2019-01-16 18:31


CCR – asul din mânecă. Băsescu speră că judecătorii constituţionali vor invalida noul CSM, ca ultimă şansă în războiul pe care îl are cu justiţia

 |  18:41
CCR – asul din mânecă. Băsescu speră că judecătorii constituţionali vor invalida noul CSM, ca ultimă şansă în războiul pe care îl are cu justiţia

PreşedinteleTraian Băsescu pare a trage mari speranţe pentru câştigarea luptei cu noulConsiliul Superior al Magistraturii, arbitrată acum de Curtea Constituţională.El pare a întrezări o decizie de invalidare, în 19 ianuarie, la CCR, a listei cuviitorii membri ai CSM, aprobată de Senat. Băsescu a cerut, astfel, ieri, la şedinţaCSM, amânarea alegerii preşedintelui şi a vicepreşedintelui până pe 20ianuarie, după pronunţarea Curţii Constituţionale.

TraianBăsescu a reiterat faptul că evaluarea externă "a celor care vor întocmiRaportul de ţară pe justiţie va fi că noul CSM va fi lipsit de credibilitate,ca urmare a modului în care au avut loc alegerile". Preşedintele a spus căare "o rugăminte", arătând că, aşa cum el aşteaptă deciziile CurţiiConstituţionale înainte de promulgarea legilor, ar trebui şi CSM să aşteptedecizia CC privind contestaţia hotărârii Senatului de validare a membrilornoului Consiliu, care ar trebui să-şi înceapă activitatea din 14 ianuarie. Băsescuşi-a motivat solicitarea prin aceea că soluţia judecătorilor constituţionali arputea avea ca efect "o hotărâre care să valideze constituţionalitatea,legalitatea şi consolidarea CSM, iar o hotărâre de invalidare a hotărâriiSenatului va împinge spre reluarea alegerilor".

Schimbde replici cu Lupaşcu

JudecătoulDan Lupaşcu a intervenit, întrebând dacă aşteptarea deciziei CC ar aduce unplus de credibilitate pentru viitorul CSM. În acest context, Traian Băsescu areamintit decizia Tribunalului Bucureşti, atacabilă cu recurs, prin care s-aadmis o contestaţie a candidaturii lui Dan Lupaşcu, ales în noul CSM. Băsescu aspus că nu ştie cum să abordeze chestiunea, iar Lupaşcu i-a indicat "să seuite în Constituţie". Traian Băsescu a trecut apoi la chestiunea"mandatului incomplet", respectiv că trei membri ai CSM au decontinuat în umătoarele şase luni restul de mandat. Concret, judecătoarea Ana Lăbuşşi procurorii Graţiana Isac şi Bogdan Licu, fiind aleşi mai târziu în CSM, caurmare a modificărilor legislative după 2004, îşi încheie mai târziu mandatulde şase ani de membri ai Consiliului.

„Faceţicum vreţi”

PreşedinteleÎnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Livia Stanciu, a intervenit, spunând căse ridică problema dacă există temei legal de suspendare a procedurii de numirea preşedintelui şi vicepreşedintelui CSM, până la pronunţarea deciziei CurţiiConstituţionale. "Cred că există. La fel cum eu nu pot pomulga o lege careeste contestată la Curtea Constituţională", a replicat Băsescu, adăugândcă, "chiar dacă politizează", hotărârea Senatului privind validarealistei noilor membri ai Consiliului este supusă controlului constituţional. JudecătoareaLivia Stanciu a insistat, susţinând că Legea 317 impune convocarea noului CSMşi alegerea noii conduceri, iar procedura de contestare la CC nu duce lasupendarea demersului legal. "Faceţi cum vreţi!", a spus Băsescu,însă Livia Stanciu i-a pus în vedere că fac aşa cum zice legea. "Am făcutdoar o sugestie. Ştiu că de regulă o sugestie nu poate fi luată în consideraţiedacă nu are temei legal", a mai spus Băsescu, iar preşedintele instanţeisupreme şi-a întărit afirmaţia, spunând că "legea este deasupra tuturor.Deasupra judecătorilor Curţii Constituţionale, ai Înaltei Curţi de Casaţie şiJustiţie".

Vreaautonomia inspecţiei judiciare

Pede altă parte, Traian Băsescu a propus modificarea Legii de funcţionare a CSM,în vederea asigurării unei autonomii totale a inspecţiei judiciare. "Politiculnu mai poate privi la nesfârşit cum, din cauza mersului Justiţiei, totuşirămânem într-o zonă extrem de neplăcută, de ţară supravegheată, de ţară pusăsub semnul întrebării din punctul de vedere al capacităţii de a asigura oJustiţie la nivel european. Nu vreau să spun că avem nici cea mai mică intenţiede a pune justiţia sub control, pentru că nu ne permite Constituţia. În schimb,cred că trebuie să analizăm Legea de funcţionare a CSM, lăsându-l practicstăpânul justiţiei, dar să vedem ce trebuie făcut, ce trebuie schimbat în Legeade funcţionare a CSM pentru ca lucrurile să se îndrepte pe un făgaş care săcredibilize justiţia", a declarat Traian Băsescu. El a adăugat că nu ştieexact ce trebuie modificat în această lege. "Sunt variante şi variante.Una este o autonomie totală de CSM a inspecţiei. Să găsim o formulă deselectare a inspectorilor, de subordonare către nimeni a inspectorilor. La felcum CSM nu este subordonat nimănui, de ce ar fi inspecţia? (...) Cred că aicieste una din zonele pe care trebuie să le analizăm foarte serios în cel maiscurt timp şi să luăm decizii", a mai spus şeful statului.

