2018-07-20 00:36


78 de aleși ai poporului au făcut afaceri proprii pe bani publici. VEZI LISTA

 |  15:04
78 de aleși ai poporului au făcut afaceri proprii pe bani publici. VEZI LISTA

ANI a constatat că 37 de consilieri judeţeni şi 41 consilieri locali au fost în incompatibilitate sau conflict de interese, încheind sau aprobând 654 de facturi de achiziţii şi 443 contracte cu firme la care ei sau rudele lor deţin acţiuni sau părţi sociale, obţinând beneficii de 8,5 milioane euro.

Agenția Națională de Integritate a desfăşurat, în perioada septembrie 2011 – februarie 2012, o analiză la nivelul administrației publice locale (89 de entități analizate), cu scopul identificării potențialelor conflicte de interese și a stărilor de incompatibilitate, fiind demarate procedurile de evaluare în cazul a 190 de consilieri județeni și locali, în vederea verificării respectării regimului juridic al conflictelor de interese și al incompatibilităților în mandatul 2008 - 2012. La finalizarea verificărilor, a fost identificată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese în materie administrativă/penală și al incompatibilităților în cazul a 78 de consilieri județeni și locali.

Astfel, în urma evaluărilor începute în 13 martie, au rezultat următoarele:  încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese și incompatibilităților de către 37 de consilieri județeni și 41 de consilieri locali; nouă cazuri privind încălcarea regimului juridic al conflictului de interese administrativ; 33 de cazuri privind existența indiciilor referitoare la posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese, faptă prevăzută și pedepsită de art. 2531 din Codul Penal; 75 de cazuri privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților; 16 cazuri privind existența indiciilor referitoare la posibila săvârşire a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută și pedepsită de art. 292 din Codul Penal al României; un caz privind existența indiciilor referitoare la posibila săvârșire a unor infracțiuni asimilate faptelor de corupție.

Cei 78 de aleși locali în cazul cărora s-a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese administrativ și penal și al incompatibilităților au încheiat, emis ori aprobat un număr total de 654 de facturi achiziții directe și 443 de contracte cu societățile comerciale la care aceștia sau soțul /soția acestora dețin acțiuni sau părți sociale. Valoarea totală a beneficiilor patrimoniale obținute de către cei 78 consilieri județeni și consilieri locali este de 37.952.350 lei (aprox. 8.510.000 euro).

ANI precizează că, în urma celor constatate, s-au dispus următoarele:

- constatarea încălcării regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă

- constatarea încălcării regimului juridic al incompatibilităților-

- sesizarea organelor judiciare competente cu privire la posibila săvârşire a infracţiunii de conflict de interese, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 2531 din Codul Penal al României

- sesizarea organelor judiciare competente cu privire la posibila săvârşire a infracţiunii de fals în declarații, faptă prevăzută și pedepsită de art. 292 din Codul Penal al României

- sesizarea organelor judiciare competente cu privire la posibila săvârşire a unor infracțiuni asimilate faptelor de corupție;

- iniţierea demersurilor prevăzute de art. 22, alin. (2) din Legea 176/2010, în vederea anulării contractelor încheiate cu încălcarea prevederilor legale privind conflictul de interese.

Lista incompatibililor

Agenţia a dat publicităţii lista consilierilor județeni și locali în cazul cărora s-a constatat încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă și penală, precum și nerespectarea regimului juridic al incompatibilităților, în perioada exercitării mandatului 2008 - 2012, cu numele şi prenumele acestora, instituţia şi rezultatul evaluării ANI, după cum urmează:

1. PALFFY Domokos - Consilul Județean Harghita - Conflict de interese administrativ, Conflict de interese penal, Incompatibilitate, Infracțiune asimilată faptelor de corupție - 43 contracte (prestări servicii transport și executări lucrări reparații drumuri județene) încheiate cu Consiliului Județean Harghita - Beneficiu patrimonial în cuantum de 25.389.775 lei

