2017-01-23 23:04


Ambasada Marii Britanii: Confiscarea averilor, importantă în colaborarea dintre poliţiile română şi britanică

 |  18:42
Ambasada Marii Britanii: Confiscarea averilor, importantă în colaborarea dintre poliţiile română şi britanică

Subiectul confiscării averilor ilegale contează pentruLondra, pentru că procedura ar ajuta poliţiile din România şi Marea Britanie săcombată criminalitatea în Europa, scrie, pe blogul său, ambasadorul britanic laBucureşti, Martin Harris (foto)."Parlamentul de la Bucureşti dezbate noile prevederi privindconfiscarea averilor în România. Această chestiune interesează Regatul Unit. Nebucurăm de o excelentă cooperare cu poliţia română în investigarea şi urmărireapenală a criminalităţii transfrontaliere. Pentru ca aceasta să fie pe deplineficientă, ne sunt necesare şi proceduri, nu numai prindereacriminalilor", arată ambasadorul Harris.

În Regatul Unit există o realăpreocuparepentruca infractorii să nu poată folosi bunurile ilegal obţinute pentru a-şi construicase imense şi pentru a-şi cumpăra maşini scumpe în alte părţi din Europa,spune ambasadorul, într-o aluzie la cazurile intens mediatizate ale reţelelorde cerşetorieşi fraudare a sistemului social britanic puse la cale detraficanţi din România careşi-au construitadevărate palateîn ţară."Motivaţia pentru multe infracţiuni sunt banii. Trebuie să arătăm căinfracţionalitatea nu furnizează venituri şi să privăm reţelele decriminalitate de bani şi alte bunuri pe care le folosesc pentru a-şi finanţa şiextinde operaţiunile lor. Prin urmare, un sistem robust pentru recuperareabunurilor face parte dintr-un sistem eficient pentru cooperarea dintre forţelede poliţie din Marea Britanie şi România în combaterea criminalităţii în întreagaEuropă", pledează ambasadorul Martin Harris.

El promite că Londra va continua să furnizeze consiliere şisprijin României pentru stabilireaunui sistem propriu de confiscare aprofiturilor aduse de infracţionalitate. Ambasadorul mai spune că a fost înBulgaria săptămâna trecută, pentru a face o comparaţie cu observaţiile peaceastă temă ale colegilor de la Ambasada din Sofia, în condiţiile în care şi Guvernulbulgar a prezentat Parlamentului un nou proiect de lege privind confiscareaaverilor care a fost avizat şi de Comisia de la Veneţia.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639253-01-25Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image