2017-01-17 23:14

EVENIMENT


Codul Muncii, ultima variantă. Boc a desfiinţat contractul colectiv unic la nivel naţional

 |  18:26
Codul Muncii, ultima variantă. Boc a desfiinţat contractul colectiv unic la nivel naţional
Toate prevederile referitoare la contractul colectiv demuncă unic la nivel naţional sunt abrogate în ultima formă a proiectuluiCodului Muncii, care urmează să fie discutat, vineri, de premierul Emil Boc şiministrul Muncii cu sindicatele, informează Mediafax.

Astfel, în ultima variantă a proiectului Codului Munciiau fost abrogate toate articolele de la 238 la 247, care fac referire lacontractele colective de muncă. În textul anterior de modificare a CoduluiMuncii erau abrogate doar articolele 239, 241 şi 247. Articolul 238 din CodulMuncii în vigoare prevede că drepturile salariaţilor din contracteleindividuale nu pot fi inferioare celor stabilite prin contractele colective demuncă. "Contractele individuale de muncă nu pot conţine clauze care săstabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractelecolective de muncă. La încheierea contractului colectiv de muncă prevederilelegale referitoare la drepturile salariaţilor au un caracter minimal",potrivit articolului 238.

Şi articolul 239, care stabileşte că prevederilecontractului colectiv de muncă produc efecte pentru toţi salariaţii, indiferentde data angajării sau de afilierea lor la o organizaţie sindicală, este abrogatîn proiectul Codului Muncii.

Contractele colective de muncă se pot încheia la nivelulangajatorilor, al ramurilor de activitate şi la nivel naţional. Contractelecolective de muncă se pot încheia şi la nivelul unor grupuri de angajatori,denumite în continuare grupuri de angajatori, prevede articolul 240 din CodulMuncii în vigoare.

"Clauzele contractelor colective de muncă producefecte pentru toţi salariaţii angajatorului, în cazul contractelor colective demuncă încheiate la acest nivel, pentru toţi salariaţii încadraţi la angajatoriicare fac parte din grupul de angajatori pentru care s-a încheiat contractulcolectiv de muncă la acest nivel, pentru toţi salariaţii încadraţi la toţiangajatorii din ramura de activitate pentru care s-a încheiat contractulcolectiv de muncă la acest nivel, pentru toţi salariaţii încadraţi la toţiangajatorii din ţară, în cazul contractului colectiv de muncă la nivelnaţional. La fiecare dintre nivelurile prevăzute la art. 240 se încheie un singurcontract colectiv de muncă", potrivit articolului 241.

Totodată, în ultima variantă a proiectului Codului Munciieste abrogat şi articolul 242, care prevede că un contract colectiv de muncă seîncheie pe o perioadă determinată, ce nu poate fi mai mică de 12 luni, sau pedurata unei lucrări determinate.

De asemenea, potrivit articolului 243, executareacontractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi, neîndeplinireaobligaţiilor asumate prin contractul colectiv de muncă atrage răspundereapărţilor care se fac vinovate de aceasta.

Clauzele contractului colectiv de muncă pot fi modificatepe parcursul executării lui, în condiţiile legii, ori de câte ori părţileconvin acest lucru, se arată la articolul 244 din Codul Muncii în vigoare.

Contractul colectiv de muncă încetează la împlinireatermenului sau la terminarea lucrării pentru care a fost încheiat, dacă părţilenu convin prelungirea aplicării acestuia, la data dizolvării sau lichidăriijudiciare a angajatorului sau prin acordul părţilor, potrivit articolului 245din actualul Cod al Muncii, care în noul proiect elaborat de Guvern figureazăca abrogat. De asemenea, în proiect este abrogat şi articolul 246, careprevedea că aplicarea contractului colectiv de muncă poate fi suspendată prinacordul de voinţă al părţilor ori în caz de forţă majoră.

Articolul 247, care era abrogat şi în forma anterioară aproiectului de modificare a Codului Munii, prevede că în cazul în care la nivelde angajator, grup de angajatori sau ramură nu există contract colectiv demuncă, se aplică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior.

În ultima variantă a proiectului de modificare a CoduluiMuncii este abrogat şi articolul 290, care se referă la procedura desoluţionare a conflictelor de muncă, reglementată prin lege specială.

Sindicatele nu sunt de acord cu scoaterea contractelorcolective de muncă din viitorul Cod al Muncii, susţinând că în acest felregulile minimale ca timpul de lucru, condiţiile de lucru, salariul minim,trecerea la coeficienţii de ierarhizare care să departajeze lucrătorii vordispărea. În opinia sindicaliştilor, dacă ramurile nu sunt definite, iarcontractul de muncă la nivel de unitate ajunge la mâna angajatorului, esteposibil ca lucrătorii să fie plătiţi sub valoarea lor.

Cele cinci confederaţii sindicale au anunţat că vordecide luni formele de protest, nemulţumite de modificările aduse CoduluiMuncii, care dezavantajează angajaţii.

BPN al PDL i-a mandatat pe premier şi pe ministrul Munciisă finalizeze în cursul acestei săptămâni Codul Muncii.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-05-31Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image