2. TULIT Attila - Consiliul Județean Covasna - Conflict de interese penal, Incompatibilitate, Fals în declarații - cinci contracte (prestări servicii - astfaltare) încheiate cu Consiliul Județean Covasna și cu instituții subordonate Consiliului Județean Covasna

Beneficiu patrimonial în cuantum de 8.141.008 lei

3. MERCEA Pavel - Consiliul Local Oradea - Incompatibilitate - 38 contracte (servicii de proiectare) în cuantum de 7.516.394 lei, încheiate cu Consiliul Local Oradea și instituții subordonate Consiliului Local Oradea

4. DOMNARIU Dumitru - Consiliul Județean Sibiu - Incompatibilitate - şase contracte (furnizare produse petroliere) în cuantum de 3.095.445 lei, încheiate cu instituții subordonate Consiliului Județean Sibiu

5. SAMSON Adrian - Consiliul Județean Vaslui - Incompatibilitate - trei contracte (executare lucrări) în cuantum de 2.548.545 lei, încheiate cu instituții subordonate Consiliului Județean Vaslui

6. IONIȚĂ Toma - Consiliul Județean Prahova - Conflict de interese penal, Incompatibilitate, Fals în declarații - 15 contracte (furnizare produse materiale de construcții, prestări servicii, executare lucrări infrastructură, întreținere, revizie echipamente reparații) încheiate cu Consiliul Județean Prahova şi cu instituții subordonate Consiliului Județean Prahova -Beneficiu patrimonial în cuantum de 807.951 lei, 14 facturi achiziții directe în cuantum de 18.700 lei, emise către Consiliul Județean Prahova şi cu instituții subordonate Consiliului Județean Prahova

7. AVRAMESCU Manuel - Consiliul Local al Sectorului 6, București - Conflict de interese penal. Incompatibilitate - trei contracte (prestări servicii - telecomunicații) încheiate cu o instituție subordonată Consiliului Local al Sectorului 6, București Beneficiu patrimonial total in valoare de 624.837 lei

8. ROTARU Ioan - Consiliul Local Bacău - Incompatibilitate - cinci contracte (prestări servicii balastare, reparații, parchetare) în cuantum de 347.402 lei, încheiate cu Consiliul Local Bacău și instituții subordonate Consiliului Local Bacău

9. MARCU Ion - Consiliul Județean Brașov - Conflict de interese penal, Incompatibilitate, Fals în declarații - 11 contracte (prestări servicii certificare sistem management, publicitate, prelucrare date, difuzare abonamente presă) încheiate cu Consiliul Județean Brașov şi instituții subordonate Consiliului Județean Brașov - Beneficiu patrimonial în cuantum de 363.434 lei 7 facturi achiziții directe în cuantum de 3.916 lei, emise către Consiliul Județean Brașov şi instituții subordonate Consiliului Județean Brașov

10. UJENIUC Bogdan Octavian - Consiliul Județean Giurgiu - Incompatibilitate - 15 contracte (prestări servicii - publicitate, tipărire) în cuantum de 299.346 lei, încheiate cu Consiliul Județean Giurgiu şi cu instituții subordonate Consiliului Județean Giurgiu

11. GAGHII Ion - Consiliul Judetean Giurgiu - Conflict de interese penal, Incompatibilitate, Fals în declarații - 15 contracte (prestări servicii - publicitate, tehnoredactare, tipărire) încheiate cu Consiliul Județean Giurgiu şi cu instituții subordonate Consiliului Județean Giurgiu - Beneficiu patrimonial în cuantum de 244.908 lei

12. CONSTANTINESCU Emil - Consiliul Local Slobozia - Incompatibilitate - opt contracte (prestări servicii proiectare) în cuantum de 242.794 lei, încheiate cu Consiliul Local Slobozia

