2017-01-17 15:03

EVENIMENT


75% din pensiile militare cresc. Gabriel Oprea este convins că pensionarii militari au fost manipulaţi şi dezinformaţi

 |  20:11
75% din pensiile militare cresc. Gabriel Oprea este convins că pensionarii militari au fost manipulaţi şi dezinformaţi

MinisterulApărării Naţionale a postat pe site-ul instituţiei situaţia recalculăriipensiilor militare, pe baza adeverinţelor de venit, până ieri, din care reiesecă numărul dosarelor procesate este de 25.798, iar în 18.293 din cazuripensiile cresc.

Dincele 3.272 de dosare ale pensionarilor cu carieră militară completă, toatepensiile de până în 3.000 de lei cresc, adică pentru 1.913 pensionari militari,iar în cazul pensiilor peste 3.000 lei, pentru 717 cresc, iar 642 scad. Încazul pensionarilor cu carieră militară incompletă, din totalul de 22.526 dedosare analizate, din cele 19.262 de pensii sub 3.000 de lei, în cazul a 15.104este vorba despre o majorare, iar pentru 4.158 despre o reducere. De asemenea,potrivit sursei citate, din cele 3.264 de pensii peste 3.000 de lei, dincategoria pensionarilor cu carieră militară incompletă, 559 pensii vor fi majorate,iar 2.705 scad.

Potrivittabelelor publicate pe site-ul MApN, cea mai mare reducere de pensie militarăeste de 10.179 lei, în cazul unui comandor cu stagiu incomplet, iar cea maimare creştere, la stagiu complet, este de 3.193 de lei, reiese din situaţiarecalculării pensiilor militare pe baza adeverinţelor de venit, postatămiercuri pe site-ul MApN.

Telverde pentrulămuriri

MinistrulGabriel Oprea a anunţat, ieri, într-o conferinţă de presă, publicarea pesite-ul instituţiei a situaţiei recalculării pensiilor militare, precum şifaptul că pensionarii militari au la dispoziţie un număr de telefon la care potsuna gratuit pentru a afla detalii despre acest proces şi despre propriuldosar. "Vreau să vă anunţ că începând de astăzi MApN publică pe pagina sade internet absolut toate pensiile rezultate până acum în urma procesului derecalculare", a spus Oprea, adăugând că această bază de date va fiactualizată săptămânal cu cele aproximativ o mie de dosare care sunt procesateîn fiecare zi. Ministrul a dat asigurări că toate informaţiile vor fidisponibile publicului larg. "Pensionarii militari au la dispoziţie şi unnumăr de telefon ce poate fi apelat gratuit din reţeaua Romtelecom, de lunipână vineri, de la ora 8.00 la 20.00. Numărul de telefon este 0800.808.880 şieste deservit de mai mulţi operatori", a spus Gabriel Oprea.

Pensionarii cu dosareneprocesate vor primi bani retroactiv

Ministrulapărării a anunţat că pensionarii militari ale căror dosare nu au fostprocesate încă şi ale căror pensii au fost calculate pe baza salariului mediubrut pe economie, vor primi retroactiv sumele ce li se cuvin. "Pensionarilormilitari ale căror dosare nu au fost încă procesate şi care, potrivit legii, auprimit o pensie recalculată la nivelul salariului mediu pe economie, letransmit să aibă încredere că vor primi retroactiv pensiile care li se cuvin dela 1 ianuarie anul acesta", a spus Oprea. "Chiar şi în cazurileparticulare în care anumite perioade din carieră nu au fost identificate înarhive, procesul de completare a informaţiilor va continua până când va fisoluţionat şi ultimul dosar", a mai spus ministrul. Oprea a adăugat că, pemăsură ce se derulează activitatea de recalculare a dosarelor încă neprocesate,continuă şi completarea datelor care lipsesc pentru aceste situaţiiparticulare. "Pe măsură ce acestea vor fi identificate, vor fi emise noidecizii, iar militarii îşi vor primi absolut toate drepturile care li se cuvin,potrivit legii", a spus el. Gabriel Oprea i-a rugat pe pensionariimilitari care nu au depus încă cereri de recalculare să meargă la centrelemilitare de care aparţin şi să completeze formularul prin care solicităeliberarea adeverinţelor de venit.

Ministrula amintit că procesul de recalculare a pensiilor a început în urmă cu 5 luni,dar a precizat că ministerul nu a avut la început un flux suficient de ridicatde solicitări, majoritatea solicitărilor venind în lunile noiembrie şidecembrie. În aceste condiţii, a explicat Oprea, procesul de recalculare nu s-aputut încheia la 1 ianuarie 2011. "Se ştie foarte bine că acest lucru s-aîntâmplat şi foarte mulţi pensionari au fost manipulaţi să acţioneze împotrivapropriului interes, chiar de către aceia care ar fi trebuit să le aperedrepturile", a spus ministrul.

