2017-01-22 20:34


Cathedral Plaza, intabulată şi vândută ilegal. Agenţia de Cadastru Imobiliar verifică modul în care gigantul de lângă Arhiepiscopia Romano-Catolică a fost înregistrat

 |  19:10
Cathedral Plaza, intabulată şi vândută ilegal. Agenţia de Cadastru Imobiliar verifică modul în care gigantul de lângă Arhiepiscopia Romano-Catolică a fost înregistrat
Gigantulconstruit lângă peretele Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Capitală trebuiedemolat, după ce Curtea de Apel Suceava a dat, luni, o hotărâre prin care eramenţinută o decizie de sistare a construcţiei Cathedral Plaza. Mai mult, separe că intabularea imobilului s-a făcut cu încălcarea legii, iar Agenţia Naţională de Cadastru şiPublicitate Imobiliară a demarat un control intern. Surse din cadrul Oficiuluide Cadastru Bucureşti ne-au delcarat că verificările se vor face subsuspiciunea de corupţie ce planează asupra funcţionarilor care au permis intabulareaşi, implicit, vânzarea clădirii.

Curteade Apel Suceava a respins, luni, contestaţia în anulare formulată de MilleniumBuilding în procesul cu Arhiepiscopia Romano-Catolică din Bucureşti (ARCB),astfel că rămâne în vigoare decizia prin care a fost sistată construcţiaCathedral Plaza. Astfel, Curtea de Apel Suceava menţinedecizia Tribunalului Dâmboviţa, care sistase construcţia Cathedral Plazaîntrucât lipseau autorizaţiile legale. Decizia TribunaluluiDâmboviţa fusese contestată la Curtea de Apel din Ploieşti, care a hotărât înfavoarea dezvoltatorilor imobiliari, iar apoi ARCB şi Primăria Capitalei auformulat o cerere de revizuire care a fost admisă de Curtea de Apel Suceava. Faţăde această decizie a Curţii de Apel Suceava, Millenium Building a formulat ocontestaţie în anulare. Curtea de Apel Suceava s-a pronunţat, luni, faţă deaceastă contestaţie în anulare, care a fost respinsă ca nefondată, iar înaceste condiţii rămâne în vigoare decizia anterioară a Curţii de Apel Suceava.

Răsturnăride situaţie în instanţe

În3 noiembrie 2010, Curtea de Apel Suceava a admis cererea Primăriei Capitalei şia Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti (ARCB) de revizuire a cazuluiprivind validarea autorizaţiei de construcţie a clădirii Cathedral Plaza. Astfel,prin decizia nr. 1989 din 3 noiembrie a Curţii de Apel Suceava a fost schimbatăîn totalitate sentinţa pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti, anulându-seastfel autorizaţia de construcţie la clădirea Cathedral Plaza. ReprezentanţiiMillennium Building Development au contestat sentinţa Curţii de Apel Suceavaprivind revizuirea cazului Cathedral Plaza, anunţând că intenţionează sărecupereze în instanţă daunele de peste 22 de milioane de euro. Contestaţia afost depusă la instanţă în 15 noiembrie 2010.

MillenniumBuilding Development a calificat decizia Curţii de Apel Suceava privindrevizuirea cazului Cathedral Plaza drept tardivă şi fără efecte directe asupraproiectului imobiliar, clădirea fiind deja finalizată la acea dată.

În25 noiembrie, Curtea de Apel Suceava a respins ca nefondată cererea MillenniumBuilding Development SRL (MBD) de suspendare provizorie a executării decizieidin 3 noiembrie, când a admis revizuirea cauzei în dosarul Cathedral Plaza.

Dosarulde revizuire în cazul "Cathedral Plaza" a ajuns la Curtea de ApelSuceava după ce instanţa supremă a admis, în 11 februarie 2010, cererea ARCB destrămutare a cauzei aflate pe rolul Curţii de Apel Ploieşti. Prin cererea derevizuire, ARCB solicita retractarea Deciziei 1025/2009 pronunţată de Curtea deApel Ploieşti şi rejudecarea recursului prin care autorizaţia de construirepentru clădirea Cathedral Plaza a fost declarată ca fiind legală.

