2019-02-20 19:43


Băsescu sugerează Senatului invalidarea alegerilor de la CSM, fluturând o decizie de respingere a candidaturii lui Dan Lupaşcu, nedefinitivă

 |  19:45
Băsescu sugerează Senatului invalidarea alegerilor de la CSM, fluturând o decizie de respingere a candidaturii lui Dan Lupaşcu, nedefinitivă

Preşedintele TraianBăsescu a încercat, ieri, să-şi manifeste interesul faţă de bunul mers al justiţieişi, implicit, faţă de soarta Consiliului Superior al Magistraturii, garantulindependenţei în justiţie, dar a făcut-o într-un mod nefericit.

TraianBăsescu a declarat, ieri, în timpul consultărilor politice de la PalatulCotroceni, că Senatul trebuie să ţină cont, la validarea membrilor CSM, de o deciziea Tribunalului Bucureşti, care a invalidat un al doilea mandat pentru unjudecător, arătând că este o problemă de credibilitate a CSM nerespectareacondiţiei unui singur mandat. El a făcut această declaraţie după ce a avertizatasupra faptului că "se prefigurează un eşec cel puţin parţial în cepriveşte Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV)", la care foartemulte ţări europene ţin, în "zona CSM" cantonându-se deja aprecierinegative. "În ce priveşte alegerile de la CSM, un judecător deja a fostinvalidat de Tribunalul Bucureşti şi mâine se pune problema validării înSenat", a adăugat preşedintele Băsescu. Acesta a subliniat că "vadepinde mâine de Senat". "Cred că trebuie luată hotărâreaTribunalului Bucureşti care invalidează un al doilea mandat pentru un judecătorşi respectată", a mai spus şeful statului.

Juridic, sentinţa nuare efect în acest moment

DeciziaTribunalului Bucureşti menţionată de Traian Băsescu este referitoare lamandatul judecătorului Dan Lupaşcu, contestat în instanţă de fostul preşedinteal Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România (UNJR) Dana Gârbovan. Ceea cenu ştie Traian Băsescu este că decizia de vineri a Tribunalului Bucureşti deinvalidare a mandatului lui Dan Lupaşcu nu este definitivă, fiind deja atacatăcu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Dacă decizia va rămânedefinitivă în acest sens, atunci întregul proces electoral pentru funcţia demembru CSM la nivelul curţilor de apel din ţară va fi reluat. În acest moment,sentinţa, în forma actuală, adică nedefinitivă, nu are nici un efect asupracandidaturii lui Dan Lupaşcu şi, implicit, a procesului electoral. La alegerilede pe 1 noiembrie, din partea curţilor de apel pentru CSM au fost aleşijudecătorii Dan Lupaşcu (cu 461 voturi), Alexandru Şerban (cu 383) şi HoratiusDumbravă (cu 313). Dana Gârbovan, judecătoare la Curtea de Apel Cluj, a pierdutaceste alegeri, clasându-se pe locul 6 cu 207 voturi.

TraianBăsescu nu a făcut, ieri, decât să încerce, prin fluturarea hotărâriiTribunalului Bucureşti, chiar şi nedefinitivă, influenţarea deciziilor ceurmează a fi luate în Senat, unde, legal şi procedural, ar putea fi invalidatealegerile.

Fără răspunsurileCNSAS

CSMa comunicat, ieri, Senatului, pentru validare, lista viitorilor săi membri,care urmează a fi audiaţi, astăzi, de Comisia juridică a acestei Camere aParlamentului. CSM a decis, în 25 noiembrie, să ceară Consiliului Naţionalpentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) să verifice judecătorii şiprocurorii aleşi de adunările generale ale magistraţilor în viitorul CSM. Termenul-limităpentru înaintarea rezultatelor votului către Biroul Permanent al Senatului, învederea validării membrilor aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii,este 15 decembrie, dată până la care CSM trebuie să primească răspunsurile dela CNSAS. Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii nu acomunicat însă rezultatele, dar acestfapt nu împiedică derularea în continuare a procedurii.