Politicade resurse umane a eşuat

Referindu-sela politica de resurse umane, preşedintele a spus că aceasta a eşuat, că "piramidaeste inversată în justiţie", că transparenţa promovării la ÎCCJ trebuiesporită, iar poziţia CSM privind Legea micii reforme blochează aplicareaacesteia.

Ela menţionat că strategia de resurse umane a fost stabilită în CSM în 2008, la oşedinţă la care a participat şi el, însă redistribuirea nu a avut loc.

Înceea ce priveşte transparenţa promovării la ÎCCJ, şeful statului a spus că este"un murmur" din instanţe, dar şi din exterior, de la cei careevaluează, şi a susţinut că trebuie găsite modalităţi de promovare maitransparentă. Preşedintele a făcut referire şi la "o problemă extrem dedelicată", apreciind că poziţia CSM privind Legea micii reforme blocheazăaplicarea acesteia şi că CSM ar trebui să renunţe la standarul privind volumuloptim de activitate. Traian Băsescu a acuzat Consiliul şi de faptul căblochează modificarea Legii răspunderii magistraţilor (Legea 330/2004) şi acerut reevaluarea poziţiei CSM.

''Ohotărâre de invalidare a hotărârii Senatului va împinge spre reluareaalegerilor''TraianBăsescu,preşedinteleRomâniei.

Aprecierileministrului justiţiei.Predoiu:Principalul merit al CSM este că a asigurat stabilitate în sistemul judiciar

Ministruljustiţiei, Cătălin Predoiu, a declarat, după prezentarea bilanţului activităţiiConsiliului Superior al Magistraturii pe anul 2010, că principalul merit al CSMîn anul care s-a încheiat a fost că a asigurat stabilitate în sistemul judiciarşi funcţionarea lui în condiţii dificile.

CătălinPredoiu a declarat că este de părere că sistemul judiciar românesc, "chiardacă suferă de anumite vulnerabilităţi", reuşeşte să îşi facă datoria faţăde societate. Totodată, ministrul le-a mulţumit membrilor CSM şi asociaţiilorprofesionale ale magistraţilor pentru modul în care au colaborat cuMJpentru promovarea şi adoptarea proiectului Legii micii reforme. "Apreciezcă acest proiect este cea mai notabilă reuşită în justiţie în anul 2010. Vreausă repet faptul că este un succes interinstituţional, nu este vorba doar de unproiect al Ministerului Justiţiei, s-a discutat pe parcurs, s-a colaborat cuCSM, cu Înalta Curte, foarte strâns, chiar din prima fază, cu asociaţiile, înpartea a doua a anului", a adăugat Predoiu.

Pede altă parte, Cătălin Predoiu şi-a exprimat regretul că ministerul şi CSM nuau reuşit să ajungă la un acordîn privinţaproiectuluilegiirăspunderii magistratului şi în privinţa programului volumului optimde activitate. De asemenea, ministrul a vorbit şi despre rezultatele slabe aleexamenului de admitere la INM din 2010, amintind şi că ministerul a înaintat unproiect de lege în Parlament, pentru ca în 2010 să poată fi organizat unconcurs în plus.

Înceea ce priveşte alegerile pentru CSM, Predoiu a afirmat că MinisterulJustiţiei îşi menţine poziţia neutră, "dar nuanţând cu privire lasubiectul constituirii noului CSM, pentru că nu cred că putem să rezolvămproblema de credibilitate dacă nu aşteptăm pronunţarea Curţii Constituţionale,indiferent ce verdict ar da această Curte". "Nu doresc să intru pefondul problemelor, nu doresc să subiectivizăm această chestiune, dar trebuiesă avem aici în vedere interesul mai larg. Iar interesul larg care ţine chiarde poziţia României faţă de CE este de a clarifica acest aspect în raportulintermediar din februarie, ori nu cred că îl putem clarifica, dacă nu aşteptămşi decizia Curţii Constituţionale", a mai spus ministrul.(Andrei Tudor)


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639233-11-12
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


SOCRATES
05 Ian 2011

la sectia pentru procurori este inspector proc. CIZMARU DUMITRU zis sorin- unul din betivii fruntasi al PICCJ. in plus,trebuie retinut un aspect: "corb la corb,nu-si scoate ochii"..ca atare vom avea in continuare 99% "magistrati" cu calificative de FB. sincere condoleante~!
Random imageUltimele stiri

loading...