2017-01-17 06:50

EVENIMENT


Candidaţii pentru Înalta Curte vor da examen scris şi interviu. CSM propune o comisie specială pentru evaluarea judecătorilor

 |  20:15
Candidaţii pentru Înalta Curte vor da examen scris şi interviu. CSM propune o comisie specială pentru evaluarea judecătorilor

ConsiliulSuperior al Magistraturii propune caevaluarea şi verificarea profesională a magistraţilor care candidează pentruÎnalta Curte de Casaţie şi Justiţie să fie făcută de către o comisie deevaluare, formată din judecători şi profesori de drept, care ar urma să ia încalcul verificările prealabile, nota de la proba scrisă şi nota de la interviu.

Potrivitproiectului, verificarea candidaţilor pentru un post de judecător la instanţasupremă va fi făcută de o comisie de evaluare şi verificare. Comisia ar urma săfienumită pentru fiecare sesiune de promovare la ÎCCJ, prin deciziaplenului CSM, şi este formată din patru profesori de drept şipatrujudecători, iarla lucrările acesteia ar urma să participe şi unpsiholog. Cei patru profesori de drept,care predau discipline diferite, pentru a se respecta principiul specializăriijudecătorului,trebuie să fierecomandaţi de facultăţile de drept dela Universitatea din Bucureşti, de la Universitatea „Babeş Bloyai“ din Cluj-Napoca,de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi şi de la Universitatea „LucianBlaga“ din Sibiu, potrivit propunerii CSM.De asemenea, din comisie vor face parte şi patru judecători recomandaţide instanţa supremă, de preferinţă preşedinţii de secţie, sau de către curţilede apel. Judecătorii care urmează să facă parte din comisii trebuie să fierecunoscuţi ca buni profesionişti şi integri.

Examen cala facultate

Comisiade evaluare ar urma să îşi desfăşoare activitatea conform Ghidului privindselecţia candidaţilor pentru funcţia de judecător la ÎCCJ şi conformRegulamentului adoptat de plen, privind procedura evaluării şi verificăriiprofesionale în aplicarea Ghidului. Înceea ce priveşte evaluarea candidaţilor, Consiliul propune ca aceasta să sefacă în termen de 20 de zile de la numirea comisiei, prin acordarea unuipunctaj de până la 90 de puncte.Candidaţii vor putea obţine de la 0 la 30 de puncte ca urmare averificării prealabile a comisiei şi Inspecţiei Judiciare, pentru fiecarecandidat în parte. Verificarea prealabilăconstă în analizaînscrisurilorrelevante depuse de candidat, opinia colegiului de conducere a instanţei deunde provine acesta, raportul consultativ al ÎCCJ sau orice alte acte depuse,inclusiv înscrisuri din dosarul profesional al magistratului. De asemenea, candidaţii pentru ÎCCJ vor da oprobă scrisă, care vizează verificarea cunoştinţelor din domeniul secţiei ÎCCJpentru care candidează magistratul, dar şi din practica instanţei supreme, aCCR, a CEDO şi CJUE. Proba scrisă are alocate un maxim de 30 de puncte dinpunctajul final.

CSM vreasă evite subiectivismul

În urmaevaluării tuturor candidaţilor, comisia va întocmi, în funcţie de punctajulfiecărui candidat, o recomandare motivată, ce va conţine pe lângă punctajşi o argumentare finală privind recomandarea pozitivă sau negativă, care va fiînaintată Secţiei de judecători a CSM.În motivarea propunerilor sale, CSM arată că actuala modalitate depromovare la instanţa supremăa născut multe controverse. Totodată, se aratăîn documentul citat, trebuie pornit de la prezumţia că, deşi CSM este cel carenumeşte judecătorii laÎnalta Curte, astanu înseamnă că membrii săisunt cei mai în măsură să evalueze profesionalismul candidaţilor. Totodată, searată în motivare,procesul de promovare la ÎCCJpresupune în primulrând o obiectivitate care nu întotdeauna s-a dovedit a fi apanajul celui carenumeşte, fiind de dorit ca acela care-i evaluează profesional pe candidaţi sănu fie implicat în numirea lor, tocmai pentru a evita pe de o parte lipsa deprofesionalism şi pe de altă parte subiectivismul atât de negativ clamat înultimii ani de către judecători. De asemenea, o altă modificare propusă de CSMeste ca, în afară de înscrisurile considerate relevante, dosarul candidaţilorsă conţină şi opinia motivată a secţiei şi a colegiului de conducere ale curţiide apel sau tribunalului de la care aceşia provin, opinia urmând să conţinăelemente privind profesionalismul, percepţia pe care colegii o au asupra lor,personalitatea acestora, precum şi un raport al inspecţiei judiciare privindîndeplinirea condiţiilor de bună reputaţie.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639234-06-20Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image