2017-01-22 16:19

EVENIMENT


Constanda ajunge în topul milionarilor. Oprescu şi CGMB sunt buni de plată. Proprietarul parcului Bordei are de luat de la ei 165 de milioane de euro

 |  12:35
Constanda ajunge în topul milionarilor. Oprescu şi CGMB sunt buni de plată. Proprietarul parcului Bordei are de luat de la ei 165 de milioane de euro

Tribunalul Bucureştia decis că municipalitatea bucureşteană trebuie să îi plătească omului deafaceri Costică Constanda peste 145 de milioane de euro şi aproape 80 demilioane de lei, judecătorii desfăcând, totodată, contractul de schimb cuterenurile din parcul Bordei şi Satul Francez.

Astfel,Tribunalul Bucureşti a decis să admită cererea înaintată de omul de afaceri şide soţia sa şi a dispus rezoluţiunea contractului de schimb prin care Constandaa renunţat la terenul din parcul Bordei, pentru unul în Satul Francez.

Deasemenea, instanţa a decis repunerea părţilor în situaţia anterioară încheieriicontractului de schimb şi a obligat Municipiul Bucureşti, prin primarulgeneral, la plata mai multor sume către Constanda. Astfel, municipalitatea îiva plăti lui Constanda 109.216.400 de euro, contravaloarea terenului situat înBucureşti, strada I.V. Turgheniev nr. 11-15 şi în Bulevardul Aviatorilor nr. 110-112.De asemenea, Constanda ar putea primi, în cazul în care decizia rămânedefinitivă, 6.417.669 de euro, contravaloarea sultei achitate prin contractulde schimb, precum şi 29.757.210 euro, despăgubirile prevăzute în contractul deschimb. Totodată, judecătorii au dispus şi plata a aproape 79.500.000 de lei,dobânda aferentă despăgubirilor. Decizia Tribunalului Bucureşti nu estedefinitivă şi poate fi atacată cu apel.

I-au închis gura cu unPUZ

CosticăConstanda a cerut, în ianuarie 2010, Tribunalului Bucureşti anulareacontractului încheiat cu Primăria Capitalei prin care a cedat parcul Bordei,câştigat prin decizia definitivă a instanţelor, pentru un teren în Satul Francez,deoarece susţine că municipalitatea nu şi-a îndeplinit obligaţia de a-i permitesă construiască acolo. Concret, omul de afaceri a cerut instanţei să anulezecontractul încheiat cu edilii Capitalei, prin care a fost de acord să renunţela parcul Bordei şi la suma de 17 milioane de euro, acordate de Curtea de ApelBucureşti în 2007. Constanda susţinea, în acţiunea dpusă la instanţă, că a fostde acord să semneze contractul prin care a renunţat la parc şi a acceptat osuprafaţă din Satul Francez, dar şi să renunţe la despăgubirile acordate dejudecători, primind în schimb promisiunea de la edili că CGMB va vota un PUZprin care i se va permite să construiască pe terenul acordat în Satul Francez,PUZ care însă nu a mai fost votat.

PrimăriaCapitalei anunţa, în luna aprilie 2010, într-un comunicat de presă, că acţiuneaîn instanţă prin care Constanda cere 160 de milioane de euro de la PMB şi de laConsiliul General, pentru că PUZ-ul pentru Satul Fracenz nu a trecut de CGMB,este total neîntemeiată, iar instituţia nu are nici o vină. Ulterior, primarulgeneral Sorin Oprescu a declarat că, în cadrul procesului cu omul de afaceri,îi va chema în garanţie pe consilierii generali, atât pe cei din 2006, cât şipe cei din 2009.

Chemareaîn garanţie înseamnă că, în caz că instanţa va da o soluţie în favoarea luiConstanda, consilierii generali vor fi cei care vor plăti daunele cerute."Eu mi-am făcut treaba, am introdus PUZ-ul pe ordinea de zi, dar acesta nua trecut prin votul consilierilor în 2009", declara Oprescu.

ScandalulPrimăriei Capitalei cu omul de afaceri Costel Constanda a început în 2004 şiviza o suprafaţă de 28.000 mp, deţinută de acesta în parcul Bordei. Pentru arecupera respectiva suprafaţă, municipalitatea i-a oferit lui Constandaterenuri totalizând aceeaşi suprafaţă în Cartierul Francez, din sectorul 1.Omul de afaceri a câştigat în instanţă şi despăgubiri de 18 milioane de euro,pentru că nu a mai putut construi în parcul Bordei, însă a renunţat la aceastăsumă, cu condiţia realizării schimbului de terenuri prin care PrimăriaCapitalei oferă 28.000 mp în Cartierul Francez pentru terenurile lui Constandadin parcul Bordei.

Pede altă parte, dezvoltatorul imobiliar grec, Raptis Kavouras, a cumpărat, îniulie 2008, 1,6 hectare de teren din Satul Francez de la omul de afaceriCostică Constanda, tranzacţia fiind realizată pentru suma de 68 de milioane deeuro şi fiind intermediată de casa de avocatură Ţuca, Zbârcea şi Asociaţii.

Dezvoltatorulimobiliar viza ca pe suprafaţa de teren cumpărată în Satul Francez să dezvolteprintre altele un complex de locuinţe de lux şi o galerie comercială.