Opreaa explicat şi o parte din dificultăţile procesului de recalculare."Identificarea informaţiei în mii de arhive, căutând date vechi de peste60 de ani reprezintă o muncă extrem de dificilă. Unele registre sunt completatecu creionul şi au fost scrise ilizibil. Altele s-au deteriorat în timp sau aufost depozitate în condiţii improprii", a spus Oprea, care a dorit să-iasigure pe pensionarii militari că îşi vor primi retroactiv absolut toatedrepturile ce li se cuvin, de la 1 ianuarie 2011.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639234-04-23Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

MILITARU
20 Ian 2011

O palma pe obrazul gros a l celor din conducerea SC MD, data de cei de la MAp N care au demonstrat cu t abelele postate pe net ca au avut dreptate cand au spus ca marea parte a pe nsiilor militare vor cres te. Dogaru si Pricina ar trebui sa-si dea demisia.
EUNUCUL
20 Ian 2011

sa le fie rusine lui doga ru, pricina & company. la ce pensii a avut curajul oprea sa afiseze, cel pu tin astia doi ar trebui s a nu se mai arate la fata pe strada, nu numai la t elevizor. demagogi comuni sti. daca fac miting de z iua unirii ma duc sa ii s cuip in fata pe amandoi. pensia va fi tot mare dup a recalcularea corecta. f aptul ca nu au completat nu stiu ce hartii pana la aceasta data nu inseamna ca le-a taiat pensia nes imtita. vor lua si restan tele cat de curand.
SOSO
20 Ian 2011

Ce-or zice pensionarii ca re au cotizat pana acum l a asociatia condusa de Do garu cand au vazut ca ave au sansa sa li se maresca pensia? Probabil ca au u n nod in gat acum.
GIORGIO
21 Ian 2011

Am citit in alta parte ca acum Dogaru instiga pens ionarii militari care au primit pensiile marite in urma recalcularii sa dep una contestatie si sa ata ce temeiul legal in baza caruia s-au recalculat pe nsiile!!!! Va vine sa cre deti?! Este de-a dreptul nebun!!
JUNIOR
21 Ian 2011

S-au adeverit si unele z vonuri cum ca acest sindi cat nu reprezinta interes ele membrilor acestuia. Dogaru minte cu nerusinar e. In acest sindicat sun t inscrisi cei care nu au fost primiti in ANCMRR. Sunt fosti politruci, act ivisti si secretari de pa rtid gen Dogaru, Pricina, uitati-va la fetele lor, ce grasi si bine traiti sunt.
BUBIKO
21 Ian 2011

Oprea are dreptate aici. Pensiile militare invrajb este nu numai politicieni i ci si clasele sociale. dogaru si pricina sunt ni ste dobitoci. daca s-a pr omis ca se vor da inapoi restantele, acumulate tot din cauza lor, ce vor sa mai faca acum sindicalis tii? demonstratii ca u pe nsiile prea mari? hai s-o vedem si pe asta!
CRISTACHE
21 Ian 2011

Dogaru primea dupa legea veche 3200 de lei in mana , iar dupa legea noua doa r 1400 de lei. Ceea ce om ite in mod intentionat sa ne spuna domnul Dogaru e ste faptul ca are 5 ani l ipsa din activitatea comp leta si nu a depus cerere a de recalculare a pensie i, motiv pentru care asti a i-au calculat-o la valo area salariului mediu. Da ca ar fi completat si dep us aceasta cerere ar fi a vut probabil vreo 2500 de lei fara cei 5 ani lipsa si vreo 3000 cu vechimea completa, deci aproape a ceeasi pensie
ANDREI77
22 Ian 2011

Mircea Dogaru este unul d intre absolventii de isto rie din vremea epocii com unismului care s-a bucura t de apreciere in acele v remuri si a reusit sa rez iste in vremurile actuale datorita demagogiei pe c are o preda cu vitute nai vilor afiliati SCMD-ului. Sunt vremuri tulburi adi ca momente favorabile pen tru oportunisti gen Dogar u, iar acest sindicat con testat vehement de ANCMRR intrucat arunca o pata d e noroi asupra veritabili lor purtatori ai hainei m ilitare, constituie scutu l perfect de a actiona in
PANI HACITIN
11 Mar 2011