13. GHILEA Gheorghe Sorin - Consiliul Local Satu Mare - Conflict de interese penal, Incompatibilitate - opt contracte (furnizare tehnică calcul, papetărie și prestări servicii tehnice) încheiate cu Consiliul Local Satu Mare și cu instituții subordonate Consiliului Local Satu Mare - Beneficiu patrimonial în cuantum de 119.414 lei, 291 facturi achiziții directe (produse papetărie) în cuantum de 233.223 lei, emise către instituții subordonate Consiliului Local

14. WAGNER Raimar - Consiliul Local Sibiu - Conflict de interese penal - trei contracte (închiriere) cu o instituție subordonată Consiliului Local Sibiu - Beneficiu patrimonial în cuantum de 208.475 lei

15. CORD Ovidiu - Consiliul Județean Prahova - Conflict de interese penal, Incompatibilitate - cinci contracte (furnizare produse alimentare) încheiate cu instituții subordonate Consiliului Județean Prahova - Beneficiu patrimonial în cuantum de 110.716 lei, 36 facturi achiziții directe (furnizare produse alimentare) în cuantum de 78.406 lei, emise către institutii subordonate Consiliului Județean Prahova

16. STĂNESCU Iulian - Consiliul Local Târgoviște - Conflict de interese administrativ, Conflict de interese penal, Incompatibilitate, trei contracte (prestări servicii consultanță lucrări artă) încheiate cu Consiliul Local Târgoviște - Beneficiu patrimonial în cuantum de 158.077 lei

17. LUCA Ioan - Consiliul Județean Alba - Conflict de interese penal, Incompatibilitate - nouă facturi achiziții directe (furnizare de produse consumabile rechizite, toner, birotică) emise către Consiliul Județean Alba și instituții subordonate Consiliului Județean Alba - Beneficiu patrimonial în cuantum de 158.750 lei

18. COJOCARIU Mihai - Consiliul Județean Neamț- Conflict de interese administrativ, Conflict de interese penal, Incompatibilitate, Fals în declarații - patru contracte (furnizare produse) încheiate cu o instituție subordonată Consiliului Județean Neamț- Beneficiu patrimonial în cuantum de 141.315 lei

19. ȘLIC Mihai Iulian - Consiliul Local Bacău - Conflict de interese penal, Incompatibilitate, Fals în declarații ţ trei contracte (executare lucrări proiectare, construire rețea alimentare sală de sport) încheiate cu Consiliul Local Bacău - Beneficiu patrimonial în cuantum de 138.510 lei

20. PRODĂNEL Adrian Mihai - Consiliul Local Pitești - Incompatibilitate - un act adițional la un contract (furnizare produse material plastic) în cuantum de 44.344 lei, încheiat anterior validării mandatului 2008-2012, cu o instituție subordonată Consiliului Local Pitești, 10 facturi achiziții directe (furnizare produse material plastic) în cuantum de 70.603 lei, emise către o instituție subordonată Consiliului Local Pitești

21. BORTUN Florea - Consiliul Local Reșița - Conflict de interese penal, Incompatibilitate, Fals în declarații - trei contracte (prestări servicii - medicina muncii) încheiate cu Consiliul Local Reșița și instituții subordonate Consiliului Local Reșița Beneficiu patrimonial în cuantum de 127.961 lei

22. PĂDURARU Ileana - Consiliul Local Bacău - Conflict de interese penal, Incompatibilitate - un contract (prestări servicii – pregătire fizică sportivi) încheiat cu o instituție subordonată Consiliului Local Bacău - Beneficiu patrimonial în cuantum de 30.220 lei

23. CIMPOEȘCornel Pavel - Consiliul Local Alba Iulia - Conflict de interese penal, Incompatibilitate - un contract (prestări servicii - elaborare documentație tehnică) încheiat cu Consiliul Local Alba Iulia - Beneficiu patrimonial în cuantum de 39.949 lei

24. CIUMACENCO Nicușor - Consiliul Local Galați - Incompatibilitate - un contract (furnizare utilaje) în cuantum de 11.547 lei, încheiat cu Consiliul Local Galați

