2018-12-15 14:44


Agenţia Naţională Antidrog va fi o direcţie în subordinea Ministerului de Interne

 |  19:41
Agenţia Naţională Antidrog va fi o direcţie în subordinea Ministerului de Interne

MinisterulAdministraţiei şi Internelor (MAI) propune o hotărâre de Guvern pentrureglementarea organizării şi funcţionării Agenţiei Naţionale Antidrog (ANA) cadirecţie cu personalitate juridică în subordinea sa, posturile şi angajaţiistructurii preluându-se de la Poliţia Română.

Proiectulde HG afişat pe site-ul MAI şi supus dezbaterii publice până în 14 aprilieprevede la primul articol faptul că "Agenţia Naţională Antidrog sereorganizează ca direcţie cu personalitate juridică, în subordinea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor". Agenţia va stabili conform proiectului deact normativ concepţia şi politicile în domeniul traficului şi consumului dedroguri, având atribuţii şi în ceea ce priveşte asistenţa integrată aconsumatorilor. ANA va fi autorizată să difuzezeşi să dea publicităţii date şi informaţii cu caracter oficial din domeniul săude activitate, iar pentru realizarea atribuţiilor sale va putea coopera cuinstituţii publice şi ONG-uri, străine şi române, precum şi cu organizaţiiinternaţionale.

Printre atribuţiile agenţiei se vor număraelaborarea proiectului Strategiei naţionale antidrog şi planul său de acţiunecare vor fi supuse Guvernului pentru aprobare, coordonarea, monitorizarea şievaluarea activităţii instituţiilor şi ONG-urilor implicate în Strategie,colectarea, stocarea, procesarea şi analizarea datelor cu caracter personal şistatistic din domeniul său de competenţă, efectuarea de studii, cercetări şianalize privind evoluţia fenomenului traficului şi consumului de droguri,întocmirea raportului anual privind evoluţia fenomenului şi înaintareaacestuia, prin MAI, către Guvern şi către organismele internaţionale abilitate,menţinerea legăturii în Reţeaua Europeană de Informaţii cu privire la Drogurişi Dependenţa de Droguri (REITOX), gestionarea anuală a Acordului de finanţarecu Observatorul European de Droguri şi Toxicomanii, precum şi gestionareasistemului de înregistrare pentru Registrul unic codificat privind consumatoriide droguri. Directorul agenţiei va fi numit prin ordin alministrului de interne şi va deveni coordonatorul naţional al activităţilor dereducere a cererii şi ofertei de droguri, ordonator de credite şi reprezentantal Agenţiei în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanelejuridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639243-05-16
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


loading...