi acestea la perturbarea dorinţei de a învăţa.

Prin multiplele reduceri salariale şi de venituri ale cadrelor didactice, în universităţile şi şcolile româneşti nu se mai stimulează performanţa, ceea ce, coroborat cu lipsa mijloacelor didactice moderne şi a investiţiilor necesare, a condus la debusolarea întregului corp didactic, „cârpit” de multe ori cu personal fără vocaţie şi fără capacitate profesională adecvată.

Ceea ce îi lipseşte astăzi României, poate mai mult decât orice, este tocmai forţa de muncă înalt calificată, care nu poate fi asigurată decât de un sistem educaţional puternic - unicul generator sustenabil al creșterii PIB - ului.

România are nevoie de promovarea unei politici a educaţiei şi a tehnologiei naționale. Sistemul politic românesc încă nu are viziunea şi convingerea potrivit cărora creşterea nivelului de educaţie a populaţiei şi creșterea calităţii educaţiei sunt cele mai sigure metode de dezvoltare ale unui stat, aducând beneficii sociale, economice şi culturale României.

Să nu uităm ce spunea Ion Heliade Rădulescu: „Fără şcoală să nu aştepte nimeni nici părinţi buni, nici fii buni şi, prin urmare, nici stat bine organizat şi bine cârmuit şi păstorit”.

În anul 2012, domeniului educaţiei și cercetării îi este alocat numai 3,64% din PIB, nicidecum 6% din PIB, aşa cum este prevăzut în Legea educaţiei. Deja păşim cu stângul în noul an! O reformă eficientă se face cu bani!

În contextul tranziţiei către capitalismul democratic, societăţii româneşti nu i-a fost încă propusă o viziune integratoare şi de perspectivă implicând dezvoltarea prin educaţie, ştiinţă, inovare şi antreprenoriat, care să facă obiectul unui acord social. Acest acord ar putea fi reprezentat de un „Acord social al educaţiei”, care să facă subiectul consensului național. Existenţa acordului ar asigura tratamentul privilegiat acordat educaţiei şi comunităţii ştiinţifice, cȃt și echilibrul responsabilităților Guvernului și ale salariaților din ȋnvățămȃnt. Ca bun public de consum, educaţia şi ştiinţa sunt investiţii pe termen lung. Cheltuielile pentru educaţie se regăsesc în creşteri ale Produsului Intern Brut, ceea ce înseamnă că investiţiile în educaţie nu reprezintă bani cheltuiţi într-un sector neproductiv.

Cu maximă prioritate, dincolo de angajamentele politice, trebuie să plecăm de la premisa că trebuie să definim o nouă viziune, clară şi de perspectivă, asupra educaţiei, care să fie capabilă să scoată ţara din procesul de degradare continuă în care a intrat, pe seama unei tranziţii şi a unor reforme, care nu au fost serios şi la timp fundamentate - din perspectiva intereselor româneşti.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639550-12-11

TAGURI: dezvoltare, educatie, romania, branduri, industrieComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

CEZAR55
09 Ian 2012

TOTAL GRESIT !!!!! NIVELU L DE SALARIZARE DUCE LA F UGA AFARA SI LA IDEEA CA DACA PLECI AFARA SI FARA SCOALA ADUCI MAI MULTI BA NI DECAT INGINER IN TARA !!! DECI SCOALA E INUTILA ....MA DUC SI FUR AFARA SI TOT FAC MAI MULTI BANI DECAT IN TARA SLUGA LA U N PATRON DE CARTON !!!!! IN TARA MAI LUCREAZA DOAR CEI PESTE 50 DE ANI CARE NU SANT PRIMITI AFARA SI CEI FOARTE TINERI CARE A STEAPTA SA PLECE .... CAN D UN RROM VINE DIN FRANTA CU 40 DE SACOSE PLINE DE LUCRURI SI 300 DE EURO I N BUZUNAR , CREDETI CA MA I VREA CINEVA SA FACA SCO ALA ????? SI CARE SCOALA , ASTA DE ACUM CU 80% DE REPETENTI LA BAC ?????
0VIDIUSTOENESCU
13 Ian 2012

Domnule HADAR urmaresc de mult aparitiile dumneavo astra in media si ma bucu r ca pot chiar si indirec t sa va comunic ce gindes c.Ati facut o sumara radi ografie a societatii si a invatamintului din care faceti parte.Nu contest s ub nici un motiv cele spu se de dumneavoastra.Probl eme grava pe care o aveti in calitate de lider a u nei importante organizati i sindicale este cea de c redibilitate.Aceeasi prob lema ca a clasei politice in totalitate.Vorbiti de un acord social al educa tiei.Teorie curata fiindc a practic nu ati reusit m are lucru,nici macar sa s coateti un numar importan t de oameni in asa fel in cit sa insemne un semnal puternic pentru politicie ni si societate in genera l.Va amintesc cum v-ati r epezit la Cotroceni sa se mnati -Pactul pentru educ atie-cu conditia maririi salariilor cadrelor didac tice si ce sa ales de ace sta in final-un morman de dosare in instanta.Daca ati fost pacaliti trebuia sa mobilizati iesirea ma siva a oamenilor in strad a ca lider sindical ,sa f aceti galagie,sa faceti a ctiuni de amploare in toa te judetele(chestia cu pi chetatul este apa de ploa ie).De ce va aseman cu cl asa politica?Pentru ca as cunzindu-va dupa teoria c a sindicalistii sprijina in general diverse partid e pentru ca sa-si rezolve doleantele ati facut de multe ori jocuri politice intr-o Romanie in care c lasa politica in general a promis mult si a facut prea putin pentru invata mint,ati avut permanent a cesta experienta si totus i ati persevarat.Sa va am intesc de momentul lansar ii de catre usl al progra mului pentru educatie cin d alaturi de un alt lider sindical si mai vocal de cit dumnevoastra ati part icipat ca invitat .Sa int eleg ca totusi nu v-a mul tumit ce ati auzit si afl at si acum veniti cu pact ul social?Cine va mai cre de cind sub conducerea du mneavoastra si a altor li deri sindicali ati asista t cu indignare la distrug erea invatamintului?Scuza ca noi respectam legile tarii cind o multime de s mecheri o ocolesc devaliz ind statul,ca atit putem face in conjunctura actua la este jenanta pentru du mneavoastra si alti lider i sindicali care sinteti oameni cu carte,reprezent ati mii de profesori si a veti si marea responsabil itate a pregatirii genera tiei viitoare.Vorbiti fru mos la tv la fel ca polit icienii dar nu ati trecut proba credibilitatii.Sin cer va spun aceste lucrur i cu mare amaraciune pent ru ca de teorii sint satu l si ca multi altii astep tam solutii nu pacte si a corduri in care nu mai cr ede nimeni,solutii ce tre buie sa vina din interior ul sistemului educational si pentru a caror aproba re si implementare sa va bateti cu adevarat nu la televizorul care a prosti t poporul ci in toate org anismele statului fara sa faceti compromisurile cu care ati fost pacaliti d e toti in 21 ani sau daca nu in strada.Daca veti f i credibili va va urma si restul populatiei.
FLORIN OPREA
17 Ian 2012

Intrebare: cind sustineat i asiduu alaturi de Bobul escu educatia din vremea Abramburicai si a Aescava toritei, tot asa gindeati ?

Adauga un comentariu

Random image