2018-12-13 06:05


Adrian Minune, dat pe mâna Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor

 |  11:03
Adrian Minune, dat pe mâna Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor
Agenţia Naţională deIntegritate a constatat diferenţesemnificative între veniturile şi averea dobândite de manelistul AdrianSimionescu, cunoscut sub numele de scenă de Adrian Minune, şi familia sa. Inspectorii de integritateau identificat totodată tranzacţiibancare "suspecte" în valoare de 800.000 de euro, motiv pentru careau fost sesizate Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Oficiul deCombatere a Spălării Banilor.

Potrivitinspectorilor, în temeiul art. 12, alin. (1) şi alin. (2), lit. b din Legea nr.176/2010, Agenţia Naţională de Integritate s-a sesizat din oficiu, la data de15.11.2010, cu privire la faptul că Adrian Simionescu, în exercitareamandatului de Consilier Local în cadrul Consiliului Local al ComuneiŞtefăneştii de Jos (judeţul Ilfov), ar fi acumulat, în perioada iulie 2008 –decembrie 2010, împreună cu familia, o avere care depăşeşte veniturilerealizate, informează un comunicat al ANI.Cântăreţul de manele AdrianSimionescuexercită, în prezent, funcţia de consilier local în cadrulConsiliului Local al Comunei Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov. În urmaprocedurilor de evaluare a averii dobândite în perioada iulie 2008 – decembrie2010, ANI a constatat existenţa unei diferenţe semnificative în cuantumde 432.979,08 lei (104.265,18 euro), între averea dobândită şi veniturilerealizate în perioada exercitării mandatului de consilier local. Totodată,ANIa constatat că la sfârşitul lunii noiembrie 2005,AdrianMinunea efectuat mai multe tranzacţii bancare prin conturile deschise penumele său, la SC Raiffeisen Bank SA, în cuantum de 455.323 euro şi de 344.208 euro(în total799. 531euro),tranzacţii pe care le caracterizeazădrept "suspecte".

Nereguli

Inspectorii deintegritate mai susţin că Adrian Minune a încălcat dispoziţiile legale privinddeclararea în termenul legal a dobândirii unui teren în vederea impozitării.Astfel, Minune aachiziţionat la data de 23.08.2010, contra sumei de30.000 euro, un teren arabil în suprafaţă de 5.000 mp, situat în extravilanul comuneiAfumaţi, judeţul Ilfov, care nu apare în evidenţele primăriei în vedereaimpozitării. ANI mai informează că există elemente privind posibilaîncălcare, de cătreAdrianMinune, a obligaţiilor fiscale privindveniturile din activităţi comerciale, din salarii şi din drepturi deproprietate intelectuală prevăzute de Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cumodificările şi completările ulterioare. Procedura de informare a fostîndeplinită la data de 31.03.2011,Adrian Simionescu fiind înştiinţat,prin intermediul unei scrisori (adresa nr. 42740/G/I.I.) recomandate(confirmare de primire datată 04.04.2011) despre elementele identificate şiinvitat să prezinte un punct de vedere în acest sens. La data de 07.04.2011,Adrian Minune s-a prezentat la sediul Agenţiei Naţionale de Integritate pentrua exprima un punct de vedere cu privire la diferenţa semnificativăconstatată potrivit art. 18 din Legea nr. 176/2010. Prin punctul de vedereexprimat, Minune nu a prezentat informaţii relevante, date concludente sauînscrisuri care să justifice provenienţa sumelor de bani obţinute în perioadadeţinerii funcţiei publice.

Măsuri

În aceste condiţii, AgenţiaNaţională de Integritate a dispusurmătoarele măsuri în cazul lui Adrian Simionescu:sesizarea Comisiei deCercetare, potrivit dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 176/2010, în vedereaînceperii acţiunii de control cu privire la averea dobândită şi veniturilerealizate în perioada exercitării mandatului de consilier local (iulie 2008 –decembrie 2010),constatarea stării de incompatibilitate, sesizareaOficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, în vedereaefectuării de cercetări cu privire la tranzacţiile suspecte, în temeiulprevederilor art. 6 şi 8, lit. k din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şisancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri deprevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism,sesizareaAgenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea stabilirii, conformprevederilor Legii 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiilor fiscaleprivind veniturile din activităţi comerciale, din salarii şi din drepturi deproprietate intelectuală realizate. Totodată, a fost sesizată PrimăriaComunei Afumaţi, judeţul Ilfov, în vederea aplicării dispoziţiilor art. 254,alin. 5 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şicompletările ulterioare.

Recidivă

Nu este pentru primadată când averea lui Adrian Simionescu este verificată de către Agenţia Naţionalăde Integritate. Astfel, la data de 10.02.2010, Agenţia Naţională de Integritatea sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea în vederea efectuării decercetări cu privire la săvârşirea de către Adrian Simionescu a infracţiunii defals în declaraţii, prevăzută de art. 52, alin. 1 şi art. 53, alin. 1 din Legeanr. 144/2007, acesta nemenţionând în declaraţiile de avere şi de interese maimulte bunuri mobile şi imobile. Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea adispus, la data de 24.01.2011, neînceperea urmăririi penale, sub aspectul săvârşiriiinfracţiunii de fals în declaraţii. Prin rezoluţia emisă la data de 24.01.2011,procurorul de caz a apreciat că faptalui Simionescuexistă, daraceasta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni, motiv pentrucare s-a aplicat o sancţiune administrativă în cuantum de 1.000 lei.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639243-08-04
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


EMILIAN
13 Apr 2011

nimic mai degradant pentru noi romanii,interviul de aseara a "VIP"-ului manelisto-agramat.cum sa mai munceasca poporul roman,cand li se prezinta asemenea "realitati" ?
Random imageUltimele stiri


loading...