Schimbul de terenurioferit de Băsescu

Prin deciziile 1324 şi 1325 din05.09.2003 ale primaruluiTraian Băsescu, Tudor Dumitru şi Lincaru Eugenau fost împroprietăriţi cu parcul Bordei, în schimbul terenului pe care aceştiaîl revendicaseră în Satul Francez. Soţii Constanda au cumpărat ulterior parcul Bordei dela Tudor Dumitru şi Lincaru Eugen. Soţii Constanda au solicitat CGMBemiterea unui PUZ care să le permită construirea în parc aunui complex rezidenţial. Consilierii au refuzat, motivând că PUG prevede destinaţia de spaţiu verde, cuposibilitatea de construire pe maximum 15% din suprafaţa parcului şi numai înscopul păstrării destinaţiei de parc. Soţii Constanda s-au adresat instanţei, afirmând cărefuzul Consiliului General le afectează dreptul la proprietate. ConsiliulGeneral s-a apărat spunând că este de competenţa sa să decidă păstrareadestinaţiei de parc prevăzută de PUG. Printr-o sentinţă scandaloasă a TribunaluluiBucureşti, confirmată dedecizia 1146 din 21 iunie 2007 a Curţii de Apel Bucureşti, CGMBa fost obligat să aprobe PUZşi să plătească daune de 17 milioane de euro.

Prin Ordonanţa de Urgenţă 114/2007, emisăde guvernul Tăriceanu pe 17 octombrie 2007 şi publicată în Monitorul Oficialdin 22 octombrie 2007, se interzice schimbarea destinaţiei spaţiilor verzi,inclusiv private. Ordonanţa ar fi împiedicat punerea în aplicare a decizieiCurţii de Apel Bucureşti. Parcul Bordei ar fi rămas parc, iar Primăria ar fi trebuit să plăteascăpenalităţile de 17 milioane de euro.

Primarul Videanu şi Consiliul General segrăbesc însă şi iau o decizie în favoarea soţilor Constanda. Pe 3 octombrie2007 se semnează un acord între Municipalitate şi soţii Constanda, prin careMunicipalitatea primeşte parcul Bordei în schimbul Satului Francez.Municipalitatea se obliga să acorde soţilor Constanda anumiţi coeficienţiurbanistici în Satul Francez (CUT 3,5, înălţime maximă P+5 = 21 m), iar soţiiConstanda renunţa la daunele de 17 milioane de euro. Înţelegerea este aprobatăprin HCGMB 270 din 3 octombrie2007 şi precizată în HCGMB 5 din 17 ianuarie 2008.

CGMB încalcă Legea 350/2001

Soţii Constanda propun ConsiliuluiGeneral un PUZ pentru Satul Francezcu CUT de 3,5, dar cu o înălţime mai mare, 28 de metri. Planul este respins îndouă şedinţe. La o a treia, pe 30 septembrie 2009, proiectul nu este discutatdin lipsă de cvorum. 30 septembrie 2009 era ultima dată la care PUZputea fi aprobat de Consiliul General,după acea dată intrând în vigoare modificarea Legii urbanismului 350/2001 prinOG 27/2008. După această dată, CUT pentru Satul Francez putea fi cel mult 2,4.

Pe 20 ianuarie 2010, soţii Constanda seadresează Tribunalului Bucureşti în dosarul 2008/3/2010 reclamând că municipalitatea nu şi-a respectatcontractul aprobat prin Hotărârea 5/2008. Solicită anularea contractului şirepunerea în situaţia iniţială (adică proprietatea parcului Bordei să revinăsoţilor Constanda, iar Satul Francez, municipalităţii). Întrucât parcul Bordei a intratîntre timp în domeniul public, solicită despăgubiri conform valorii de piaţă a acestuia în 2008. Însumat cusuma iniţială de 17 milioane de euro şi cu dobânzi, solicită municipalităţii 200 milioane de euro. PrinHotărârea 350 din 17 decembrie 2010, CGMB aprobă PUZ solicitat de soţii Constanda pentru SatulFrancez, cu încălcarea Legii 350/2001. În mod normal, această Hotărâre ar fitrebuit să lase fără obiect dosarul 2008/3/2010. Prin decizia pronunţată pe 6 iulie 2011în dosarul 2008/3/2010, Tribunalul Bucureşti a acordat soţilor Constandadespăgubiri de 160 milioane de euro. Decizia poate fi atacată cu recurs laCurtea de Apel Bucureşti.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639252-11-27

Mai multe imagini:
Constanda ajunge în topul milionarilor. Oprescu şi CGMB sunt buni de plată. Proprietarul parcului Bordei are de luat de la ei 165 de milioane de euro
zoom
Constanda ajunge în topul milionarilor. Oprescu şi CGMB sunt buni de plată. Proprietarul parcului Bordei are de luat de la ei 165 de milioane de euro
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

TEODOR
06 Iul 2011

Nu este o decizie definitiva!Asa ca domnul Constanda sa nu se bucure degeaba!Sau credea ca maine Sorin Oprescu va veni cu sacul plin de bani,acasa la familia Costanda???

Adauga un comentariu

Random image