25. SIMION Paul - Consiliul Local Călărași - Conflict de interese administrativ, Incompatibilitate - două contracte (prestări servicii) încheiate cu Consiliul Local Călărași - Beneficiu patrimonial în cuantum de 47.900 lei

26. FILIMON Carmen - Consiliul Local Călărași - Conflict de interese penal, Incompatibilitate, Fals în declarații - două  contracte (prestări servicii) încheiate cu instituții subordonate Consiliului Local Călărași - Beneficiu patrimonial în cuantum de 3.360 lei

27. DUMBRAVĂ Virgil Marian - Consiliul Local Călărași - Incompatibilitate - un contract (prestări servicii) în cuantum de 27.132 lei, încheiat cu o instituție subordonată Consiliului Local Călărași

28. MESESEANU Răzvan Ilie - Consiliul Local Călărași - Conflict de interese penal, Incompatibilitate - 14 contracte (prestări servicii PSI – pază și securitate împotriva incendiilor, sănătate în muncă, perfecționare) încheiate cu instituții subordonate Consiliului Local Călărași - Beneficiu patrimonial în cuantum de 28.223 lei

29. MIHAI Ion - Consiliul Județean Călărași - Incompatibilitate - cinci contracte (prestări servicii publicitate) în cuantum de 53.565 lei, încheiate cu Consiliul Județean Călărași

30. GRIGORAȘLaurentiu - Consiliul Local Iași - Conflict de interese penal, Incompatibilitate, Fals în declarații - patru contracte (prestări servicii) încheiate cu o instituție subordonată Consiliului Local Iași - Beneficiu patrimonial în cuantum de 33.528 lei

31. ADĂSCĂLIȚEI Constantin - Consiliul Județean Iași - Incompatibilitate - un contract (executare lucrări drum acces) în cuantum de 3.354 lei, încheiat cu o instituție subordonată Consiliului Județean Iași

32. CORBU Iulian - Consiliul Local Pitești - Incompatibilitate - un contract (prestării servicii ECDL) în cuantum de 25.080 lei, încheiat cu o instituție subordonată Consiliului Local Pitești

33. SĂNDULESCU Monica Loredana - Consiliul Local Suceava  - Conflict de interese administrativ, Incompatibilitate - trei  contracte (prestări servicii) încheiate cu o instituție subordonată Consiliului Local Suceava

34. ONOFREI RĂILEANU Gheorghe - Consiliul Local Suceava -  Conflict de interese administrativ - un contract (închirieri bunuri) încheiat cu o instituție subordonată Consiliului Local Suceava

35. MOJOIU Gheorghe Consiliul Local Vâlcea - Incompatibilitate - un contract (prestări servicii ITP auto) încheiat cu o instituție subordonată Consiliului Local Vâlcea

36. KIRA Beniamin Consilier Județean Satu Mare - Incompatibilitat - trei contracte (prestări servicii) în cuantum de 8.493 lei, încheiate cu instituții subordonate Consiliului Județean Satu Mare, şapte facturi achiziții directe (publicitate și servicii ITP), în cuantum de 4.686 lei, emise către instituții subordonate Consiliului Județean Satu Mare

37. PASCA Vasile - Consilier Județean Satu Mare - Incompatibilitate - un contract (prestări servicii publicitate) în cuantum de 50 lei, încheiat cu o instituție subordonată Consiliului Județean Satu Mare, 107 facturi achiziții directe (prestări servicii și furnizare produse) în cuantum de 71.782 lei, emise către Consiliul Județean Satu Mare și instituții subordonate

38. VASILIU Emilian Teodor - Consiliul Local Târgoviște - Incompatibilitate - 26 facturi achiziții directe (prestări servicii publicitare) în cuantum de 42.139 lei, emise către instituții subordonate Consiliului Local Târgoviște