Înurma scrutinului pentru alegerile CSM din 1 noiembrie au fost aleşi candidaţidin partea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie: judecător Lidia Bărbulescu -69 voturi, judecător Mircea Bucurel Aron - 62 voturi. Judecătorii aleşi dinpartea curţilor de apel sunt: judecător Dan Lupaşcu - 461 voturi; judecătorAlexandru Şerban - 383 voturi; judecător Nicolae Horaţius Dumbravă - 313voturi, iar din partea tribunalelor: judecător Adrian Toni Neacşu - 331 voturi.Din partea judecătoriilor au fost aleşi, după al doilea tur de scrutin din 5noiembrie, Marius Tudose Badea de la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - 1.144voturi şi Cristi Vasilică Danileţ de la Judecătoria Oradea - 941. Din primultur a fost ales din partea Parchetelor de pe lângă curţile de apel procurorulGeorge Bălan - 90 voturi; din partea Parchetelor de pe lângă tribunaleprocurorul Oana Schmidt Haineală - 153, iar din partea Parchetelor de pe lângăjudecătorii - procuror Dan Nicolae Chiujdea - 607 voturi.

Replică. CSM: „Nici o autoritatepublică nu are căderea de a sugera soluţii de urmat, cât timp se derulează oprocedură legală”

Consiliul Superior al Magistraturii nu a ezitat, ieri,să-i dea replica preşedintelui României. Într-un comunicat de presă, CSM aexplicat caracterul imparţial al alegerilor viitorilor membri.

Maimult, referindu-se la sugestia lui Traian Băsescu pentru ca Senatul săinvalideze alegerile, din cauza deciziei, nedefinitive, a Tribunalului Bucureştide a respinge mandatul judecătorului Dan Lupaşcu, CSM a precizat că „nici o autoritate publică nu are căderea de a sugera soluţii de urmat,cât timp se derulează o procedură legală, indiferent în faţa căreia dintreputerile statului aceasta se desfăşoară”.

„Consiliul Superior al Magistraturii îşi manifestăconvingerea că, şi în continuare, principiul legalităţii este singurul repercare guvernează instituţiile statului şi nu afirmaţiile publice care depăşescspaţiul declaraţiei politice. Judecătorii şi procurorii şi-au exprimat prin votopţiunea electorală şi au dat girul lor candidaţilor care au întrunit cele maimulte voturi. Candidatura pentru funcţia de membru al Consiliului Superior alMagistraturii a fost validată/invalidatăde către filtrele independente de CSM, prevăzute de lege: Comitetele ElectoraleLocale şi Comitetul Electoral Permanent. Însuşi Plenul Consiliului Superior alMagistraturii a avut atribuţii pe care le-a exercitat cu simţul răspunderii şial legalităţii. Doar hotărârile judecătoreşti irevocabile au putere de lege.Nici o autoritate publică nu are căderea de a sugera soluţii de urmat, cât timpse derulează o procedură legală, indiferent în faţa căreia dintre puterilestatului aceasta se desfăşoară. Principiul separării puterii în stat obligăautorităţile statului să manifeste echidistanţă în aplicarea legii şi oricăruireprezentant al statului să se abţină de la declaraţii politice care depăşescsfera autorităţii cu care au fost învestiţi. Sub alt aspect, Consiliul Superioral Magistraturii a manifestat totală transparenţă în ceea ce priveşteprogresele realizate şi raportate Comisiei Europene, publicând pe propriapagină de internet documentul de bază care enunţă paşii parcurşi de la ultimulraport de ţară. Actualul CSM pare că îndeplineşte pentru mediul politic maimult rol de exprimare a frustrărilor şi eşecurilor politice, fapt caredemonstrează că este, într-adevăr, un pilon independent al democraţiei”.

Cătălin Predoiu: CSM esteresponsabil pentru alegerea membrilor

Ministruljustiţiei, Cătălin Predoiu, a declarat, ieri, că instituţia pe care o conduce arămas într-o poziţie "de neutralitate şi de rezervă" faţă desubiectul referitor la un al doilea mandat pentru membrii CSM. "În acelaşitimp, subliniind permanent ceea ce ni s-a transmis prin raportul de ţară,procesul de transfer al atribuţiilor şi puterilor de la vechiul CSM la noul CSMtrebuie să se desfăşoare în acord cu legea şi să conducă la o tranziţie normalăa acestor atribuţii. Cu alte cuvinte, indiferent care ar fi situaţia rezultată,în opinia mea, întreaga responsabilitate aparţine CSM, care a avut în mânăîntregul proces, l-a condus şi nu a fost perturbat în nici un fel de cătreExecutiv", a spus ministrul.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638952-02-02

Mai multe imagini:
Băsescu sugerează Senatului invalidarea alegerilor de la CSM, fluturând o decizie de respingere a candidaturii lui Dan Lupaşcu, nedefinitivă
zoom
Băsescu sugerează Senatului invalidarea alegerilor de la CSM, fluturând o decizie de respingere a candidaturii lui Dan Lupaşcu, nedefinitivă
zoom
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri
STARBAG
loading...