2017-01-23 18:57


Comisia Europeană, preocupată de mecanismul de apărare a independenţei şi reputaţiei magistraţilor

 |  20:02
Comisia Europeană, preocupată de mecanismul de apărare a independenţei şi reputaţiei magistraţilor

Experţii Comisiei Europene aflaţi în Bucureşti înmisiunea de evaluare a angajamentelor asumate în cadrul Mecanismului de Cooperarareşi Verificare au avut, ieri, o întâlnire cu o delegaţie a CSM, în cadrul căreias-au arătat preocupaţi, printre altele, şi de mecanismul de apărare aindependenţei şi reputaţiei magistraţilor, informează Consiliul. Misiunea deevaluare se desfăşoară în perioada 9-13 mai 2011 şi va cuprinde întâlniri cutoate instituţiile ce au atribuţii în domenii relevante pentru Mecanismul deCooperare şi Verificare.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a fostreprezentat la întâlnirea cu experţii Comisiei Europene (CE) de preşedinteleHoraţius Dumbravă, de vicepreşedintele George Bălan, precum şi de membriiGraţiana Isac, Oana Andrea Schmidt Hăineală, Cristi Danileţ şi Adrian Neacşu.De asemenea, la întâlnire a participat şi Dragoş Dumitru, directorul InstitutuluiNaţional al Magistraturii, precum şi experţi din compartimentele aparatuluitehnic al CSM. În cadrul discuţiilor, membrii delegaţiei Comisiei Europene s-auarătat preocupaţi în special de situaţia resurselor umane de la nivelulInspecţiei Judiciare, de un mecanism de eficientizare a activităţii acesteia,de managementul de caz în procedura de soluţionare a dosarelor de marecorupţie, de mecanismul de apărare a independenţei şi reputaţiei magistraţilor,precum şi de proiectul de raţionalizare a unor instanţe şi Parchete. La rândullor, reprezentanţii Consiliului au susţinut continuarea procesul de reformecare conduc la un sistem judiciar responsabil, eficient şi competent.

Decizii prezentate

De altfel, în cadrul întâlnirii au fost prezentate ultimeledecizii aprobate la nivelul comisiilor din cadrul Consiliului sau a plenuluiCSM, printre care aprobarea unei proceduri de încuviinţare a percheziţiei,reţinerii şi arestării preventive a judecătorilor şi procurorilor; adoptareaunei noi proceduri şi criterii de recrutare a inspectorilor judiciari;încheierea unor protocoale cu Uniunea Avocaţilor şi Consiliul de Mediere pentrususţinerea medierii ca principală modalitate de rezolvare alternativă alitigiilor. Totodată, reprezentanţii Consiliului au evocat şi proiectele aflateîn derulare la nivelul instituţiei, respectivfinalizarea demersurilorpentru o nouă reglementare în privinţa promovării la ÎCCJ şi ocuparea locurilorvacante la instanţa supremă, revizuirea procedurii de sancţionare amagistraţilor, evaluarea modului de organizare şi funcţionare a CSM în vederearegândirii structurii sale administrative, evaluarea programului privindvolumul optim de activitate de la nivelul instanţelor.

Un protocol cu CNApentru o luptă mai eficientă împotriva presei

Cu privire la apărarea independenţei şi reputaţiei magistraţilor,delegaţia CSM a subliniat voinţa Consiliului de a reacţiona mult mai prompt laatacurile promovate prin intermediul mass-mediei, declarându-şi intenţia de aîncheia un protocol, în acest sens, cu Consiliul Naţional al Audiovizualului.De asemenea, delegaţia a menţionat susţinerea de către CSM a proiectului dedesfiinţare a unor instanţe şi Parchete mici, aflat în prezent în dezbatereaParlamentului, dar că este nevoie de o reală voinţă politică pentru adaptareasa. La rândul său, preşedintele Consiliului a subliniatimportanţaintroducerii noilor Coduri în activitatea curentă a sistemului judiciarromânesc. ”Acest proces se impune a fi temeinic pregătit, întrucât noile coduri, prinprevederile lor novatoare, vor reprezenta nu numai un punct de maximăimportanţă în cadrul reformei Justiţiei, ci şi o provocare, un veritabil testde profesionism pentru corpul magistraţilor, pentru întregul personal care îşidesfăşoară activitatea în domeniul Justiţiei. Va fi, deopotrivă, şi un examenprin care Justiţia va răspunde aşteptărilor îndreptăţite ale justiţiabililor,ale întregii societăţi româneşti”, se arată în comunicatul CSM.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639246-09-12Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image