2017-01-23 20:57


Acţiuni în forţă asupra unei reţele de escroci imobiliari. Poliţiştii de la Crimă Oraganizată din Bucuresti, Constanţa şi Piteşti au reţinut 15 persoane în dosarul în care, anul trecut, au fost reţinuţi şi trei avocaţi

 |  18:34
Acţiuni în forţă asupra unei reţele de escroci imobiliari. Poliţiştii de la Crimă Oraganizată din Bucuresti, Constanţa şi Piteşti au reţinut 15 persoane în dosarul în care, anul trecut, au fost reţinuţi şi trei avocaţi
Alte15 persoane suspectate în cazul înşelăciunilor imobiliare din Capitală, dosarîn care 45 de persoane au fost audiate în septembrie 2010, printre care şi maimulţi avocaţi bucureşteni, au fost reţinute de procurori, în urma unorpercheziţii în Bucureşti şi în judeţele Constanţa şi Argeş.

Poliţiştiide la Crimă Organizată din Bucureşti, Constanţa şi Piteşti, cu sprijinulofiţerilor Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (DGIPI),coordonaţi de procurori bucureşteni, au organizat, ieri, o acţiune pentruprinderea a 15 persoane suspectate că făceau parte din gruparea de crimăorganizată ce acţiona în Bucureşti şi în judeţele Constanţa şi Argeş. Cei 15 au fost audiaţi în baza unormandate de aducere. Procurorii au dispus, ulterior, reţinerea lor pentru 24 deore, urmând să fie prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestarepreventivă.

În acest dosar, cinci din cei 12 membri ai grupării careau fost arestaţi în septembrie 2010 sunt încă în arest, precizează surselecitate.

Cei15 reţinuţi şi prezentaţi, la începutul lunii septembrie a anului trecut, Curţiide Apel Bucureşti pentru emiterea de mandate de arestare sunt Marin Dârjan,Constantin Dârjan, zis Costel al lui Boja, Andrei Dârjan, zis Adrian al luiBoja, Cristian Victor Stan, zis Liviu, Magdalena Bincaru, Mihai Drăghici, StelaNeagu, Ion Cervaniuc, zis Cozonac, Tudora Drăghici, zisă Dorina, AndreeaMădălina Şerban, Valentina Evani (Zorzor), Ioana Florea, Nicolae Eugen Dănilă,zis Nea Grigore, Adriana Elvira Ştefănescu şi Viorel Ion Dumitru, zis ViorelPericol. Curtea de Apel Bucureşti a emis mandate de arestare pentru 12 dintrecele 15 persoane reţinute, Ioana Florea, Andreea Mădălina Şerban şi AdrianaElvira Ştefănescu având doar interdicţie de a părăsi localitatea.

Gruparecu vechime de patru ani

Potrivitprocurorilor, începând din anul 2006, membrii reţelei formate din aproximativ50 de persoane au indus în eroare, prin utilizarea de mijloace frauduloase, maimulte părţi vătămate cu prilejul înstrăinării unor imobile (terenuri cu saufără construcţie). Pe fondul dezvoltării fără precedent a investiţiilor îndomeniul imobiliar, în ultimii patru ani, având cunoştinţă despre existenţa maimultor imobile (teren cu sau fără construcţie aferentă) nelocuite, conservatesau degradate, sesizând posibilitatea înşelării unor notari publici pentruautentificarea unor înscrisuri, beneficiind de complicitatea unor funcţionaridin cadrul instituţiilor statului cu atribuţii în domeniul cadastrului şipublicităţii imobiliare, precum şi a unor persoane care aveau cunoştinţe despecialitate în domeniul confecţionării de ştampile, alte însemne şi acte deidentitate în schimbul unor sume de bani, cele aproximativ 50 de persoane aupus bazele unei grupări care avea ca scop înşelarea celor care doreau săcumpere imobile (loturi de teren cu sau fără construcţie) fără ca proprietariide drept ale acestora să ştie ce au de gând.

Primalovitură a grupării

Înprima jumătate a anului 2006, fraţii Dârjan i-au cooptat pe soţii Drăghici,precum şi pe Ion Cervaniuc şi Stela Neagu pentru a putea pune mâna pe o casă şiterenul aferent, proprietatea familiei Vasilovschi, cu scopul de a le vindeulterior. Cei şapte escroci ştiau că membrii familiei respective decedaseră şică nu exista nici un moştenitor. Constantin Dârjan a obţinut de la o persoanăneidentificată întregul dosar de carte funciară, după care a reuşit săfalsifice un înscris care imita actul de vânzare-cumpărare al proprietăţii dinanul 1958. Ion Cervaniuc şi o femeie rămasă neidentificată jucau rolul soţilorIleana şi Ştefan Vasilovschi, ajunşi în faţa notarului pentru a semna procuraprin care o împuterniceau pe Stela Neagu să întocmească actele de dispoziţieasupra imobilului. Proprietarii, intermediari în planul lor de a înstrăinaproprietatea, erau soţii Drăghici, Mihai şi Teodora, zisă Dorina, sora fraţilorDârjan. Procura de împuternicire a Stelei Neagu a fost semnată pe 27 septembrie2006 la Biroul Notarial Mihaela Grigore. Patru zile mai târziu, Stela Neagu avândut proprietatea soţilor Drăghici. După exact un an, a apărut şi uncumpărător de bună-credinţă. Tranzacţia, în baza contractului autentificat lanotarul Raluca Draga Bâldan, s-a realizat contra sumei de 155.000 de euro.