39. FRĂȚILĂ Ioan Cezar - Consiliul Local Târgoviște - Incompatibilitate - două contracte (furnizare produse curățenie) în cuantum de 23.617 lei, încheiate cu o instituție subordonată Consiliului Local Târgoviște

40. GIMBUȚĂ Alfredo - Consliliul Județean Dâmbovița - Incompatibilitate - un contract (furnizare produse) în cuantum de 35.985 lei, încheiat cu o instituție subordonată Consiliului Județean Dâmbovița

41. LAZĂR Ioan - Consiliul Județean Alba - Incompatibilitate - 15 facturi (prestări servicii publicitate, de manoperă și achiziții produse auto) în cuantum de 6.956 lei, emise către Consiliul Județean Alba și instituții subordonate Consiliului Județean Alba

42. ARUS Zsolt Istvan - Consiliul Județean Harghita - Incompatibilitate - un contract (instalare rețea calculatoare) în cuantum de 8.065 lei, încheiat cu o instituție subordonată Consiliului Județean Harghita

43. RAFAIN Zoltan - Consiliul Județean Harghita - Incompatibilitate - un contract (întreținere imobil) încheiat cu Consiliul Județean Harghita

44. MARIN Dumitru - Consiliul Județean Vaslui - Conflict de interese administrativ - Incompatibilitate - trei contracte (prestări servicii publicitate și furnizare materiale audiovideo) încheiate cu instituții subordonate Consiliului Județean Vaslui- Beneficiu patrimonial în cuantum de 3.700 lei

45. TOMA Valeriu - Consiliul Județean Vaslui - Incompatibilitate, Conflict de interese penal, Fals în declarații - un contract (prestări servicii transport) încheiat cu o instituție subordonată Consiliului Județean Vaslui - Beneficiu patrimonial în cuantum de 8.620 lei

46. MUȘOIU Ștefan - Consiliul Județean Ialomița - Conflict de interese penal, Incompatibilitate - şapte contracte (executare lucrări reparații) încheiate cu instituții subordonate Consiliului Județean Ialomița - Beneficiu patrimonial în cuantum de 91.190 lei

47. BACIU Andrei - Consiliul Local Piatra Neamț- Conflict de interese penal, Incompatibilitate, Fals în declarații - 28 contracte (prestări servicii publicitate) încheiate cu instituții subordonate Consiliului Local Piatra Neamț- Prejudiciu în cuantum de 72.025 lei

48. ȘTEFAN Georgica - Consiliul Județean Neamț - Incompatibiliate - 31 contracte (furnizare produse - piese auto, rechizite / birotică, consumabile) în cuantum de 13.953 lei, încheiate cu instituții din subordinea Consiliului Județean Neamț, 104 facturi achizitii directe (piese auto, rechizite / birotică, consumabile) în cuantum de 62.092 lei, emise către instituții din subordinea Consiliului Județean Neamț

49. KATO Bela - Consiliul Local Sfântu Gheorghe - Conflict de interese penal, Incompatibilitate - trei contracte (producție mobilier, achiziție aparatură, prestări servicii) încheiate cu instituții subordonate Consiliului Local Sfântu Gheorghe - Beneficiu patrimonial în cuantum de 29.366 lei

50. FERENCZ Csaba - Consiliul Local Sfântu Gheorghe - Conflict de interese penal, Incompatibilitate, Fals în declarații -8 contracte (furnizare bilete călătorie şi prestări servicii publicitate) încheiate cu Consiliul Local Sfântu Gheorghe şi cu instituții subordonate Consiliului Local Sfântu Gheorghe- Beneficiu patrimonial în cuantum de 84.274 lei

51. KISS Tiberiu - Consiliul Județean Covasna - Conflict de interese administrativ - Incompatibilitate - două contracte de prestări servicii (montaj obiecte sanitare) încheiate cu o instituție subordonată Consiliului Județean Covasna - Beneficiu patrimonial în cuantum de 23.967 lei