În25 iunie 2009, Curtea de Apel Ploieşti dăduse câştig de cauză firmei MillenniumBuilding Development, constructorul clădirii de birouri Cathedral Plaza situateîn imediata vecinătate a Catedralei Sfântul Iosif din Capitală, reprezentanţiicompaniei solicitând Arhiepiscopiei să-şi asume rezultatul propriului demers. Curteade Apel Ploieşti a admis atunci recursurile declarate de primarul sectorului 1din Capitală şi firma Millennium Building Development împotriva decizieiTribunalului Dâmboviţa, care anulase autorizaţia de construcţie a complexuluide birouri Cathedral Plaza. După decizia Curţii de Apel, ArhiepiscopiaRomano-Catolică Bucureşti a făcut o cerere de revizuire la instanţa dinPloieşti.

Înluna septembrie 2009, reprezentanţii Millennium Building Development precizaucă Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti a creat companiei prejudicii deaproximativ 20 de milioane de euro. Millennium Building Development SRL şiprimarul sectorului 1, Andrei Chiliman, au înaintat Curţii de Apel Suceava maimulte acţiuni privind construcţia Cathedral Plaza.

Procedurinerespectate

Cazula intrat şi în atenţia Agenţiei Naţionale de Cadastru şi PublicitateImobiliară care s-a autosesizat şi a dispus verificări la Oficiul de Cadastruşi Publicitate Imobiliară Bucureşti (OPCIB) în vederea stabilirii legalităţiiînscrierii în cartea funciară a Cathedral Plaza. Asta după ce dezvoltatoriiimobiliari care au ridicat clădirea au anunţat că aceasta a fost intabulată şivândută încă de acum două luni.

Potrivit legii,pentru ca o construcţie să fie vândută trebuie mai întâi intabulată la oficiilede cadastru. Aici procedura nu poate fi îndeplinită decât dacă la dosar există,printre altele, un extras de carte funciară, care se eliberează de către instanţape raza căreia se află imobilul. Documentul obţinut de la judecător poate aveamenţiunea, dacă este cazul, că bunul ce urmează a fi vândut nu este liber desarcini, având pe rol un litigiu. În acest caz, funcţionarii de la Cadastrunu-l pot intabula decât dacă încalcă legea. În acest sens a fost demaratcontrolul intern la OPCIB, iar sursele noastre ne-au precizat că verificărilese vor face sub bănuiala că procedura a fost efectuată prin acte de corupţie.

Povesteîncepută în vremea primarului Băsescu

Potrivit unuiraport al comisiei parlamentare care a anchetat cazul, terenul pe care s-a făcut construcţia a fost dobândit de firma Millennium Building DevelopmentSRL (la momentul tranzacţiei firma purta denumirea de Negulici Construct SRL),prin contractele de vanzare-cumpărare nr. 145/16.01.1998, suprafaţa de teren1.122,59 mp, vânzători fiind Mihai Nicolae Diamandescu şi Maria Olga Teresa Iovănescu, şi nr. 459/16.01.1998, suprafaţa de teren 700mp, vânzătorii fiind Aslan Corina şi Leonardi Anastasiade Anca Rodica Verginia.Diferenţa de 186 mp a fost obţinută în două etape, prin contractul deconcesiune nr. 675/24.09.2002 încheiat între Primăria Municipiului Bucureşti, condusă de Traian Băsescu, şi firma Millennium Building Development, a unei suprafeţe de 70 mp,şi prin contractul de concesiune nr. 1887/8.12.2005 încheiat între PMB, pe vremea lui Adriean Videanu, a unei suprafeţe de116 mp. Firma beneficiară, MillenniumBuilding Development, a încheiat, în anul 2004, un contract de proiectare cu firmaWestfourth Architecture SA, al cărei reprezentant era inginerul EmanuelNecula. Pe lângă partea de proiectare, aceştia mai încheie şi un contract de"project management" şi "consulting management". La rândulsău, SC Westfourth Architecture SA se asociază pentru partea de rezistenţă aclădirii cu firma românească SC Popp & Asociaţii SRL. Construcţia a fost realizată de SC Bog'Art SRL.

Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti, prinreprezentantul acesteia, Monseniorul IoanRobu, îşi dă acordul pentru realizarea proiectului acestei clădiri de birouri,Cathedral Plaza, în anul 1999, luna noiembrie, act interpretat ca unconsimţământ de vecinătate. În aprilie 2001, face o solicitare către SC MillenniumBuilding Development SRL pentru birouri, sală de conferinţe şi expoziţie încadrul noii clădiri precum şi locuri de parcare. În iulie 2001, Arhiepiscopiatrimite o adresă către SC Millennium Building Development SRL, prin care îiinformează pe aceştia că îşi retrage acordul dat anterior, motivând că existătemerea că biserica ar avea de suferit ca şi structura în urma construcţiei ceurma a fi începută. De aici a urmat periplul juridic încheiat luni la Curteade Apel Suceava.

Resemnareadezvoltatorului. Imobilula fost deja intabulat. Procesul care nu ne-a interesat a fost mai degrabă oambiţie a Arhiepiscopiei

CathedralPlaza a fost vândută în mai 2011 unui fond de investiţii britanic, pentru 70milioane de euro, au spus reprezentanţii Millennium Building Development,precizând că decizia de luni a Curţii de Apel Suceava este tardivă, la fel caşi cea dată în noiembrie 2010 şi nu afectează constructorul.

MillenniumBuilding Development, constructorul Cathedral Plaza, consideră că sentinţa deluni a Curţii de Apel Suceava esta tardivă, deoarece aceasta a fost intabulatăşi a intrat în circuitul civil. „Nu aveam mari speranţe că judecătorii Curţiide Apel Suceava - secţia Contencios-Administrativ vor lua o decizie care săducă la tragerea răspunderii asupra colegilor lor de secţie. Decizia de astăzia Curţii de Apel Suceava nu ne afectează concret, însă ne pare rău că nu s-aputut face dreptate în România”, arată Millennium Building Development într-uncomunicat de presă. De asemenea, Millennium Building Development precizează căverdictul judecătorilor de la Suceava nu afectează constructorul, având învedere că acesta a vândut Cathedral Plaza, în mai 2011, unui fond de investiţiibritanic. „Construcţia este intabulată şi a intrat în circuitul civil, astfelîncât şi această hotărâre a Curţii de Apel Suceava este una tardivă, la fel cumera şi cea dată în noiembrie 2010. În plus, reamintim că un fond de investiţiibritanic a cumpărat clădirea Cathedral Plaza, cu suma de 70 de milioane de euro”,a declarat constructorul Cathedral Plaza, Millennium Building Development.

ReprezentanţiiWillbrook International confirmă că imobilul a fost deja vândut şi chiarparţial închiriat de noul proprietar, clienţii începând deja să se mute. Clădireaa fost deja intabulată, astfel că pentru noi acest proces nu a prezentatinteres. A fost, probabil, mai degrabă o ambiţie a Arhiepiscopiei, pe noi nune-a interesat acest proces din moment ce imobilul a fost intabulat,primindu-şi, practic, certificatul de naştere", a declarat, luni seară,pentru Mediafax, Daiana Voicu, director al dezvoltatorului imobiliar WillbrookInternational. "Clienţii au început deja pregătirile pentru mutare.Imobilul este gata, este racordat la utilităţi, se fac ultimele finisaje şiurmează cât de curând să fie inaugurat. Noi nu dorim să luăm în considerareaceastă decizie judecătorească, pentru noi fiind, după cum v-am spus,tardivă", a conchis Daiana Voicu. (AndreiTudor)


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639253-02-05

Mai multe imagini:
Cathedral Plaza, intabulată şi vândută ilegal. Agenţia de Cadastru Imobiliar verifică modul în care gigantul de lângă Arhiepiscopia Romano-Catolică a fost înregistrat
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

TEODOR
14 Iul 2011

. Noi nu dorim s? lu?m în considerare aceast? decizie judec?toreasc?, pentru noi fiind, dup? cum v-am spus, tardiv?", a conchis Daiana Voicu Sa-mi "traduca" si mie cineva aceste cuvinte!Respectarea legii este o chestie facultativa,e un capriciu sau ceva in acest gen? E o poveste tare incurcata si nu inteleg de ce Sorin Oprescu si actualul consiliu general trebuie sa scoata castanele din foc!

Adauga un comentariu

Random image