Înschemă apare şi un director din BCR

Adoua lovitură a grupării conduse de fraţii Dârjan a fost dată, în următorul an,unui imobil şi terenul aferent din Chitila aparţinând părţii vătămate IonTraian Dumitrache. De data aceasta a fost cooptată şi soţia lui Andrei Dârjan,Ana-Maria, fostă Dumitru. Ulterior, acestei grupări i s-au alăturat NicolaeEugen Dănilă, Marius Viorel Petrache, aceeaşi Stela Neagu şi directorulcoordonator al Agenţiei Chitila din cadrul BCR - Sucursala Bucureştii Noi.Scopul grupării era de a obţine de la această unitate bancară un contract decredit ipotecar în valoare de 180.000 de euro.

Peterenul ce reprezenta ţinta escrocilor se afla, în baza unui contract deînchiriere, punctul de lucru al firmei lui Constantin Dârjan, Gigi Matcon SRL.Acestuia i-a venit astfel ideea de a-l folosi, prin falsificarea unor acte, cagaranţie pentru obţinerea creditului. Solicitanţii împrumutului bancar au fostAndrei şi Ana-Maria Dârjan. Aceştia au apelat la prietena lor Luminiţa Coman,fostă Lolea, directorul de la Agenţia BCR Chitila. Marius Viorel Petrache le-aobţinut escrocilor copiile actelor de proprietate asupra terenului şiimobilului falsificate apoi prin tehnoredactare computerizată imitând întocmaioriginalele. În schemă a intrat Nicolae Eugen Dănilă, care urma să joace roluladevăratului proprietar, Ion Traian Dumitrache. Astfel, a fost fabricată ocarte de identitate cu numele acestuia din urmă şi cu fotografia lui Dănilă şiau fost obţinute ştampila şi timbrul sec al unui notar. Stela Neagu a jucat dinnou rolul de împuternicită a proprietarului. Astfel, pe 30 mai 2007, în faţaunui notar, în biroul căruia exista o cunoştinţă a escrocilor, falsul IonDumitrache o împuternicea pe Stela Neagu să vândă terenul şi imobilul. LaAgenţia BCR Chitila, Luminiţa Lolea i-a învăţat pe Andrei şi Ana-Maria Dârjance documente trebuie să depună la dosarul de credit şi i-a ajutat săîntocmească în fals contractele de muncă şi adeverinţele de venit care atestaucă aveau suficiente venituri pentru acordarea unui împrumut de o valoareînsemnată. Pentru că era nevoie de dovada achitării unei sume consistente cutitlu de avans, la 11 iunie 2007 a fost întocmit un antecontract devânzare-cumpărare autentificat la acelaşi birou notarial care atesta căDumitrache, prin Stela Neagu, promitea soţilor Dârjan că le va vinde ulteriorterenul în schimbul sumei de 240.000 de euro, din care a primit suma de 60.000de euro. După exact o lună, a fost întocmit contractul de vânzare-cumpărare şicontractul de ipotecă. În 23 martie 2010, BCR a deschis dosarul de executaresilită după ce Andrei şi Ana-Maria Dârjan nu şi-au achitat obligaţiile cătrebancă.

Brokerulimobiliar cu palmares infracţional

Altreilea „tun” dat de gruparea Boja a fost asupra unui teren de 1.410 mpaparţinând lui Ioan Tudor. Din loviturile anterioare au fost folosiţi MariusPetrache şi Nicolae Dănilă, primul asigurând logistica pentru ca ultimul săpoată avea o carte de identitate falsă jucând rolul adevăratului proprietar. Înschemă a fost cooptat Alexandru Mihalache, un broker imobiliar de la agenţiaLand Expert, care a obţinut de la Ioan Tudor copii ale actelor de proprietateşi cărţii de identitate. După aceea, Mihalache a identificat doi cumpărători,fiecare exprimându-şi dorinţa de a lua câte o parte din teren. Mihalache a maifost trimis în judecată anul trecut, alături de un alt membru al grupării Boja,Marius Anastase Constantinide, de procurorii DNA, pentru un „tun” de 1,4milioane de euro, cât valora un teren ce urma a fi înstrăinat prin aceleaşimetode. Revenind la dosarul actual, pe 1 octombrie 2007, Dănilă, subfalsul nume de Ioan Tudor, a împărţit terenul în două loturi, procedurăconsfinţită de un notar. Ulterior, cele două loturi au fost vândute celor doicumpărători identificaţi de Mihalache, în schimbul a 77.000 de euro, respectiv85.000 de euro.

