2017-01-24 01:05


Confiscarea extinsă a averii, mai rea decât ilicitul lui Ceauşescu. Ministerul Justiţiei şi Guvernul au promovat un proiect de lege cu dispoziţii neconstituţionale

 |  18:18
Confiscarea extinsă a averii, mai rea decât ilicitul lui Ceauşescu. Ministerul Justiţiei şi Guvernul au promovat un proiect de lege cu dispoziţii neconstituţionale
Românii care suntanchetaţi la această oră de un procuror, pentru fapte care sunt pedepsite cuminim 5 ani de închisoare, ar putea rămâne fără case, maşini şi orice altebunuri. Legea nu distinge între infracţiuni, aşa că, dacă va trece deParlament, averea se va putea confisca şi în cazul omorului, săvârşit în scopmaterial. Cea mai mare problemă aproiectului de lege, iniţiat de ministrul justiţiei, Cătălin Predoiu, şiaprobat de Guvern este că lasă la „convingerea instanţei”, dacă averea să fiesau nu confiscată, dispoziţie aflată în Codul de procedură penală, însădeclarată neconstituţională!

Legea prin care se doreşte confiscarea averilor obţinute ilegal este mai drastică decât celebra lege a ilicitului de pevremea lui Ceauşescu. Dacă în acea epocă averea era confiscată ca o pedeapsădată de judecător, astăzi proiectul de legeprivind confiscarea extinsă a averilor ilicite prevede ca, în caz de condamnare la pedeapsă cuînchisoarea, să se aplice şi sancţiunea confiscării averii. Cu alte cuvinte, cei vizaţitrebuie obligatoriu condamnaţi, pentru a li se confisca averea.

Pe de altă parte, în toate dosarele aflate în anchetă, la data intrării în vigoare a legii, se va menţionamodul în care s-a dobândit averea, cu operioadă de referinţă de cinci ani. De exemplu, dacă legea intră în vigoare la1 octombrie 2011, iar procurorul începe în această zi urmărirea penală şi puneîn mişcare acţiunea, acesta va verifica modul în care s-a obţinut averea.Anchetatorul are posibilitatea să analizeze circuitul bunurilor sau al banilordin conturi, cu cinci ani în urmă.

“Convingerea instanţei”, dinlegea lui Predoiu, neconstituţională din anul 2001!

Daniel Grădinaru, magistrat penalist la Curtea de Apel Bucureşti, ne-adeclarat că proiectul de lege privind confiscarea extinsă a averilor nuprotejează cetăţeanul de arbitrariul procurorilor, dar mai ales aljudecătorilor! „Dispoziţia din proiect, potrivit căreiaconfiscarea extinsă a averii se poate face dacă instanţa areconvingerea că bunurile respective provin din activităţi de natura celor careau atras condamnarea, ar trebuiregândită. Există riscul ca un judecător să nu se supună numai legii, ci şi convingeriisale. Curtea Constituţională a declarat, încă dinanul 2001, art. 63 din Codul de procedură penală ca fiind neconstituţional. Art.63 spunea că «aprecierea fiecărei probe se face de organulde urmărire penală şi de instanţa de judecată potrivit convingerii lor [...]». În aceste condiţii, averea, proprietateacetăţenilor, nu poate fi confiscată numai pe baza «convingerii instanţei», cipe bază de probe, care să justifice, pe lângă pedepsa cu închisoarea, şi măsuraconfiscării! Iată de ce, legea privind confiscarea extinsă a averilor, dacă vafi adoptată în această formă, ar putea avea aceeaşi soartă cu art. 63, să fiedeclarată neconstituţională!”, ne-a spus judecătorul Grădinaru.