Daca militarii sunt privi legiati,tu de ce nu mergi la armata? Nu te opreste nimeni! Fa-o repede si p este 30 de ani vei primi si tu o pensie nesimtita! Activitatile sunt facult ative! N-ai treaba cu ins tructia, cu poligoanele, cu aplicatiile, cu trager ile pe timp de noapte, un eori la -15grade sau pe p loi mocanesti de toamna! Ai dreptul la vacante, de cate 6 luni, in Afganist an, Irak, Somalia, Bosnia , Albania-''ALL INCLUSIVE ", totul moaca, ba chiar esti si platit!. Pentru d istractie, adrenalina,div ertisment, in unele din a ceste pachete de vacanta intra cate un glonte sau o schija, o mina antipers onal, o incarcatura explo ziva artizanala...un sicr iu de plumb, avansare in grad, onoruri militare, s obor de preoti ! Daca tu , din diverse motive, nu mai poti intra in sistemu l militar, fa-i chiar cu forta un bine copilului t au(el e minor si nu-si da seama ce bine vrei sa-i faci) si trimite-l, la 14 ani, la un liceu militar , iti sugerez Cimpulung M oldovenesc! Patru ani tu nu vei avea nicio grija . ....STUPIDITATEA SI INVID IA NE FAC VIATA AMARA ... ..AMARA......Inrest numai de bine ...
PANI HACITIN
11 Mar 2011

Domnule, care nu mai poti de grija noastra, a mili tarilor, stii dumneata ca din 2004 noi astia pe ca re ne musti de acele locu ri nevazute de soare, nu am primit nici o indexare ? Eu am iesit la pensie c u dupa 24 de ani de se rviciu militar. Ti se par e mult? Iar daca vei tine cont de faptul ca in mes eria mea se greseste de 2 ori, una cand i ti ale gi meseria, iar a doua ca nd te conduc rudele si co legii pe ultimul drum. Ti se pare mult? De ani de zile asteptam promisa rec alculare si, in loc de re calculare primim promisiu ni si vorbe goale. Daca u n subofiter sau maistru m ilitar primeste cca. 10 -11 milioane lei vechi sa lariu, cat crezi dumneate ca este valoare pensiei? Inainte sa mai bati camp ii te rog documenteaza-te pentru ca nu toata armat a are grade de generali. Exista chiar si soldati.
PANI HACITIN
11 Mar 2011

Plecand de la o premiza politico-populista a guv ernului boc – pensiile militare se intemeiaza pe principiul contributivit atii, ceea ce poate fi va labil strict pentru perio ada actualei guvernari… dar e fals, pentru ca or iunde in lume, alocatia m ilitara dupa trecerea in rezerva se face pe princi piul ierarhiei si autorit atii functiilor si gradel or militare – doar la b asescu un plutonier poate fi egal cu un colonel si cu pensie mai mare decat un maior comandant de ba talion in misiune in Afga nistan…
PANI HACITIN
11 Mar 2011

Asistam in ultima perioad a la un atac asupra imagi nii Armatei in scopul fir esc al discreditarii aces teia si desfintarii ca si componenta importanta a statului român. Adica la transformarea acesteia i ntr-un fel de SRL in care statul e actionar majori tar. Actiunea este coord onata de clasa politica r omâneasca. Metodele folo site sunt dintre cele mai perverse: - anularea ba zei de selectie prin redu cerea atractivitatii prof esiei militare; - reduce rea fondurilor pentru sol de; - inducerea, in fata opiniei publice, a faptu lui ca militarii au salar ii si pensii nemeritate; - crearea impresiei ca A rmata este o componenta i nactiva a societatii rom nesti; - amânarea dota rilor elementare; - numi rea unor responsabili civ ili la conducerea MApN fa ra personalitate, incapab ili a se implica in rezol varea problemelor ministe rului. De ce este necesa ra aceasta campanie de di screditare? Pentru ca Arm ata a ocupat, in mod cons tant, un loc de frunte in topul increderii populat iei, pe când clasa polit ica s-a aflat in permanen ta la coada acestuia. Ast fel, Armata ramânea sing urul opozant al unei clas e politice incapabile sa- si defineasca optiunile, altele decât cele politi cianiste: punerea mâinii pe putere si cam atât. Mijlocul utilizat este m ass media, in general obe dienta la chemarile imper ioase ale politicului. Ac easta, datorita santajulu i la care sunt supusi pat ronii din presa. In loc de concluzie: Numarul ma re de postari ale comenta torilor de pe diferite si te-uri ale principalelor cotidiene si agentii de p resa atesta faptul ca Arm ata se afla in centrul un or comentarii negative. F inalul acestui demers va fi anularea legilor care guverneaza sistemul milit ar, personalului acestuia rezervânduindu-i-se o p ozitie similara unui func tionar public.
PANI HACITIN
11 Mar 2011

Dupa cate cunoastem , oam enii din sistemul de apar are si siguranta national a , prin statut , sunt pr ivati de mai multe dreptu ri si libertati in timp c e marea majoritate a popu latiei care produce valor i contra plata nu are ase menea restrictii , inclus iv ziaristii si politicie nii , mai ales acestia di n urma. Ca atare ar treb ui sa existe un sistem co mpensatoriu , legal , baz at pe principiul : te lip sesc de anumite drepturi si libertati in timpul ac tivitatii , te compensez cu drepturi sau privilegi i

Adauga un comentariu

Random image