52. JOSS Stefan  - Consiliul Județean Covasna - Incompatibilitate - un contract (prestări servicii - cazare) încheiat cu o instituție subordonată Consiliului Județean Covasna

53. FAZAKAS Tibor - Consiliul Județean Covasna - Incompatibilitate - cinci contracte (prestări servicii şi furnizare) în cuantum de 19.400 lei, încheiate cu instituții subordonate Consiliului Județean Covasna

54. GIURGELEA Ionel - Consiliul Județean Arad - Conflict de interese penal, Incompatibilitate - un contract (furnizare produse alcool etilic şi lemne de foc) încheiat cu o instituție subordonată Consiliului Județean Arad - Beneficiu patrimonial în cuantum de 14.351 lei, două facturi achiziții directe în cuantum de 58.200 lei, emise către instituții din subordinea Consiliului Județean Arad

55. MARCIU Ovidiu Cristian Dan - Consiliul Județean Giurgiu - Incompatibilitate - trei contracte (prestări servicii) în cuantum de 17.509 lei, încheiate cu Consiliul Județean Giurgiu şi cu instituții subordonate Consiliului Județean Giurgiu

56. AIONESEI Mircea - Consiliul Local Botoșani - Incompatibilitate - un contract (prestări servicii) în cuantum de 5.859 lei, încheiat cu Consiliul Local Botoșani

57. AXINTE Mihai - Consiliul Județean Botoșani - Conflict de interese penal, Incompatibilitate - un contract (furnizare - material lemnos) încheiat cu o instituție subordonată Consiliului Județean Botoșani - Beneficiu patrimonial în cuantum de 9.749 lei, o factură achiziție directă (material lemnos) în cuantum de 12.000 lei, emisă către o instituție subordonată Consiliului Județean Botoșani

58. MARINESCU Nicolae Sidor - Consiliul Local Craiova - Incompatibilitate - cinci contracte (furnizare – cărți) în cuantum de 124.999 lei, încheiate cu Consiliul Local Craiova și instituții subordonate Consiliului Local Craiova

59. MÂNDRULEANU Constantin - Consiliul Județean Dolj - Incompatibilitate - un contract (furnizare - instalatie de producere oxigen medicinal) în cuantum de 44.999 lei, încheiat cu o instituție subordonată Consiliului Județean Dolj, 13 facturi (achiziții directe furnizare produse şi prestări servicii - livrare cartușe, încărcare cartușe, consumabile) în cuantum de 9.922 lei, către o instituție subordonată Consiliului Județean Dolj

60. LUPU Adrian Gelu - Consiliul Local Ploiești - Incompatibilitate - un contract (prestări servicii - dozatoare băuturi) încheiat cu o instituție subordonată Consiliului Local Ploiești

61. LIMBOSEANU Mirela - Consiliul Local Ploiești - Incompatibilitate - două contracte (prestări servicii transport valori monetare) în cuantum de 5.437 lei, încheiate cu instituții subordonate Consiliului Local Ploiești

62. MOROIANU GEAMAN Adrian - Consiliul Județean Prahova - Conflict de interese penal, Incompatibilitate, Fals în declarații - 42 contracte (prestări servicii - distribuție presă) încheiate cu instituții subordonate Consiliului Județean Prahova Beneficiu patrimonial în cuantum de 4.885 lei

63. PETER Luca - Consiliul Județean Bistrița-Năsăud - Conflict de interese penal, Incompatibilitate - un contract (executare lucrări - reparații) încheiat cu o instituție subordonată Consiliului Județean Bistrița Năsăud - Beneficiu patrimonial în cuantum de 74.531 lei, trei facturi achiziții directe în cuantum de 43.202 lei, emise către o instituție subordonată Consiliului Județean Bistrița Năsăud

64. URSE Gabriela - Consiliul Local Brașov - Incompatibilitate - un contract (furnizare produse alimentare) în cuantum de 16.080 lei, încheiat cu Consiliul Local Brașov

