2017-01-17 00:08

EVENIMENT


Activitatea CSM, blocată de 11 zile. Procurori generali și președinți ai curților de apel cer Senatului rezolvarea cât mai urgentă a situației în care se află Consiliul Superior al Magistraturii

 |  19:00
Activitatea CSM, blocată de 11 zile. Procurori generali și președinți ai curților de apel cer Senatului rezolvarea cât mai urgentă a situației în care se află Consiliul Superior al Magistraturii

Preşedinţiai curţilor de apel şi procurorii generali de pe lângă acestea solicităSenatului luarea de urgenţă a tuturor măsurilor care se impun pentru ca în celmai scurt timp să fie asigurată componenţa Consiliului Superior alMagistraturii, pentru a-i permite reluarea activităţii acestuia. Ieri,majoritatea membrilor Comisiei juridice a Senatului a respins propunereasenatorilor coaliţiei ca hotărârea privind CSM să fie pusă de acord cu deciziaCurţii Constituţionale prin "revalidarea" a doar opt dintrecandidaţi.

Într-oscrisoare adresată de preşedinţii Curţilor de Apel şi procurorii generali aiParchetelor de pe lângă Curţile de Apel membrilor Senatului în legătură cuproblema validării membrilor Consiliului Superior al Magistraturii se arată cădin 4 februarie 2011, în mod concret, activitatea CSM a fost blocată. "Deşipierdută în vâltoarea evenimentelor interne şi internaţionale destul de intensepetrecute în ultimele zile, situaţia Consiliului Superior al Magistraturii nueste nici pe departe atât de lipsită de importanţă pe cât pare a fi, prinraportare la locul pe care şi l-a găsit în agenda camerei superioare aParlamentului României. Existenţa Consiliului Superior al Magistraturii şistructura sa sunt reglementate de art. 133 din Constituţie, nefiind prevăzutănici măcar o situaţie de vacanţă sau de suspendare a activităţii acestuia, iaratribuţiile sale se regăsesc în conţinutul art. 134 din Constituţie şi încuprinsul Legii 317/2004", se arată în scrisoarea semnată de nouă şefi deCurţi de Apel, 15 procurori generali ai Curţilor de Apel şi de procurorulgeneral al României.

În Senat, problema nua fost rezolvată

Sursacitată notează că "o sumară lectură cu bună-credinţă a acestor atribuţiiatrage concluzia potrivit căreia legiuitorul nu a conceput vreun caz în careConsiliul Superior al Magistraturii să nu îşi desfăşoare activitatea, or dindata de 4 februarie 2011, în mod concret, în România, această activitate a fostblocată". "Situaţia creată are efecte majore asupra sistemuluijudiciar, din toate punctele de vedere, pornind de la aspecte administrative şimergând până la cele legate de imaginea şi credibilitatea sistemului. Înmomentul prezent, soluţia de înlăturare a acestui blocaj se află la dispoziţiaSenatului României care are obligaţia de a lua în considerare reglementărileprevăzute de Constituţie, de Legea317/2004 şi de dispoziţiile care suntobligatorii şi opozabile Senatului", spun magistraţii semnatari aiscrisorii.

Rezolvareaproblemei Consiliului Superior al Magistraturii trebuia să fie abordată desenatori în 9 februarie însă la începutul programului, liderul grupului PDL,Cristian Rădulescu, a solicitat amânarea dezbaterilor spre finalul ordinii dezi, invocând faptul că nu există un raport al Comisiei juridice, apoichestiunea privind CSM nu a mai fost discutată.

Majoritateamembrilor Comisiei juridice a Senatului a respins, luni, propunerea senatorilorcoaliţiei ca hotărârea privind CSM să fie pusă de acord cu decizia CurţiiConstituţionale prin "revalidarea" a doar opt dintre candidaţi.Propunerea ca senatorii să voteze în plen o listă care să îi cuprindă doar pecei opt magistraţi validaţi prin decizia CC, nu şi numele judecătorilor LidiaBărbulescu, Dan Lupaşcu şi al procurorului Dan Chiujdea, a fost formulată desenatorul PDL Iulian Urban.

Ponta: „În privinţaCSM, senatorii USL vor vota împotriva imixtiunii politicului în Justiţie”

CopreşedinteleUSL Victor Ponta a declarat, ieri, referitor la situaţia CSM, că parlamentariiUniunii vor vota în Senat împotriva imixtiunii politicului în Justiţie, elopinând că judecătorii şi procurorii s-au ales între ei şi că Parlamentul nupoate interveni pentru a decide cine e bun şi cine nu. "Decizia USL estecă politicul şi Parlamentul nu trebuie să se implice în Justiţie. Judecătoriis-au ales între ei, nu putem noi să spunem dacă sunt buni sau răi. Noi vom votapentru ca votul dat de judecători şi de procurori şi CSM să funcţioneze normalşi să fie ţinut cât mai departe de politică", a spus Ponta, după şedinţaCNC al USL. Potrivit lui Ponta, faptul că majoritatea parlamentară din Senat vavota pentru schimbarea deciziei judecătorilor şi procurorilor în cazul CSM arechivala cu extinderea controlului lui Traian Băsescu şi al PDL şi asupra"ultimului punct în care nu ajunseseră", respectiv asupra Justiţiei.