Intrăîn joc arhivarul Cărţii Funciare a Sectorului 1

Aurmat, la începutul anului 2008, o altă lovitură. Constantin, Marin şi AndreiDârjan, pe de-o parte, şi Alexandru Mihalache, Marius Anastase Constantinide,Valentina Evani, fostă Zorzor, şi Mihai Aurel, pe de alta, au pus ochii pe unteren de 500 mp aparţinând soţilor Gelu şi Vasilica Şerbănescu. Mihalache areuşit să obţină de la Valerica Jinga, arhivar-şef în cadrul Serviciului deCarte Funciară al Sectorului 1, copii după toate documentele de proprietate aleterenului, după care le-a falsificat. Totodată a produs şi o procurăautentificată la un notar prin care era împuternicit de proprietari să vândăterenul. Constantinide şi o femeie neidentificată au jucat rolul soţilorŞerbănescu pentru autentificarea actelor notariale. Pentru falsificarea uneimatriţe cu timbru sec, Constantin Dârjan a apelat la o angajată a celebreifirme Trodat, Georgeta Petre, pusă şi ea sub învinuire. Pentru că nu a fostgăsit un cumpărător, terenul a fost vândut prietenei lui Andrei Dârjan,Valentina Evani, prin autentificarea contractului de vânzare-cumpărare la datade 4 iulie 2008. Aurel Mihai, cooptat în grupare, a găsit, în final, uncumpărător de bună-credinţă, respectiv firma Art Engineering. Tranzacţia a fostîncheiată la 8 octombrie contra sumei de 170.000 de euro.

„Ajutorul”dat de cei trei avocaţi

Pentruun imobil şi terenul aferent ale firmei Farinas Company, Constantin şi AndreiDârjan, precum şi Alexandru Mihalache au apelat la serviciile avocatului SeverTeodorescu. Acesta din urmă le-a intermediat legătura cu avocatul AlecuSichitiu, care le-a redactat în fals Hotǎrârea AGA a firmei Farinas Company din3 noiembrie 2008 prin care reprezentanţii societăţii îl împuterniceau peConstantinide să facă acte de dispoziţie în numele acesteia. Sever Teodorescule-a intermediat ulterior legătura cu avocatul Dorian Dordea, care a obţinut dela Registrul Comerţului un certificat constatator al firmei. Pentrufalsificarea documentelor imobiliare a fost solicitat din nou sprijinularhivarului de la Biroul de Carte Funciară al Sectorului 1, care a pus ladispoziţie actele originale. Rolul de cumpărător al terenului a fost jucat decumnata şoferului lui Constantin Dârjan, Vasile Gheorghe. Aceasta, MagdalenaBincaru, a încheiat, pe 28 noiembrie 2008, cu Marius Constantinide, în faţaunui notar, contractul de vânzare-cumpărare. Facilitarea autentificării actelora fost asigurată de Robert Grama care cunoştea o angajată a Biroului NotarialSilişteanu Doina şi Silişteanu Silvana-Alexandra.

Ulterior,imobilul şi terenul au ajuns în proprietatea unui afacerist găsit de Ion ViorelDumitru.

Cândsoţul nu-i acasă...

GrupareaBoja a reuşit să pună mâna pe un apartament de 130.000 de euro, în urma uneisolicitări venite din partea coproprietarei acestuia, Ioana Florea, care aveanevoie de un împrumut de 20.000 de euro. Aceasta a apelat la Constantin Dârjanpentru a-i facilita legătura cu un cămătar. Pentru că soţul ei, Marin Florea,era plecat din ţară, gruparea de escroci au folosit metoda substituiriiadevăratului proprietar cu un membru al reţelei, astfel că falsul Marin Floreaa mandatat-o la un notariat pe soţia sa să vândă apartamentul. Locuinţa a fostînstrăinată astfel Mădălinei Şerban, apropiată a lui Constantin Dârjan, care,l-a rândul ei, a întocmit cu o persoană, parte vătămată în dosar, un contractde împrumut pentru 91.000 de euro, oferind drept garanţie apartamentul soţilorFlorea. După câteva luni, creditorul a încheiat un contract devânzare-cumpărare cu Mădălina Şerban, luând apartamentul cu 109.000 de euro.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-07-08

Mai multe imagini:
Acţiuni în forţă asupra unei reţele de escroci imobiliari. Poliţiştii de la Crimă Oraganizată din Bucuresti, Constanţa şi Piteşti au reţinut 15 persoane în dosarul în care, anul trecut, au fost reţinuţi şi trei avocaţi
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image