2017-01-21 19:36

EVENIMENT


Anchetă a Corpului de Control al ministrului de interne. Candidaturi cu „şmecherii” la Academia de Poliţie

 |  19:30
Anchetă a Corpului de Control al ministrului de interne. Candidaturi cu „şmecherii” la Academia de Poliţie

Nouă candidaţi la Academia de Poliţie au fost respinşi la concurs,fiind sub baremul de înălţime sau având afecţiuni oftalmologice, unităţilemedicale MAI din Gorj, Dolj, Constanţa, Vrancea şi Braşov care i-au declarat apţifiind verificate de Corpul de Control, la cererea ministrului internelor.

Ministrul administraţiei şi internelor, Traian Igaş, a dispusCorpului de Control demararea unor verificări la unităţile medicale menţionate.Nouă candidaţi la admiterea în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” aufost respinşi la vizita medicală pentru neîndeplinirea condiţiilor de înscrierela concurs, se arată într-un comunicat de marţi al ministerului.

În prima zi a probelor eliminatorii, lacontravizita medicală au fost găsiţi nouă candidaţi care nu îndeplineaucriteriile de selecţie, şase fete fiind sub baremul de înălţime şi trei băieţiavând afecţiuni oftalmologice. Cei nouă candidaţi fuseseră declaraţi apţi de cătreunităţile medicale teritoriale pentru înscrierea la admiterea la Academia dePoliţie.

Interzisla derogări

Înaintea începerii admiterii în unităţile de învăţământ ale MAI,ministrul Traian Igaş a cerut ca examinarea candidaţilor să fie făcută cuobiectivitate, corectitudine şi cu respectarea cu stricteţe a regulamentelorspecifice. Prin ordin al ministrului, anul acesta a fostinterzisă acordarea de derogări de la condiţiile şi criteriile stabilite pentrurecrutarea candidaţilor.

De asemenea, ministrul Igaş a dispus instalarea decamere video în toate sălile în care se desfăşoară examinarea. Procesul deadmitere este observat şi monitorizat de reprezentanţi ai Direcţiei GeneraleAnticorupţie, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă şi aiCorpului de Control al ministrului.

La Academia de Poliţie, pe cele 551 de locuriscoase la concurs s-au înscris 2.653 de candidaţi, dintre care 1.873 de băieţi şi780 de fete. Astfel, 203 locuri sunt la Poliţie specializarea „Ordineşi siguranţă publică” (15 locuri fiind pentru tineri de etnie maghiară, 6pentru cei de etnie romă şi 9 pentru cetăţeni români aparţinând altor minorităţinaţionale), 50 de locuri sunt la specializarea „Drept”, 50 de locuri sunt la „Poliţiede Frontieră - ordine şi siguranţă publică” (un loc fiind pentru tineri deetnie romă şi două locuri pentru alte minorităţi naţionale), 10 locuri sunt laspecializarea „Poliţie de Frontieră – drept”, 103 locuri la specializarea „Jandarmi- ordine şi siguranţă publică” (3 dintre acestea fiind pentru cetăţeni românide etnie romă, 4 pentru alte minorităţi naţionale, iar alte 3 sunt alocate SPP)şi 50 de locuri la „Penitenciare”.

Facultatea de Pompieri scoate la concurs 55 de locuripentru bărbaţi, din care 10 pentru palestinieni şi 5 pentru cetăţeni dinRepublica Moldova, iar Facultatea de Arhivistică are 30 de locuri, dintre care 5cu taxă.

La Poliţie au fost înscrişi 1.594 de candidaţi (1.002băieţi şi 592 de fete), iar la Poliţia de Frontieră sunt 252 de concurenţi (191de băieţi şi 61 de fete). La Jandarmerie sunt 512 candidaţi înscrişi (450 de băieţişi 62 de fete), la Pompieri s-au înscris 129 de candidaţi, iar la Penitenciaresunt 166 de candidaţi (101 băieţi şi 65 de fete), potrivit site-ului instituţiei.

Candidaţii la Facultatea de Arhivistică au începutexamenul în 15 iulie şi îl vor încheia în 30 iulie. La Facultatea de Poliţie şila Facultatea de Pompieri, examenul a început duminică, 17 iulie, dar se va încheiala date diferite, 30 iulie şi, respectiv, 24 iulie. Aceştia susţin probeeliminatorii, respectiv testarea psihologică, examinarea medicală şiverificarea aptitudinilor fizice, urmate de probele de evaluare a cunoştinţelor.La sediul Academiei ajung doar dosarele candidaţilor declaraţi „Apt” din punctde vedere psihologic.

Rectorinterimar

Ministrul administraţiei şi internelor, Traian Igaş,spunea, în 24 martie, la instalarea în funcţie a noii conduceri a Academiei dePoliţie, că misiunea acesteia este de a reforma din temelie sistemul de învăţământîn domeniul ordinii şi siguranţei publice, pentru a putea pregăti la standardeeuropene poliţişti, jandarmi şi pompieri. „Vă cer să construiţi un sistem bazatpe performanţă, exigenţă şi disciplină, să eliminaţi din procesul de pregătirevechile obiceiuri care nu au dat rezultate”, a fost mesajul transmis atunci deministrul de interne. Comisarul-şef de poliţie Ioan Liviu Tăut a fost împuternicit,în martie, pentru o perioadă de şase luni, ca rector al Academiei de Poliţie „AlexandruIoan Cuza”, în locul lui Luca Iamandi. Tot atunci, Ştefan Prună a fost numit,pentru şase luni, în funcţia de decan al Facultăţii de Poliţie din cadrulAcademiei.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639253-04-27Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image