2017-01-23 23:00


Aderarea României la Schengen, amânată. Consiliul de Justiţie şi Afaceri Interne nu a fixat o dată pentru intrarea României la spaţiul de liberă circulaţie

 |  19:10
Aderarea României la Schengen, amânată. Consiliul de Justiţie şi Afaceri Interne nu a fixat o dată pentru intrarea României la spaţiul de liberă circulaţie

Guvernulolandez a temperat ieri speranţele unei integrări rapide a României şiBulgariei în Schengen, cerând o perioadă de probă de cel puţin un an pentru ase asigura de capacitatea lor de a controla frontierele acestui spaţiu,relatează AFP, citată de Mediafax.

„Esteîncă prea devreme pentru a lua o decizie (privind aderarea celor două ţări), şiva dura fără îndoială o perioadă, înainte ca noi să fim în măsură să facemacest lucru”, a avertizat ministrul imigraţiei, Gerd Leers, la o zi de la unvot al Parlamentului European în favoarea aderării rapide a Bucureştiului şiSofiei, membre UE din 2007. Decizia de integrare a oricărui membru nou înspaţiul Schengen necesită unanimitate. Trei ţări din cadrul UE, Marea Britanie,Irlanda şi Cipru, nu se află în acest spaţiu, la care au aderat în schimbElveţia, Norvegia, Islanda şi Lichtenstein, care nu sunt membre ale UniuniiEuropene. Leers a explicat poziţia Guvernului său omologilor europeni în cursulunei reuniuni la Luxemburg.

Şase state au rezervecu privire la România

RezerveleOlandei sunt împărtăşite de Franţa, Germania, Suedia, Finlanda şi Danemarca.Ele se referă la capacitatea celor două candidate de a lupta împotrivacorupţiei care subminează, în opinia lor, aptitudinea acestora de a combatecrima organizată şi de a asigura un control real la frontiere împotrivaimigraţiei ilegale şi a traficanţilor. “Germania vrea să se asigure că situaţiaîn cele două ţări se normalizează şi se ameliorează, mai ales în ceea cepriveşte corupţia, securitatea juridică şi statul de drept”, a declarat joiministrul german Hans-Peter Friedrich. “Se va constata că nu există unanimitatepentru a accepta aderarea României şi Bulgariei. Vom vedea dacă este posibilpuţin mai târziu”, a recunoscut la rândul său ministrul belgian, MelchiorWathelet. Cele două ţări candidate suferă de o lipsă de încredere din parteapartenerilor lor, dintre care mulţi apreciază că au intrat prea devreme în UE,deoarece nu erau suficient pregătite. “Cerem noilor ţări să controleze efectivfrontierele comune”, a explicat ministrul olandez. Guvernele ţărilor dinspaţiul Schengen aşteaptă un raport pe care Comisia Europeană trebuie să îlpublice în iulie 2011 în privinţa situaţiei reformelor în cele două ţări înmaterie de justiţie şi combatere a corupţiei. “Vom analiza cu atenţie acestraport”, a declarat Leers înainte de a sublinia că decizia Guvernului său vadura “o anumită perioadă de timp”.

Franţa şi Germaniaaşteaptă publicarea raportului

Miniştriifrancez şi german de interne, Claude Guéant şi Hans-Peter Friedrich, auconvenit “să aştepte publicarea acestui raport înainte de a lua o decizie”, adeclarat delegaţia germană. “Guvernele UE nu vor să mai ia drept buneangajamentele candidaţilor”, a comentat un oficial din cadrul Comisiei. Franţaa cerut, de asemenea, amplasarea unui “dispozitiv de supraveghere” pentruintegrarea Croaţiei la UE, pentru a se asigura că această ţară va continua săîndeplinească criteriile de aderare după încheierea negocierilor. Un mecanismsimilar este cerut pentru integrarea Bulgariei şi României în Schengen. Acestaar consta într-o perioadă de probă de un an începând de la publicarearaportului Comisiei în iulie, pentru a se asigura că cele două ţări aucapacitatea tehnică să îşi îndeplinească obligaţiile.

