2017-01-21 10:29

EVENIMENT


Consiliul JAI va lua astăzi decizia finală. Parlamentul European a dat undă verde cu 487 de voturi pentru aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen

 |  20:08
Consiliul JAI va lua astăzi decizia finală. Parlamentul European a dat undă verde cu 487 de voturi pentru aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen
ParlamentulEuropean a votat, ieri, pentru aderarea României şi Bulgariei la spaţiulSchengen, iar avizul, adoptat cu o largă majoritate, 487 voturi pentru, 77împotrivă şi 29 de abţineri, va fi trimis Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne(JAI), care se reuneşte astăzi, la Luxemburg.

Bulgariaşi România sunt pregătite să adere la spaţiul Schengen, potrivit ParlamentuluiEuropean, care cere să fie informat cu privire la măsurile suplimentare ceurmează să fie luate în zona Bulgaria-Turcia-Grecia pentru a face faţă uneiposibile creşteri a presiunii exercitate de migraţie. În urma evaluăriiprogreselor celor două state membre şi a constatărilor echipelor de experţi dinvizitele de monitorizare, deputaţii europeni auajuns la concluzia că, deşi unele probleme rămase vor necesita oraportare periodică şi o atenție sporită în viitor, nu constituie un obstacolîn calea aderării depline la Schengen a României şi Bulgariei, se arată într-uncomunicat de presă. “Suntem în poziţiade a bineveni Bulgaria şi România în Schengen şi sper că Consiliul va adoptaaceeaşi poziţie odată ce a primit avizul nostru pozitiv. (...) Cetăţeniiambelor ţări trebuie consideraţi cetăţeni europeni cu drepturi depline şi nutrebuie să devină ostaticii discursurilor populiste”, a declarat în cadruldezbaterii raportorul Carlos Coelho (PPE, PT). Cu toate acestea, Coelho asubliniat, de asemenea, nevoia recunoaşterii faptului că migraţia ilegalătransformă Bulgaria, Turcia şi Grecia în zonele cele mai sensibile ale UE înceea ce priveşte frontierele externe.

PreşedintelePE: Integrarea României nu trebuie amânată

Acestlucru înseamnă că Bulgaria trebuie să ia măsuri suplimentare, inclusiv săimplementeze un plan special de acţiune pentru aderarea la spaţiul Schengen şisă elaboreze o abordare comună cu Grecia şi Turcia pentru a face faţă uneiposibile creşteri a presiunii exercitate de migraţie. “Schengen reprezintă unadintre cele mai mari realizări ale UE, pe care nu avem voie să o distrugem cudecizii pripite. Sistemul Schengen oferă cele mai înalte standarde pentrumanagementul frontierelor. România şi Bulgaria îndeplinesc aceste criterii - înconsecinţă, nu trebuie să amânăm integrarea lor. Solicit Consiliului să urmezerecomandările votului exprimat azi de o largă majoritate a ParlamentuluiEuropean”, a declarat preşedintele PE Jerzy Buzek. Deputaţii europeni au adoptatun amendament prin care cer statelor membre în cauză să anunţe PE şi Consiliul,în scris, în următoarele şase luni de la data intrării în vigoare a deciziei deintegrare, cu privire la orice deficienţe şi punerea în aplicare a acestormăsuri suplimentare. După avizul PE, următoarea etapă constă în verificareaîndeplinirii tuturor cerinţelor Schengen de către noii membri (control deteren, frontiere maritime şi aeriene, eliberarea vizelor, cooperareapoliţienească, conectarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen şi deprotecţie a datelor), precondiţie pentru ca, în urma consultării PE, Consiliulde Miniştri să decidă eliminarea controalelor la frontierele interne cu statelemembre. Decizia de integrare va trebui să fie luată de către Consiliu, prindecizia unanimă a tuturor guvernelor din statele care deja fac parte dinspaţiul Schengen.

