2017-01-20 10:20

EVENIMENT


Conform Tribunalului Bucureşti, peste 130.000 de dosare rulate în 2010 au fost gestionate de 25 de arhivari

 |  18:24
Conform Tribunalului Bucureşti, peste 130.000 de dosare rulate în 2010 au fost gestionate de 25 de arhivari

Peste 130.000 dedosare rulate de Tribunalul Bucureşti (TB) în anul 2010 au fost gestionate de25 de arhivari, care au în atribuţii şi acţiunile de conservare a arhiveipasive de aproximativ un milion de dosare, informează instituţia, prinintermediul unui comunicat de presă.

"TribunalulBucureşti este una dintre instanţele cu cel mai mare volum de activitate din ţară,pentru care însă schema de personal auxiliar nu a mai fost regândită din anii'90, deşi an de an s-a învederat sporirea constantă a numărului de cauze şinecesitatea adaptării numărului de personal existent la realităţileprezente", se arată într-un comunicat al Tribunalului Bucureşti. PentruTribunalul Bucureşti ponderea de utilizare a grefierilor în şedinţele dejudecată ar fi de sub 40%.

Resurse umane insuficiente

"MinisterulJustiţiei stabileşte aceste date în condiţiile în care nu a realizat o analizăla faţa locului, ci probabil valorificând cifre din cuprinsul fundamentăriibugetului de cheltuieli de personal. În raportul de inspecţie prezentat deinspecţia judiciară se atestă că la nivelul Tribunalului Bucureşti s-au făcuteforturi continue pentru asigurarea funcţionării tuturor compartimentelor încontextul unor resurse umane insuficiente. Mai mult, auditul derulat de Curteade Apel Bucureşti la Tribunalul Bucureşti în luna aprilie 2011 relevănecesitatea imperioasă a sporirii numărului de personal auxiliar. Atât verificărileinspecţiei judiciare, cât şi cele ale conducerii Curţii de Apel Bucureşti aupresupus prezenţa efectivă în instanţă a echipelor de audit, sens în careconsiderăm că rezultatul analizei acestora este corespunzător realităţii munciiîn instanţa noastră", mai arată TB.

Grefieri, utilizaţi la biroul de cadre

În opiniatribunalului, Ministerul Justiţiei pierde din vedere faptul că pentrumajoritatea compartimentelor direct implicate în lucrul cu publicul şi îngestiunea administrativă a resurselor nu a fost alocat personal de funcţionareîn schemă, conducerea Tribunalului Bucureşti fiind nevoită să utilizezegrefieri în munca din biroul Resurse Umane, în relaţia cu experţii judiciari şitraducătorii, în asigurarea comunicării zilnice cu solicitanţii din zonapartidelor politice şi ai organizaţiilor non-guvernamentale. "Înregistraturile Tribunalului Bucureşti, unde se înregistrează, în medie, câte1.000 de dosare zilnic nu sunt angajaţi conform schemei grefieri registratori,de aceea pentru fiecare din cele nouă secţii au fost distribuiţi câte doigrefieri pentru a realiza desfăşurarea activităţii. Desigur, dacă ministrul justiţieiapreciază că toate aceste servicii pot fi închise pentru public, se poaterealiza o distribuţie a grefierilor în sprijinul magistraţilor în şedinţele dejudecată", se arată în comunicatul semnat de judecătoarea Laura Andrei.

360 de şedinţe de judecată pe săptămână

Punctul devedere al Ministerului Justiţiei, conturat posibil prin raportare la alteinstanţe din ţară care nu au nici volumul de activitate al TribunaluluiBucureşti şi nici atribuţiile de competenţă speciale ale instanţei noastre,ignoră starea reală a resurselor de personal auxiliar din instanţele bucureştene,se arată în comunicatul citat. Săptămânal la Tribunalul Bucureşti se derulează cam360 de şedinţe de judecată, grefierii de şedinţă intrând în medie în treişedinţe fiecare în acest interval de timp. "Subliniem că fără prezenţazilnică peste programul de lucru a întregului personal, cu sute de oresuplimentare neplătite funcţionarea Tribunalului Bucureşti ar fiimposibilă", precizează sursa citată.

Tribunalul cere angajarea personaluluiauxiliar

În opiniaTribunalului Bucureşti, solicitările înaintate pentru suplimentarea schemelorau fost amânate după prezentarea studiilor de impact în curs de întocmire înraport de intrarea în vigoare a noilor Coduri. Chiar şi pentru aceste studii deimpact, cererile de informare din partea Ministerului Justiţiei au sosit înregim de urgenţă, cu sute de întrebări necesare a fi trecute prin filtrul tuturorsecţiilor şi judecătoriilor arondate şi cu termene de răspuns extrem de scurte,sens în care verificările riscă să devină pur formale. "Dacă solicitărilenoastre ar fi avut ecou, iar numărul personalului auxiliar ar fi sporitcorespunzător volumului actual de activitate, cu siguranţă grefierii de şedinţăar fi fost alocaţi în sălile de judecată. Până atunci, credem că funcţionareacompartimentelor de lucru cu publicul, a birourilor executări penale, Resurse Umane,financiar, expertize tehnice, apostile, persoane juridice, partide politicetrebuie să fie asigurată, personalul ce le deserveşte fiind redistribuit dinschema de ansamblu a Tribunalului Bucureşti. Reafirmăm poziţia TribunaluluiBucureşti de a realiza un serviciu public rapid, accesibil publicului,deziderat în raport de care asigurarea necesarului de personal auxiliar rămâneo prioritate", mai arată Tribunalul Bucureşti.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639247-05-02Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image