Parlamentul Europeana votat, cu o largă majoritate, pentru aderarea României şi Bulgariei laspaţiul Schengen

ParlamentulEuropean a votat, miercuri, pentru aderarea României şi Bulgariei la spaţiulSchengen, iar avizul, adoptat cu o largă majoritate, 487 voturi pentru, 77împotrivă şi 29 de abţineri, a fost trimis Consiliului de Justiţie şi AfaceriInterne (JAI), care s-a reunit astăzi, la Luxemburg. Bulgaria şi România suntpregătite să adere la spaţiul Schengen, potrivit Parlamentului European, carecere să fie informat cu privire la măsurile suplimentare ce urmează să fieluate în zona Bulgaria-Turcia-Grecia pentru a face faţă unei posibile creşteria presiunii exercitate de migraţie. În urma evaluării progreselor celor douăstate membre şi a constatărilor echipelor de experţi din vizitele demonitorizare, deputaţii europeni auajuns la concluzia că, deşi unele probleme rămase vor necesita oraportare periodică şi o atenție sporită în viitor, nu constituie un obstacolîn calea aderării depline la Schengen a României şi Bulgariei, se arată într-uncomunicat de presă. “Suntem în poziţiade a bineveni Bulgaria şi România în Schengen şi sper că Consiliul va adoptaaceeaşi poziţie odată ce a primit avizul nostru pozitiv. (...) Cetăţeniiambelor ţări trebuie consideraţi cetăţeni europeni cu drepturi depline şi nutrebuie să devină ostatecii discursurilor populiste”, a declarat în cadruldezbaterii raportorul Carlos Coelho (PPE, PT). Cu toate acestea, Coelho asubliniat, de asemenea, nevoia recunoaşterii faptului că migraţia ilegalătransformă Bulgaria, Turcia şi Grecia în zonele cele mai sensibile ale UE înceea ce priveşte frontierele externe.

O aderare parţială aRomâniei la Schengen, posibilă în septembrie

UEar putea decide în septembrie - data reţinută, ieri, de miniştrii de internepentru a discuta despre candidatura României la Schengen - o aderare parţială aţării noastre la spaţiul de liberă circulaţie, prin integrarea, mai întâi, aaeroporturilor şi porturilor, au declarat surse din MAI. Proiectul de concluziipentru Consiliul JAI de la Luxemburg, în care preşedinţia ungară a UE propuneaca decizia de aderare a României şi Bulgariei la Schengen să fie discutată înseptembrie, a fost adoptat ieri de miniştrii de interne din UE, au declaratoficiali din MAI. Menţinerea lunii septembrie ca orizont de timp în acest dosareste o veste bună, în condiţiile în care, potrivit RFI, Olanda nu dorea ca lunaseptembrie să fie menţionată drept momentul posibil la care miniştrii vordecide data aderării României şi a Bulgariei la spaţiul Schengen. Guvernulolandez a anunţat ieri-dimineaţă că se va pronunţa asupra cererilor de aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen abia în 2012, după o „perioadăde probă”.

Cristian Diaconescu:Aderarea României la Schengen este “posibilă”

Româniaar putea adera parţial la spaţiul Schengen, aceasta fiind o variantă „decompromis” discutată în cancelariile occidentale, a declarat ieri, la RFI,preşedintele UNPR, Cristian Diaconescu. Fostul ministru de externe CristianDiaconescu a explicat că această aderare parţială ar putea însemna ca Româniasă intre în Schengen mai întâi cu graniţele aeriene şi apoi cu cele maritime şiterestre şi a reamintit că procedura s-a aplicat şi în cazul altor ţări. “Deşinu doresc o astfel de decizie parţială, trebuie să vă spun că această procedurăs-a mai aplicat şi în cazul Italiei, al Greciei sau în cazul Ungariei. Decieste posibil, într-adevăr, vă confirm că în cancelarii se discută această variantăoarecum de compromis în ceea ce priveşte aderarea în etape la Schengen, darrepet, în acest moment, depăşindu-se termenul asumat de toate statele membreale UE, trebuie să înţelegem foarte clar că este obligaţia acestor stateeuropene să fixeze clar limita până la care se va realiza integrarea deplină,precum şi parcursul până în acel moment. Sigur, se poate accepta o variantă decompromis, dar evident, pe parametri cât se poate de clari”, a declaratpreşedintele Uniunii Naţionale pentru Progresul României. Declaraţia aintervenit înainte ca miniştrii de interne din UE, reuniţi la Luxemburg, săadopte, ieri, proiectul de concluzii a reuniunii lor în forma propusă depreşedinţia ungară a Consiliului European. Proiectul de concluzii propunea cadecizia de aderare a României şi Bulgariei la Schengen să fie discutată înseptembrie, în timpul preşedinţiei poloneze a UE. (A.T.)


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639249-11-01Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image