2017-01-18 22:22

EDITORIAL


Poate Elena Udrea să scoată PDL din groapa de 12%? (Ştire de săptămâna trecută)

 |  19:42
Poate Elena Udrea să scoată PDL din groapa de 12%? (Ştire de săptămâna trecută)

Săptămâna trecută, ocupaţi fiind cu Mădălina Manole, Nicolae Ceauşescu şi cu sondajul în care PDL are 12%, am trecut prea uşor peste trei ştiri care, cred eu, meritau mai multă atenţie. O să îmi permit să le comentez pe toate, câte una pe zi, încercând să arăt şi o eventuală legătură între ele.

Prima informaţie, eclipsată de furia autopsieră a breslei, este că Elena Udrea a preluat şefia PDL Bucureşti şi testează piaţa pentru a candida la Primăria Generală. Evenimentul era programat să se petreacă acum o lună, dar s-a amânat din motive care-mi scapă. Poate că se aştepta o motivaţie pentru ceva deja hotărât şi ea a fost oferită de sondajul dat publicităţii la sfârşitul săptămânii. Sau poate există un alt calcul, pentru că eu cred că Doamna face deja parte dintr-un proiect mai amplu.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638936-08-16Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

STOENESCULAZAR
26 Iul 2010

Conform documentelor afla te în posesia ziarului Curentul“, cei mai mu l?i bani, încasa?i într -un an, nu i-a primit, po ate cum era firesc, un an gajat de la Realitatea TV , care a trudit zi de zi pentru postul de televizi une. Preferatul lui Vânt u este, conform datelor n oastre, „deontologul“ Doru Bu?cu, care a primi t într-un singur an - î n 2007 - 5.062.560.000 de lei. Interesant este c ? pe aceast? list? apare ?i un angajat al Radioulu i public, Ruxandra S?raru , ?efa Departamentului de Comunicare, care a primi t 412.253.333 de lei anua l, în ultimii trei ani, de la Realitatea Media. E milia ?ercan a primit 5.3 79.060.000 de lei pentru a se da de cealalt? parte a baricadei când vine v orba de afacerile lui SOV . Liviu Mihaiu, guvernato rul „pe?te pr?jit de De lt?“, a încasat în 20 08 4.019.580.000 de lei, de?i în toamna lui 2008 î?i d?duse demisia din t oate func?iile de?inute l a pr?v?lia media. Criticu l isteric, Cristian Tudor Popescu, cel care a anun ?at cu surle ?i trâmbi?e c? renun?? la contractel e emisiunilor de la Reali tatea TV pentru c? mogulu l intervenea în politica editorial?, a încasat p entru „deontologia“ s a 2.215.430.000 de argin? i din punga mogulului. Ni storescu Cornel, cu a lui simplitate în vorbe, a b?tut câmpii pe ecranele iRealit??ii pentru suma de 4.847.270.000 de lei v echi. Pus s? îngroape zi arul „Cotidianul“, Ni storescu a fost stipendia t generos de mogulul în slujba c?ruia se afl? ?i acum. Andreea Cre?ulescu, prezentatoarea emisiunii „Realitatea te prive?t e“, cea despre care col egii ei discut? pe la col ?uri c? ar trage câte o du?c? înaite de a intra în platou, a încasat pe ntru vehemen?a cu care di scut? cu invita?ii, în a nii 2008, 2009, 5.350.930 .000 de lei vechi. Frumu? ic? sum? pentru ?ipat la invita?i. Corina Dr?gotes cu, cea care nu l-a convi ns pe Dinu Costache Patri ciu s? o pun? ?ef? la „ Adev?rul“, motiv pentru care a plecat la Realita tea pe banii mogului Vân tu, ?i care anun?a, pe su rse, c?-?i va da demisia de la post pentru c? el v oia s?-i scad? din bani, a primit pentru presta?ii le sale lamentabile suma de 5.830.340.000 de lei p entru perioada 2007-2008- 2009. Dup? ce a încasat miliarde de la Vântu, Co rina a mu?cat mâna care a hr?nit-o ?i s-a reînto rs la prima sa dragoste, Conu’ Costache.

Adauga un comentariu

Random image