2017-01-24 01:05


Curtea Constituţională: Un articol din Legea Micii reforme este neconstituţional

 |  19:23
Curtea Constituţională: Un articol din Legea Micii reforme este neconstituţional
Curtea Constituţională arată, în motivarea decizieipotrivit căreia articolul 74 indice 1 din Codul penal, introdus prin Mircareformă, este neconstituţional. Prin reducerea limitelor de pedeapsă în funcţiede un anumit moment procesual este încălcat principiul egalităţii cetăţenilorîn faţa legii. Decizia Curţii Constituţionale este definitivă şi obligatorie.

„În cauza de faţă, tratamentul juridic de clemenţăopozabil învinuiţilor sau inculpaţilor care solicită reducerea pedepsei lajumătate, aplicarea unei pedepse cu amenda ori a unei sancţiuni cu caracteradministrativ nu este justificată de situaţia diferită în care s-ar aflafăptuitorii, ci de celeritatea soluţionării cauzei. Stabilirea unui asemeneacriteriu, aleatoriu şi exterior conduitei persoanei, este în contradicţie cuprincipiul egalităţii în faţa legii, consacrat de art. 16 alineat 1 din Constituţie,conform căruia, la situaţii egale, tratamentul juridic aplicat nu poate fidiferit”, arată judecătorii CCR, în motivarea deciziei din 3 mai.În ceeace priveşte modul de acordare a beneficiului reglementat de art.74 indice1alineatele 1 şi 2 din Codul penal, se observă existenţa unui tratamentdistinct aplicat învinuiţilor sau inculpaţilor cercetaţi pentru aceleaşiinfracţiuni, care se încadrează în ipoteza normei şi care pot fi chiarcoautori, în funcţie de pronunţarea sau nu de către instanţa de judecată pefondul cauzei, se mai arată în documentul citat.

Terminologie ambiguă şi imprecisă

De asemenea, judecătorii Curţii Constituţionale susţin căatât alineatul 1, cât şi alineatul 2 al art. 74indice 1din Codul penalfolosesc o terminologie „ambiguă, imprecisă, de natură a lipsi deprevizibilitate norma supusă controlului”. Astfel, se arată că textul esteaplicabil în cazul săvârşirii anumitor infracţiuni din Codul penal expres şilimitativ enumerate, ori în cazul „unor infracţiuni economice prevăzute în legispeciale”. Totodată, după ce în primul alineat se prevede că limitele depedeapsă se reduc la jumătate, în cel de-al doilea alineat, în teza întâi(atunci când prejudiciul este până la 100.000 de euro), norma nu mai areaceeaşi forţă, lăsând judecătorului o posibilitate de a aplica pedeapsa cuamenda (redactarea folosită „se poate”), iar în teza a doua (când prejudiciuleste mai mic, respectiv de 50.000 de euro), facultatea se transformă din nou îndispoziţie, judecătorul fiind obligat să aplice o sancţiune cu caracteradministrativ, se mai arată în motivare. De asemenea, în ceea ce priveştedispoziţiile articolului 74 indice 1 alineat 3 din Codul penal referitoare lamăsura înlăturării beneficiului prevăzut în primele două alineate pentru inculpaţiicare au mai săvârşit o infracţiune de acelaşi gen într-un interval de 5 ani şicare s-au mai bucurat anterior de reducerea de pedeapsă, Curteaaconsideratcă acestea constituie o normă de trimitere şi nu pot fidisociate de alineatele 1 şi 2 ale aceluiaşi articol din Codul penal, întrucâtreprezintă consecinţa lor directă.

Decizie irevocabilă

Astfel, articolul 74 indice 1 prevede, la primul alineat,că „în cazul săvârşirii infracţiunilor de gestiune frauduloasă,înşelăciune, delapidare, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor,abuz în serviciu contra intereselor publice, abuz în serviciu în formăcalificată şi neglijenţă în serviciu, prevăzute în prezentul cod, ori a unorinfracţiuni economice prevăzute în legi speciale, prin care s-a pricinuit opagubă, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la soluţionareacauzei în prima instanţă, învinuitul sau inculpatul acoperă integralprejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârşitase reduc la jumătate”. De asemenea, alineatul 2 al articolului declaratneconstituţional arată că „dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşicondiţii este de până la 100.000 de euro, în echivalentul monedei naţionale, sepoate aplica pedeapsa cu amenda. Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat înaceleaşi condiţii este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedeinaţionale, se aplică o sancţiune administrativă, care se înregistrează încazierul judiciar”.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639247-02-21Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image