65. CHIRICHES Andrei Ciprian - Consiliul Local Brașov - Incompatibilitate - un contract încheiat în anul 2006 cu o instituție subordonată Consiliului Local Brașov, prelungit începând cu anul 2008 prin 5 acte adiționale la contract

66. KRAILA Vasile - Consiliul Local Brașov - Incompatibilitate - 23 contracte (asociere, furnizare materiale informative, tipizate, prestări servicii tipar, finisare, achiziții abonamente şi publicații locale, naționale) în cuantum de 473.132 lei, încheiate cu Consiliul Local Brașov şi cu institutii subordonate Consiliului Local Brașov, şase facturi achiziții directe în cuantum de 6.709 lei, emise către instituții subordonate Consiliul Local Brașov

67. GABOR Imre - Consiliul Local Brașov  - Incompatibilitate - un contract (executare lucrări - reparații imobil) încheiat cu o instituție subordonată Consiliului Local Brașov

68. TĂNASE Gheorghe Consiliul Local Brașov - Conflict de interese penal, Incompatibilitate - un contract (prestări servicii - deratizare) încheiat cu o instituție subordonată Consiliului Local Brașov - Beneficiu patrimonial în cuantum de 28.542 lei

69. TRIF DAN Simona Gabriela - Consiliul Local Zalău - Incompatibilitate - şase contracte (furnizare produse lactate) în cuantum de 344.460 lei, încheiate cu instituții subordonate Consiliului Local Zalău, două facturi achiziții directe (produse lactate) în cuantum de 381 lei, emise către instituții subordonate Consiliului Local Zalău

70. ȘERBAN Alexandru - Consiliul Județean Sălaj - Conflict de interese penal, Incompatibilitate, Fals în declarații - un contract (prestări servicii - perfecționare profesională) încheiat cu o institutie subordonată Consiliului Județean Sălaj -Beneficiu patrimonial în cuantum de 5.844 lei

71. MOCANU Ioan - Consiliul Județean Sălaj - Conflict de interese penal, Incompatibilitate - un contract (prestări servicii – transport) încheiat cu o instituție subordonată Consiliului Județean Sălaj - Beneficiu patrimonial în cuantum de 649 lei

72. BIRIS Gavril - Consiliul Județean Sălaj - Conflict de interese penal, Incompatibilitate, Fals în declarații - patru contracte (prestări servicii transport) încheiate cu o instituție subordonată Consiliului Județean Sălaj- Beneficiu patrimonial în cuantum de 30.512 lei

73. IANCU Gheorghe - Consiliul Județean Cluj - Incompatibilitate - o factură achiziție directă în cuantum de 4.800 lei, emisă către Consiliul Județean Cluj

74. OLOIERIU Ion Liviu, Consiliul Local Focșani - Conflict de interese administrativ - patru contracte (închiriere spațiu) încheiate cu o instituție subordonată Consiliul Local Focșani

75. CIULACU Victoria Consiliul Local al Sectorului 4, București - Conflict de interese penal, Incompatibilitate, Fals în declarații - două contracte (furnizare produse şi prestari servicii lucrări montaj) încheiate cu instituții subordonate Consiliului Local al Sectorului 4, București - Beneficiu patrimonial în cuantum de 104.187 lei

76. ANTON Ciprian Ioan, Consiliul Local al Sectorului 6 București - Incompatibilitate, un contract (asociere) încheiat cu o instituție subordonată Consiliului Local al Sectorului 6, București

77. BAICAINTAN Irimie Gabriel - Consiliul General al Municipiului București - Incompatibilitate - 1 contract (prestări servicii - colectare deșeuri) în cuantum de 1.711 lei, încheiat cu o instituție subordonată Consiliului General al Municipiului București

78. GUBANDRU Marin, Consiliul Local Slatina -  Incompatibilitate - 1 contract (prestări servicii medicale) în cuantum de 760 lei, încheiat cu o instituție aflată în subordinea Consiliului Local Slatina


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639566-11-30

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri

Apa Nova