Procurorii, obligaţi să probeze legătura dintre avere şi infracţiuni

Proiectul de lege privind confiscarea extinsă a averii deschide problemacalităţii actelor de urmărire penală, în baza cărora judecătorul este chemat săconfişte averea ilicită. Judecătorul Daniel Grădinaru atrage atenţia căprocesele verbale de sechestru, în baza cărora se indisponibilizează vilele,maşinile de lux sau orice alte bunuri, nu sunt şi nici nu vor fi suficientepentru a confisca aceste proprietăţi. „În practică avem cazuri în care sunt aplicabile dispoziţiile aflate învigoare cu privire la confiscarea averii, iar Parchetul se prezintă cuprocesele verbale de sechestru. Acestea nu sunt probe, sunt măsuri procesuale!Procurorul trebuie să demonstreze legătura dintre săvârşirea de infracţiuni şiavere. E vorba de probe, interceptări telefonice, martori, documente. Nu poţisă ceri confiscare dacă nu ai o situaţie clară a averii. Nu mai vorbim debunurile comune ale soţilor, o situaţie specială, în care nu e de-ajuns să aila dosar numai un proces-verbal desechestru”, susţine judecătorulDaniel Grădinaru.

Ce-i luat e bun luat

Dacă procurorul a instituit sechestrul şi inculpatul a fost condamnat,iar averea i-a fost confiscată, bunurile sau sumele de bani intră în proprietatea statului, prin administraţiile financiare. Cei care au rămas fără avere, numai pot face nimic pentru a o recupera, în afara căilor extraordinare de atac,unde admisibilitatea acţiunilor este destul de redusă. În civil, cel căruia is-a confiscat vila, casa saubanii din conturile bancare poate face contestaţii cu privire la forma în cares-au aplicat procedurile, însă titlul de stat, ceea ce a hotărât, de fapt,judecătorul nu poate fi modificat.

Legea privind confiscarea extinsă a averii a fost iniţiată de ministrul justiţiei,care are sprijinul procurorului general. Legea în sine este aşteptată de toatălumea, inclusiv de ţările europene, ale căror interese sunt afectate deinfractorii români. Reţelele de prostituţie sau de cerşetorie, de pildă,exploatate în Spania şi Italia produc bani, milioane de euro, care ajung înRomânia. Aici sunt cumpărate, case, vile, sau maşini de lux, care ar putea ficonfiscate dacă proiectul de lege va fi adoptat într-o formă care să nu fiedeclarată neconstituţională.

Ţintelesunt marii evazionişti şi traficanţii

Legeaprivind confiscarea extinsă a averilor, dacă va fi adoptată de Parlament înforma votată de Guvern, va avea o aplicabilitate destul de vastă. Se poateaplica inclusiv în cazurile de omor, numai dacă se dovedeşte că a fost comis înscop material. De exemplu, un asociat, care iaviaţa partenerului de afaceri, pentru a prelua afacerea, acţiunile şi tot ceţine de patrimoniul celui ucis.

Condiţiapedepsei de cinci ani include majoritatea infracţiunilor din Codul penalactual, dar şi din cel nou, care va intra în vigoare cel mai probabil anulviitor.

Principaliibeneficiari ai legii sunt, însă, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia deInvestigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. În cazulvameşilor netrimişi în judecată, DNA va putea cere judecătorilor confiscareaextinsă a averii. Vilele poliţiştilor de frontieră vor putea face obiectulverificărilor, cu cinci ani în urmă, pentru a demonstra cu ce bani au fostcumpărate, dar, mai ales, dacă şi cum au fost înstrăinate. Vânzarea, donaţiaîntre rude sau nu, în asemenea cazuri, susţin anchetatorii, nu poate fi decâtsimulată. DIICOT va putea confisca averile celor care au traficat persoane saudroguri. Aceste bunuri, finanţate din reţelele de cerşetorie, prostituţie, sautrafic de stupefiante, vor putea fi confiscate. Spălarea de bani, din mareacriminalitate economică-financiară, monitorizată de Oficiul naţional pentruprevenirea şi combaterea spălării banilor va fi oprită, dacă banii din conturi,vor fi confiscaţi. Toate acestea sunt posibile, dacă legea va fi imbatabilă şiva rezista tuturor criticilor, inclusiv acelora legate deneconstituţionalitate.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639253-01-13

Mai multe imagini:
Confiscarea extinsă a averii, mai rea decât ilicitul lui Ceauşescu. Ministerul Justiţiei şi Guvernul au promovat un proiect de lege cu dispoziţii neconstituţionale
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image