2017-01-24 05:09


ANI a sesizat Parchetul în privinţa Ecaterinei Andronescu, pentru conflict de interese

 |  17:33
ANI a sesizat Parchetul în privinţa Ecaterinei Andronescu, pentru conflict de interese
Agenţia Naţională de Integritate (ANI) susţine căsenatorul Ecaterina Andronescu s-a aflat în conflict de interese, deoarece înperioada în care a fost ministru al educaţiei în Guvernul Boc a fost şimanagerul unui proiect al UPB derulat cu fonduri UE şi a încasat aproape 40.000de lei. După exprimarea punctului de vedere de către persoana evaluată,inspectorul de integritate a considerat că sunt elemente în sensul încălcăriide către Ecaterina Andronescu a regimului juridic privind conflictul deinterese în materie administrativă,iarANI a sesizat Parchetul de pelângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Inspectorii ANI au sesizat Parchetulinstanţei supreme în cazul Ecaterinei Andronescu pentru conflict de interese,deoarece în timpul mandatului de ministru a fost şi manager în cadrul unuiproiect POSDRU, funcţie în baza căreia a încasat suma de aproape 40.000 de lei.Agenţia Naţională de Integritate s-a sesizat din oficiuîn 11 martie 2011, cu privire la nerespectarea de către EcaterinaAndronescu, rector al Universităţii Politehnica din Bucureşti, a regimuluijuridic al conflictului de interese.

Potrivit ANI, din2004, Andronescu exercită funcţia de rector şi ordonator de credite alUniversităţii Politehnica. În perioada 2000-2003 şi, respectiv, 2008-2009,mandatul de rector şi ordonator de credite al Universităţii din Bucureşti afost întrerupt pentru îndeplinirea demnităţii publice de ministru al educaţieişi cercetării, respectiv, al educaţiei, cercetării şi inovării. În prezent,Ecaterina Andronescu se află în exercitarea celui de-al patrulea mandatconsecutiv de parlamentar (1996-2008 - deputat şi 2008-prezent - senator).

Ecaterina Andronescu a fostinformată în data de 8 aprilie cu privire la declanşarea procedurii deevaluare, precum şi cu privire la drepturilesale de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sauinformaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unuipunct de vedere scris. Aceasta s-a prezentat în 27 mai la sediul ANI, unde aluat cunoştinţă de faptul că au fost identificate elemente în sensul existenţeiconflictului de interese, precum şi de informaţiile şi datele cuprinse îndosarul de evaluare şi a depus la dosarul cauzei punctul de vedere al persoaneievaluate.

Şi ministru, şimanager de proiect

Inspectorii ANIsusţin că în perioada 12.02.2009-30.09.2009, mandatul de rector şi ordonator decredite al Universităţii Politehnica din Bucureşti a fost întrerupt pentruîndeplinirea demnităţii publice de ministru al educaţiei, cercetării şi inovării.

În 8 septembrie2008, Andronescu a semnat Decizia nr. 302, prin care a fost desemnat manager alproiectului „Pregătirea competitivă a doctoranzilor în domenii prioritare alesocietăţii bazate pe cunoaştere”, funcţie în baza căreia a încasat,în perioada octombrie 2009-aprilie 2011, suma de 39.843 de lei, susţine ANI.

Potrivitinspectorilor de integritate, în perioada îndeplinirii funcţiei de ministru,Andronescu nu s-a suspendat din funcţia de manager de proiect.

În acestecondiţii, ANI susţine că Ecaterina Andronescu a încălcat regimul juridicprivind conflictul de interese în materie administrativă ca urmare a obţineriiunui beneficiu patrimonial şi a semnării documentelor din cadrul proiectului.

Demersuri pentruanularea contractelor

Contractul de finanţarePOSDRU datat 25.09.2008 a avut o finanţare iniţială nerambursabilă în valoarede 18.130.000 de lei, fiind încheiat între Ministerul Muncii, Familiei şiEgalităţii de Şanse, Direcţia Generală Autoritatea de Management pentruProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi UniversitateaPolitehnica din Bucureşti. Suma iniţială de finanţare a fost redusă printr-unact adiţional până la valoarea de 14.350.688,16 lei (fără TVA), reprezentând98% din valoarea eligibilă a proiectului, diferenţa de 2%, respectiv 292.871,19lei, având ca sursă de finanţare contribuţia beneficiarului, UniversitateaPolitehnica din Bucureşti.

Inspectorii deintegritate au făcut demersuri pentru anularea contractelor încheiate cuîncălcarea prevederilor legale privind conflictul de interese. Complementar,fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimuluijuridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea dinfuncţie, precum şi interdicţia de a mai ocupa o funcţie sau o demnitate publicăpe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, dupăcaz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivitreglementărilor aplicabile demnităţii şi funcţiei respective.

ANI a sesizatParchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la posibila săvârşirede către Ecaterina Andronescu a infracţiunii de conflict de interese.

Andronescu: „Amfost obligată să semnez proiectul”

Senatorul PSDEcaterina Andronescu spune, ca reacţia la acuzaţia ANI, că ar fi fost înincompatibilitate, că avea obligaţia legală să semneze proiectul de finanţarecu fonduri UE potrivit ghidului de informaţii şi că nu a încasat nici un leucât a fost ministru în urma calităţii de manager de proiect.

Andronescu aarătat că a depus proiectul de finanţare către AMPOSDRU în mai 2008, încalitatea de rector la Universitatea Politehnica din Bucureşti, deci înainte dea fi numită ministru, şi a susţinut că avea obligaţia să semneze proiectul. „Esteun proiect pe fonduri structurale, prin care circa 130 de doctoranzi aiUniversităţii Politehnica obţin timp de trei ani o bursă în valorea de 1.850 delei pe lună pentru elaborarea tezei de doctorat. Eu aveam obligaţia să semnezacest proiect pentru că, în conformitate cu ghidul de informaţii, proiectuleste asumat de reprezentantul legal al Universităţii. Numirea mea ca manager afost făcută de Biroul Senatului UPB, deci nu m-am autonumit în această funcţie”,a explicat ea la Realitatea TV.

Senatoarea PSD amai informat că proiectul a fost aprobat în septembrie 2008, deci înainte ca easă fie numită la minister, deci posibilitatea ca ea să fi influenţat deciziadin autoritatea de ministru nu există. „Pe toată perioada de la aprobareaproiectului şi până am ieşit din poziţia de ministru, nu am luat nici un leudin acest proiect. Repet: nici un leu. Eu pot să dovedesc cu documente, ANI poatăsă spună orice. Nu ştiu de ce spune lucrul acesta, dar vă daţi seama că numi-aş permite să fac o afirmaţie fără să pot să o dovedesc. Deci de laaprobarea proiectului, de la 1 octombrie 2008, şi până când am ieşit dinmandatul de ministru, nu am luat nici un leu”, a mai declarat Andronescu. Ea amai precizat că ANI nu s-a autosesizat,aşa cum se aratăîncomunicatul instituţiei, ci „a fost sesizată chiar de ministrul educaţiei, darnu asta este important”.

„Toate lucrurilepe care le-am spus eu le voi dovedi cu documente. Eu cred că nimeni nu este maipresus de lege, iar lucrurile pe care vi le-am spus reprezintă adevărul pe careeu pot să-l demonstrez cu acte”, a conchis Andronescu.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639249-08-12Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image