Ministrulde interne, Traian Igaş, salută decizia PE

Ministrulde interne, Traian Igaş, salută decizia Parlamentului European de adoptare aRaportului privind aderarea României şi Bulgariei la Spaţiul Schengen şiprecizează, într-un comunicat, că aşteaptă şi astăzi, în cadrul ConsiliuluiJAI, un semnal pozitiv cu privire la aderare. “Numărul mare de europarlamentaricare au votat astăzi în favoarea aderării României la Spaţiul Schengendemonstrează încă o dată că ţara noastră, Ministerul Administraţiei şiInternelor – în particular, a îndeplinit toate criteriile de aderare şi merităsă facă parte din spaţiul european de libertate, securitate şi justiţie. Votulfavorabil reflectă încrederea parlamentarilor europeni în capacitatea noastrăde a asigura securitatea frontierelor Uniunii Europene şi de a gestiona lanivelul standardelor Schengen toate responsabilităţile ce derivă din statutulde stat membru. Urmează discuţiile de mâine din cadrul Consiliului JAI, cândaşteptăm, de asemenea, un semnal pozitiv, respectiv un orizont mai clar cuprivire la aderarea noastră la spaţiul Schengen în cursul acestui an”, a declaratministrul Traian Igaş, se arată într-un comunicat al Direcţiei de Imagine şiRelaţii Publice a Ministerului Administraţiei şi Internelor.

MAE:Votul din PE este un vot de încredere

MinisterulAfacerilor Externe (MAE) consideră căvotul din Parlamentul European privind aderarea la Schengen este un vot deîncredere acordat României şi transmite un mesaj politic clar, ce va permite,în cel mai scurt timp, adoptarea deciziei şi la nivelul Consiliului European,organismul decizional. Ministerul Afacerilor Externe salută votul favorabil dinPE şi consideră că prin acest vot Parlamentul European “transmite un mesajpolitic clar, de susţinere a aderării cât mai rapide a ţării noastre la spaţiulSchengen”, arată un comunicat al MAE. “Ministerul Afacerilor Externe îşiexprimă speranţa că semnalul pozitiv transmis astăzi (ieri - n.n.) deParlamentul European, prin votul de încredere acordat României în perspectivaaderării la spaţiul Schengen, va permite, în cel mai scurt timp, adoptarea, lanivelul Consiliului, a deciziei privind aderarea României la Schengen”, searată în comunicatul MAE. Totodată, MAE remarcă şi salută că atitudineafavorabilă aderării a fost transpartinică în PE. “(...) Dincolo derecunoaşterea propriu-zisă a îndeplinirii criteriilor de aderare, înconformitate cu acquisul Schengen, grupurilepolitice şi parlamentarii europeni, în general, au adoptat pe totparcursul dezbaterii parlamentare o atitudine extrem de constructivă şi foarteprincipială” în recunoaşterea nivelului avansat al pregătirii noastre şi (...)în declararea deschisă a susţinerii pentru aderare”, subliniază MAE. “Înactualul context european, votul favorabil de astăzi reconfirmă faptul căParlamentul European rămâne profund ataşat proiectelor emblematice europene,iar consolidarea cooperării la nivel european este extrem de valoroasă şipermite cetăţenilor noştri aprecierea beneficiilor concrete ale construcţieieuropene”, menţionează MAE. Votul de ieri din Parlamentul European marcheazăîncheierea procedurii parlamentare de acordare a avizului consultativ alParlamentului European privind aderarea României şi Bulgariei la spaţiulSchengen. Decizia finală aparţine însă Consiliului JAI, care se va reuniastăzi. Miniştrii europeni nu sunt obligaţi să respecte avizul PE, dar votul europarlamentarilorconstituie un element de presiune politică suplimentar asupra guverneloreuropene.

Premierulbulgar le-a mulţumit Angelei Merkel şi lui Nicolas Sarkozy

Premierulbulgar Boiko Borisov le-a mulţumit lui Angela Merkel şi Nicolas Sarkozy pentrucă europarlamentarii lor au susţinut candidatura Bulgariei la Schengen. “Suntrecunoscător PE pentru că a susţinut aderarea Bulgariei şi României laSchengen, cu o astfel de majoritate”, a mai spus el. Borisov le-a mulţumit şieuroparlamentarilor bulgari pentru acţiunile lor corecte şi pentrucomportamentul ireproşabil din ultimele zile.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639249-10-21

Mai multe imagini:
Consiliul JAI va lua astăzi decizia finală. Parlamentul European a dat undă verde cu 487 de voturi pentru aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image