Kovesi: Situația CSM,menționată în raportul de țară

Procurorulgeneral Laura Codruţa Kovesi a declarat, ieri, într-o conferinţă de presăsusţinută după şedinţa de bilanţ a Parchetelor din Mureş, că situaţia de la CSMva fi consemnată cu siguranţă în Raportul CE pe Justiţie, transmitecorespondentul Mediafax. Kovesi a spus că, şi în anul precedent, situaţia CSM aapărut în Raportul de ţară, astfel că este sigură că şi cel din 2011 se vareferi la această problemă. "Cu siguranţă, în raportul de ţară (RaportulCE privind progresele înregistrate de România în cadrul MCV - n.r.) se vor facemenţiuni cu privire la alegerea membrilor Consiliului Superior alMagistraturii. Şi în rapoartele de anul trecut a fost menţionată aceastăproblemă, nu pot să vă dau eu o evaluare exactă cât de mult va cântări în Raportulde ţară această problemă, dar cu siguranţă ea va fi consemnată", a spusKovesi. Ea a arătat că a semnat, alături de toţi procurorii generali aiParchetelor de pe lângă Curţile de Apel şi de unii preşedinţi ai Curţilor deApel, o scrisoare deschisă către Senatul României, care semnalează faptul căsituaţia validării membrilor CSM reprezintă o problemă foarte importantă însistemul judiciar. "În acest moment, activitatea CSM este blocată şiexistă foarte multe implicaţii asupra activităţii noastre", a spus Kovesi,precizând că procurorii care au câştigat concursurile nu pot fi angajaţiefectiv, în condiţiile unei lipse acute de personal. De asemenea, în situaţia nevalidăriimembrilor CSM, nu pot fi validate concursurile de intrare în magistratură, iartransferul, detaşarea, evaluarea ori sancţionarea procurorilor sunt blocate, aarătat Kovesi. Potrivit sursei citate, în situaţia în care un magistrat ar fisuspectat de acte de corupţie, nu ar exista cvorumul necesar pentru ca procesuljudiciar să îşi urmeze cursul. "În această situaţie, secţia de judecătorisau secţia de procurori - în funcţie de calitatea magistratului care estesuspectat că a comis o faptă penală - nu ar avea cvorumul necesar pentru a daavizul în vederea luării unei măsuri preventive sau a efectuăriipercheziţiilor", a spus Kovesi, subliniind că în cazul CSM "trebuieluată o decizie cât mai rapid".

Predoiu îi cere luiGeoană să urgenteze aplicarea deciziei Curții Constituționale

Ministruljustiţiei, Cătălin Predoiu, a lansat, ieri, un apel către preşedinteleSenatului şi către Biroul Permanent al acestei Camere a Parlamentului, săiniţieze procedurile necesare punerii în aplicare a deciziei CurţiiConstituţionale privind validarea a opt membri ai CSM.

Potrivitlui Predoiu, „validarea de către Senat a celor opt magistraţi aleşi înconformitate cu legea în CSM reprezintă, în lumina deciziei CurţiiConstituţionale, singura opţiune legală, având în vedere dispoziţiile art. 147alin. 4. din Constituţie, care prevăd obligativitatea deciziilor CurţiiConstituţionale. Orice altă soluţie decât cea prevăzută în decizia CurţiiConstituţionale ar fi contrară Constituţiei. Validarea celor opt magistraţilegal aleşi în CSM va permite normalizarea funcţionării acestuia şi eliminareaoricărei incertitudini privind conducerea treburilor Justiţiei”.

Înopinia ministrului, întârzierea în validarea celor opt magistraţi legal aleşiîn CSM subminează încrederea în stabilitatea instituţională a acestuia,alimentează ideea blocării activităţii sale din interese politice, creeazăpremisele blocajului funcţional, cum ar fi în cazul încuviinţării unor măsuricerute de procuror sau numirea de noi judecători la Înalta Curte de Casaţie şiJustiţie. "Suntem la curent cu faptul că se discută despre amânarea sinedie a validării celor opt magistraţi aleşi legal sau invalidarea întregiiliste, până când ar interveni o eventuală decizie a instanţei de drept comun deadmitere a recursului formulat de un candidat neeligibil, anterior decizieiCurţii Constituţionale. O astfel de situaţie ar conduce la o contrapunere adeciziei instanţei de drept comun cu decizia Curţii Constituţionale, creându-seîn acest fel un pretext pentru ignorarea deciziei Curţii Constituţionale. Estede datoria noastră să semnalăm faptul că un astfel de scenariu va produceefecte negative asupra credibilităţii noastre ca stat membru al UniuniiEuropene, în raport cu responsabilităţile pe care ni le-am asumat în reformareaJustiţiei", a declarat Predoiu.

Ministrula atras atenţia că România se află într-un moment foarte important al relaţieisale cu Comisia Europeană şi Statele Membre, care trebuie gândită pe termenlung pe toate palierele politice, atât cele care ţin de executiv, cât şi celecare ţin de legislativ. Această relaţie se va configura pe termen lung înfuncţie de modul în care vom şti să rezolvăm împreună agenda modernizăriiJustiţiei.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-04-26Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image